Elektroskandia investerar löpande i miljö och hållbarhet i verksamheten. Under 2022 lanserade man arbetsgruppen Miljöforum, med uppgift att löpande se över vilka miljöförbättringar som kan göras inom olika områden vid företagets logistikcenter.

Miljöforum består av fem personer från olika avdelningar inom Logistikcentret i Örebro – Transport, Underhåll, Lager, Logistikcontroller (David Hjälmarlycka, Joel Skoglund, Stefan Eriksson, Peter Larsson och Magnus Pettersson) samt Marcus Gustavsson, hållbarhetsansvarig Elektroskandia

– Tilllsammans täcker vi inom gruppen hela vår verksamhet i Örebro. Logistikcentret har den största energiförbrukningen inom företaget och det är också här vi har stora chanser att göra skillnad och spara energi. Vi startade gruppen under 2022, på initiativ från logistikledningen, och träffas en gång i månaden för se vad vi behöver jobba med strategiskt, följa upp genomförda åtgärder, se vilka förbättringar vi kan göra inom miljöområdet samt forma handlingsplaner för den närmaste tiden. Vi jobbar inom företaget med ständiga förbättringar och det här är ett sätt att hålla fokus samtidigt som vi engagerar hela verksamheten i Örebro, berättar Marcus Gustavsson.

”Arbetet inom Miljöforum gör att vi snabbare kan utvecklas, fortsätta investera och ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet”

Stort fokus har varit på återvinning av avfallet, som är ett av Elektroskandias tunga områden.

– Här ska vi vässa oss för att få bort så mycket brännbart avfall som möjligt. Vi vill så långt det är möjligt återvinna avfallet och ett exempel på förbättringar vi genomfört är att nu skicka pallar på reparation istället för på kross, översyn av avfallskärlen med mera. Vi har även engagerat medarbetarna på logistikcentret genom att utlösa en tävling med tips om hur vi ska effektivisera avfallshanteringen. Den har gett mycket bra respons och vi har fått in många goda förslag vilket visar på det stora engagemang många på företaget har för miljöfrågor. Arbetet inom Miljöforum gör att vi snabbare kan utvecklas, fortsätta investera och ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet, säger Marcus Gustavsson.