Svenska kyrkan arbetar systematiskt med miljö- och klimatfrågor och vid kyrkomötet 2019 fastställdes den nationella klimatstrategin. Målsättningen är att Svenska kyrkan ska vara klimatneutrala år 2030! Som en del i detta gör man en satsning på fordonsladdning och har tecknat ramavtal med Elektroskandia gällande såväl laddstationer som betallösningar.

Kristina Segerström är stiftsingenjör/handläggare hållbar utveckling på Svenska kyrkan Stockholms stift.

– Mitt uppdrag är att stötta pastorat och för­samlingar vad gäller Svenska kyrkans klimat­arbete. Vi tar centralt fram en färdplan och främjar en gemensam väg, men de enskilda församlingarna är ej tvingade att följa denna, säger Kristina Segerström och fortsätter:

– Svenska kyrkans självstyrande försam­lingar/pastorat är gemen­samt en av Sveriges större fastighetsägare och våra fastigheter är det jag arbetar primärt med. Det gäller att minska vår klimat- och miljöpåverkan genom att exempelvis energieffektivisera, investera i förnybar solenergi etc. Att vi ska vara klimatneutrala om 10 år är ett tufft mål och det är mycket vi behöver ställa om i verksam­heten. En del i detta är givetvis också våra transporter och resor, vilka färdmedel vi använder och hur dessa energiförsörjs.

Huddinge pastorat pionjärer

När det gällde Svenska kyrkans centrala satsning med ett ramavtal för fordonsladdning så började det i Huddinge pastorat, utanför Stockholm. Pastoratet arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor inom kyrkans miljöledningssystem och hade ett delmål om att utveckla laddmöjligheter för att minska både sitt eget och församlingsbesökarnas  klimatavtryck.

Kanslichefen Ulf Ragnerstam tog initiativet till att förse såväl Huddinge kyrka och Vårby kyrka med varsin publik laddstolpe för elbilar. 

– Vår leverantör Garo kontaktade mig, säger Leif Klasson, KAM E-mobility på Elektroskandia. Ulf Ragnerstam hade då kollat runt på marknaden för laddstationer och fastnat för Garo:s sortiment, bland annat för att de har ett brett sortiment och att det är svensktillverkade produkter. Då Garo:s försäljning sker via grossist tog de kontakt med mig så att vi kunde ta fram ett lämpligt erbjudan­de innehållande såväl hårdvaran som betaltjänsterna till Svenska kyrkan.

Ramavtal med Elektroskandia

Hedvig Newman, KAM Affärsutveckling Industri på Elektroskandia var också del­aktig i sälj- och avtalspro­cessen.

– I min roll på Elektroskandia är jag ansvarig för försäljningen gentemot Svenska kyrkan och vårt ramavtal för fordonsladdning. Det är ett spännande och viktigt samarbete utifrån ett hållbarhets­perspektiv och roligt att känna att vi bidrar och skapar nytta för framtida generationer. Ram­avtalet är ett öppet avtal, vilket Sveriges församlingar och pastorat kan ansluta sig till allt eftersom behoven och intresset upp­står, säger Hedvig Newman. 

Laddstolpar vid Linköpings stift

På Linköpings stift arbetar Steve Nyström som energi- och fastighetshandlägg­are. Linköpings stift ger support till pastorat och församlingar inom olika frågor, bland annat då det gäller energibesparing, inköp av solcellsanlägg­ningar, värmekällor etc.

– Vi har ett antal bilar som vi som arbetar här kan använda för tjänsteresor. Kyrkan har en stark miljöprofil, vi hade sen tidigare två biogasbilar och ville nu komplettera med fyra elbilar. Då det dessutom är allt fler anställda och besökare som har elbilar fanns det ett behov av att kunna erbjuda elbilsladdning vid stiftsklansliet, säger Steve Nyström och fortsätter:

– Vi började titta igenom utbudet av laddstationer på marknaden och i samband med det hörde jag från min kollega på Stockholms stift att Svenska kyrkan i Huddinge redan hade ett avtal med Elektro­skandia och att även vi kunde hänga på detta. Jag tog därför kontakt med Leif Klasson, som besökte oss, gick igenom förutsätt­ningarna och våra önskemål. Vi kom fram till att vi hade behov av totalt 10 laddplatser, fyra för de egna bilarna, fyra för besökare och gäster samt två platser i reserv. Vi valde laddare med större kapacitet till besöksplatserna då de bilarna står här kortare tider än våra egna, som kan laddas över natten.

Enkel lösning med två kompletta paket

För de egna bilarna monterades Garo GLB-box, utan betaltjänst och för besökare valdes Garo LS4 förberedda för betal­tjänster, med kreditkort. På tjänstebilarnas nyckelknippa sitter en tagg för laddning och besökare får en gästtagg. I framtiden har man också möjlighet att kunna ta betalt av besökare.

– Vi köpte in all materiel av Elektroskandia och anlitade Bravida för installationen, som gjordes i höstas. När det var klart kom Leif Klasson tillbaka och såg till att allt fungerade kommunikationsmässigt. Det har fungerat bra och vi är nöjda med lösningen. Vi har 30 olika enheter, vissa har redan installerat laddstolpar och förhoppningen är att vi kommer sätta upp fler framöver. Nu vet vi att vi har en leverantör och ett koncept som fungerar, säger Steve Nyström.

– Med Elektroskandias hjälp har vi fått en enkel och praktisk lösning där två kompletta paket tagits fram för Svenska kyrkan – en icke-publik laddstation för internt bruk och en publik laddstation för externt bruk, komplett med betallösning. Dessutom har vi möjlig­het att få hjälp av Elektroskandia att kommunicera till alla att ansöka om investeringsstöd inom ramen för Klimatklivet. Naturvårdsverket erbjuder för närvarande ett bidrag för laddstationer på upp till 50 procent av kostnaden. Nu har vi ett enkelt koncept vad gäller elbilsladdning som vi hoppas att fler församlingar/pastorat kommer dra nytta av. Det kommer hjälpa oss på vägen att nå vår målsättning att vara klimatneutrala år 2030, avslutar Kristina Segerström.