ICON, Växjös högsta och mest spektakulära byggnad, stod klar hösten 2018. Den innehåller bland annat 260 bostadsrätter, 4 500 kvm kontor, gymnasieskola samt skybar. För att det ska vara en trygg och säker plats har byggnaden utrustats med ASSA ARX passersystem och Vanderbilt SPC inbrottslarm. Elektroskandia levererade all säkerhetsmateriel och installationen utfördes av ELIAS Syd AB.

– Då det är många skilda verksamheter i huset ville vi hitta ett säkerhetssystem som var flexibelt och kunde fungera för alla. Det gällde en stor anläggning till ett prestigeprojekt och det bara måste fungera bra, säger Henrik Karlsson, projektledare Tele på ELIAS Syd AB.

 

Komplext arbete

Det var ett komplext arbete att se över hur tillträdet till de olika lokalerna (lägenheter, kontor, skola och skybar) i den 19 våningar höga fastigheten skulle fungera.

– Vi tog bland annat kontakt med Elektroskandia i Växjö och Mattias Mickelsson, för att se vad de kunde erbjuda och bollade olika lösningar. Vi har samarbetat med Elektroskandia i många år och känner oss trygga med deras kompetens. Efter att ha tittat på flera olika alternativ valde vi Elektroskandia som leverantör av passersystemet ASSA ARX och inbrottslarmet Vanderbilt SPC. ASSA ARX är ett flexibelt och beprövat passersystem som klarar många olika dörrmiljöer och Elektroskandia har ett nära samarbete med ASSA, säger Per-Ola Thordsson, projektledare ELIAS Syd AB.

 

Passersystemet hanterar många funktioner

I princip alla dörrar, förutom lägenhetsdörrarna, i fastigheten skulle anslutas till passersystemet.

– Vi projekterade säkerhetssystemet i nära samarbete med beställaren och det var viktigt med systemets flexibilitet då många funktioner i fastigheten ändrades under arbetets gång. Det känns bra att vi med ASSA ARX ”inte målat in oss i ett hörn” utan kan hela tiden anpassa systemet efter beställarens önskemål, säger Henrik Karlsson.

Med ASSA ARX kan man i ICON Växjö förutom kortläsare för dörrpassage hantera alla hyresgästernas behov, inklusive tvättstugebokning, porttelefoni, larmhantering och styrning av fem hissar till olika våningsplan.

 

Separata inbrottslarm till företagen

– Totalt är cirka 180 dörrar i fastigheten anslutet till ASSA ARX. Förutom att leverera det kompletta passersystemet har vi även levererat 6 st Vanderbilt SPC inbrottslarmcentraler á 320 sektioner samt dessutom all kringutrustning som till exempel kopplingsboxar, batterier, sirener etc., berättar Mattias Mickelsson, butiksansvarig Elektroskandia Växjö.

Först installerades inbrottslarm endast för skolan. Efter det har varje företag i fastigheten valt att lägga till separata inbrottslarm för respektive lokal. Totalt har ELIAS Syd AB installerat sju inbrottslarmcentraler Vanderbilt SPC i ICON Växjö. Till- och frånslag av inbrottslarmet sker från passersystemet.

Dela upp ASSA ARX i domäner

– En stor fördel med ASSA ARX är att man kan dela upp systemet i domäner där respektive hyresgäst själv kan sköta sin del av passersystemet, alternativt låta förvaltningsbolaget göra det. Det är mer lönsamt, såväl när det gäller inköp som service och underhåll, att ha ett gemensamt system och göra en mjukvarumässig uppdelning istället för att ha flera olika system. Att vi valde Vanderbilt SPC beror till stor del på att vi kan vara uppkopplade mot larmanläggningen och skulle något hända kan vi snabbt hjälpa till att lösa det på distans om det skulle behövas, säger Henrik Karlsson.

– För alla inblandade har det här varit ett stort och spännande projekt att få vara med på. Vi har också haft ett gott samarbete med Elektroskandia och ASSA. Nu håller vi på med de sista anpassningarna för företag som hyr in sig i fastigheten och nästa steg är installation av passersystemet på ett 40-tal dörrar till företagshotellet. Vi beräknas vara klara med allt i april, avslutar Per-Ola Thordsson.