I Ås nordväst om Östersund har industriföretaget Hallströms Verkstäder investerat i en helt ny produktionsanläggning. Med en yta på 12 500 kvadratmeter är det en av de större och mest moderna industrierna i Jämtland. Lokalerna är säkrade med brandlarm från SecuriFire.

Hallströms grundades 1914. Sedan den dagen har det ursprungliga plåtslageriet utvecklats till en modern industri. Inriktningen är att tillverka olika produkter i tunnplåt för komfort och industriventilation. 40 procent av produkterna går på export och företaget har totalt cirka 120 anställda. Vd och huvudägare av företaget är Nils-Åke Hallström.
– Verksamheten går bra och ju mer som byggs desto mer får vi sälja. En annan faktor som gör att efterfrågan ökar är att allt fler är intresserade av att ha ett bra inomhusklimat och en balanserad ventilation. Det har även att göra med ökade krav på energieffektivisering, säger Nils-Åke Hallström och fortsätter:
– I vår befintliga produktionsanläggning i Nälden blev vi till slut trångbodda samtidigt som verksamheten var utspridd i olika hus. Med vår nya anläggning får vi en enklare logistik. Här tillverkar vi nu våra standardprodukter, rör och delar till ventilation, medan vi i Nälden har huvudkontor med utveckling och konstruktion och allt som inte tillhör produktionen av våra basprodukter.

12 500 kvadratmeter

Den totala ytan för den nya anläggningen är 12 500 kvadratmeter plus cirka 3 000 kvadratmeter skärmtak för utomhuslagring. Jemtel fick uppdraget att sköta alla elinstallationer.
– Det här har varit ett jätteintressant projekt. Det är inte ofta det byggs så här stora industrilokaler i de här trakterna. Som mest hade vi sex man som var igång med installationerna på Hallströms, säger Roger Jönsson, vd på Jemtel.

När det gällde brandlarm till anläggningen kontaktade Jemtel Telehantering, som är certifierad anläggarfirma för brandlarm och SecuriFire partner.
– Vi har samarbetat med Jemtel fler gånger tidigare vid liknande projekt. Jag tittade igenom förutsättningarna och vilken kravspecifikation som fanns. Kraven i det här fallet att det skulle vara brandlarm enligt SBF 110:7. Jag kontaktade därefter Elektroskandias utesäljare Per Larsson som offererade en komplett brandlarmsanläggning. Vi gjorde sen en kalkyl och projekterade, säger Pär Eriksson, Telehantering.

Inblandade i projektet med den nya brandlarmsanläggningen var fr.v. Pär Eriksson, Telehantering, Roger Jönsson, Jemtel, Nils-Åke Hallström, Hallströms, Joacim Westin, Telehantering och Per Larsson.

Största brandlarmsanläggningen

Lokalerna är utrustade med 220 st multikriteriadetektorer.

Telehantering levererade all materiel till Jemtel som monterade alla produkter och drog kabel. Därefter programmerade Telehantering brandlarmsanläggningen, gjorde drifttagning och avprovning. Brandlarmcentralen som installerats är en SecuriFire 3000 och cirka 220 st multikriteriadetektorer som täcker in lokalerna. Detektorerna sitter på sex slingor och dessutom har man separata värmedetektorer som skyddar skärmtaket. I kontorsdelen har detektorerna inbyggd siren medan man i verkstadshallen har två sirenslingor med 22 st sirener med inbyggt blixtljus. Blixtljuset är till för att varna de som arbetar med hörselkåpor.
– Det här är den största brandlarmsanläggning vi gjort här uppe. Förutom drifttagning och avprovning programmerade vi även olika styrningar kopplade till brandlarmet, som ventilationsstyrning och hisstyrning. Dessutom styrning av de förarlösa truckarna, som ska stanna automatiskt om brandlarmet går. Allt har fungerat som det ska, precis som det brukar göra med SecuriFire. Det är ett bra, driftsäkert och enkelt fabrikat att jobba med. Dessutom får vi bra support av Elektroskandia, avslutar Pär Eriksson.

I verkstadshallen har man 22 st sirener med inbyggt blixtljus.