Elektrikerna Patric Ladublå och Lennart Altamirano på P o. B:s Elektriska arbetar för fullt med installationerna på projekt Ekparken på Lidingö.

Många elinstallatörer satsar på industrier och kontor då de anser att det är för små marginaler på installation i bostäder och att det inte går att tjäna några pengar. P o. B:s Elektriska är elfirman som går mot strömmen 🙂 . De har satt elinstallationer för bostäder i system och på så sätt funnit en lönsam nisch på marknaden.

P o. B:s Elektriska AB startade 1986 i Uppsala och har sedan starten specialiserat sig på elinstallation i bostäder. Idag är man 72 anställda och den största verksamheten är i Stockholm, men företaget har även en filial i Malmö. P o. B:s Elektriska är inriktade mot de stora byggbolagen och samarbetar bland annat med JM, PEAB och NCC.

- 90% av det elmateriel som används till bostäder är desamma i de olika projekten och på denna typ av frekvent materiel försöker vi alltid gå in i trepartsavtal, med Elektroskandia och leverantören, säger Anders Eriksson VD för P o. B:s Elektriska.

– 90% av det elmateriel som används till bostäder är desamma i de olika projekten och på denna typ av frekvent materiel försöker vi alltid gå in i trepartsavtal, med Elektroskandia och leverantören, säger Anders Eriksson VD för P o. B:s Elektriska.

Specialisering nyckeln till framgång

– Då det är små marginaler gäller det att jobba rationellt och smart, säger Anders Eriksson, vd för P o. B:s Elektriska. Specialisering och upprepningseffekt är nyckeln till vår framgång. Vad vi tjänar på arbetstiden och materiel står för ungefär lika stor del av vår totala lönsamhet. Därför arbetar vi mycket med att standardisera vårt val av materiel och därigenom kunna kapa produktionstider men även för att kunna göra större inköp och därigenom få bättre priser. Vi har mest totalentreprenader och en fördel med detta är att vi då kan styra materialvalet. Dessutom har vi en projekteringsansvarig som projekterar och därigenom kan vi få det elmateriel vi använder i objekten så lika som möjligt.

”Specialisering och upprepningseffekt är nyckeln till vår framgång.”

Trepartsavtal

Sedan starten har P o. B:s Elektriska samarbetat med Elektroskandia.

– 90% av det elmateriel som används till bostäder är desamma i de olika projekten och på denna typ av frekvent materiel försöker vi alltid gå in i trepartsavtal, med Elektroskandia och leverantören. Bland dessa utvalda leverantörer kan nämnas bland annat ELKO och Pipelife. Då det blir fråga om stora volymer så kan vi givetvis få en bra prisbild. För oss är det mest rationellt att köpa in via grossist. Elektroskandia har det sortiment vi behöver, smidig e-handel, bra leveranser och sist men inte minst kunnig och serviceminded personal, säger Anders Eriksson.

”Därför arbetar vi mycket med att standardisera vårt val av materiel och därigenom kunna kapa produktionstider men även för att kunna göra större inköp och därigenom få bättre priser”

 

Strandparken på Lidingö är ett aktuellt bostadsområde där P o. B:s Elektriska utfört elinstallationerna.

Strandparken på Lidingö är ett aktuellt bostadsområde där P o. B:s Elektriska utfört elinstallationerna.

LED ökar

Hur har utvecklingen på elmateriel för bostäder utvecklats under senare tid?

– Speciellt inom belysning har det skett en stor utveckling. Idag vill man ha närvarostyrd belysning i allmänna utrymmen och i lägenheterna kommer LED mer och mer. Tidigare drog vi ett telenät och ett tv-nät. Det har nu till 90% ersatts av datanät och idag drar vi allt mer fiber in i lägenheterna istället för kopparkabel. Dessutom börjar ”det intelligenta hemmet” vakna till liv igen. Vi installerar just nu i några testlägenheter i norra Djurgårdsstaden. De funktioner man erbjuder är t.ex. att hyresgästen själv ska kunna hålla koll på vad el och vatten kostar och att tvättmaskinen går igång när eltaxan är som lägst. Här finns många möjligheter för framtiden men priserna för systemen måste sänkas betydligt samtidigt som elpriserna nog måste gå upp för att det ska vara intressant i någon större skala. Det får nämligen inte kosta mycket i bostäder, avslutar Anders Eriksson