Utanför Skellefteå byggs nu två nya 130 kV ledningar. All materiel levereras av Elektroskandia, som samordnat leveranserna och projektpackat efter stolpplats. För att spara ytterligare tid har stolpar och reglar till det ena projektet flugits ut med helikopter.

Två nybyggnationer med luftledning utförs av Skellefteå Kraft Elnät – Högnäs L1-S1, L1-S8 som görs för att säkra kvaliteten på elförsörjningen till Skellefteå samt Nåda-Rentjärn för att knyta ihop andra linjer. Högnäs består av två korta ledningar cirka 4 kilometer medan Nåda-Rentjärn är en sträcka om cirka 1,2 mil.
– Vi gjorde en upphandling av materialleveranserna, som Elektroskandia vann, säger Kurt-Lennart Lindström, entreprenadingenjör på Skellefteå Kraft Elnät AB.

Tillväxtområde

Transmission är ett viktigt tillväxtområde för Elektroskandia och under 2017 lyckades man tredubbla omsättningen mot 2016.
– Många nät måste förnyas samtidigt som det görs nysatsningar, bland annat tack vare ökat antal vindkraftparker och att städer/fabriker växer. Vår ambition är att fortsätta öka våra marknadsandelar, säger Victor Philip, National Key Account Manager Elnät på Elektroskandia och fortsätter:
– Leveranserna till de här projekten har pågått sen oktober förra året. Min roll har varit att vara ”spindel i nätet” och hålla ihop helheten tillsammans med ansvarig projektsamordnare. Levereranserna har bestått av trästolpar, reglar, kedjor, faslinor och topplinor, ja allt som krävts för byggnationen. Vi har samordnat leveranser från Sverige, Kina, Estland, Polen och Spanien och sen projektpackat all materiel efter stolpplats och levererat ett komplett kit till varje upplagsplats. Det har varit mycket jobb med att hinna packa och leverera i tid och det har varit stora mängder materiel, vilket ställt höga krav på våra packare och orderhandläggare. Totalt har vi levererat cirka 250 ton materiel eller 16 lastbilar till projekten.

Totalt 233 stolpar

Fredrik Vallström, Energiservice Skellefteå och
Victor Philip, Elektroskandia.

Byggnationerna har utförts av Energiservice Skellefteå AB, som ägs av Skellefteå Kraft.
– På Högnäs har vi haft två upplagsplatser, dit det levererats bland annat 46 stolpar. Här är det bra vägar och lastbil kan köra in med materiel på linjen. Nåda-Rentjärn däremot ligger i väglöst land så här har vi använt oss av helikopter för att få ut de 184 stolparna och reglarna från upplagsplatserna. Vi har byggt med helikopter tidigare och man spar mycket maskintid, säger Fredrik Vallström, gruppchef Regionnät på Energiservice Skellefteå.

Tre arbetsdagar med helikopter

Totalt tog det tre arbetsdagar för helikoptern att köra ut all materiel.
– Väder och vind är ju alltid lite knepigt på vintern så det har varit en faktor vi fått förhålla oss till. Men helikopterkillarna är snabba när de sätter igång. I steg ett flög de ut med stolparna rena, det enda vi gjort innan var att näta övre delen av stolpen, som skydd mot hackspettar m.m. I nästa steg flög vi ut reglar där vi förmonterat isolatorer, hängkedjor m.m. Vi hade då innan byggt en ställning så att helikoptern snabbt kunde hämta reglarna. På det stora hela har projekten gått bra och vi är nu i slutfasen med vårt arbete på Högnäs och på Nåda – Rentjärn räknar vi med inkoppling före semestern, avslutar Fredrik Vallström.