Sommaren 2022 ska fastighetsägaren Diös och Nordic Choice Hotels nya toppmoderna hotell i Umeå vara klart och då innehålla bland annat 270 hotellrum, restaurang, spa & fitness samt möteslokaler. Elektroskandia levererar det mesta inom el och säkerhet för projektet till Umia, som ansvarar för projektering och alla installationer.

Clarion Hotel Umeå ligger centralt i staden precis vid Umeälven och det välkända Thulehuset och är tänkt att bli en modern mötesplats för såväl lokalbefolk­ningen som inresta gäster. Det 13 våningar höga hotellet väntas bidra med nya flöden av människor och en ökad trygghet i det fram­växande kvarteret Magne. Selbergs Entre­prenad är totalentreprenör med Umia som en av underentreprenörerna.

– Vi jobbar efter Umiamodellen som innebär att vi ser alla teknikområden som en sammanhållen enhet. Det underlättar både för oss och beställaren, som bara har en part att tala med. Vi har dock en projektledare för varje teknikområde. I det här projektet ansvarar vi för installation av el, rör, styr & regler, säkerhet vid dörrmiljöer samt brandlarm, talat utrymnings­larm och sprinkler, säger Andreas Simonsson, projektledare Elteknik Umia.

Mikael Hermasnson, Elektroskandia samt Jens Pettersson och Andreas Simonsson, Umia.

Elmateriel, belysning och säkerhet

Byggnationen började 2019 och efter att ha gått ut i en upphandling slöt Umia avtal med Elektroskandia, för leverans av det mesta inom elmateriel och säkerhet till projektet. Däribland belysning från Cardi samt SecuriFire brandlarm och LDA talat utrymningslarm. Ansvariga för projektet på Elektroskandia är Christoffer Åkerblom, regionchef Nord, Mikael Hermansson, teknisk innesäljare samt Elin Ferngren, ljusdesigner.

– Då det är ett mycket stort projekt ville vi ta ett helhetsgrepp och förutom materielleve­ranser erbjuda projektering av belysningen samt logistiktjänster som kunde effektivisera installationen för Umia. Vi lade ned mycket tid på att visa fördelarna med våra logistik­tjänster och presenterade bland annat kalkyler över hur mycket tid de kunde spara genom att låta oss förmontera sladdställ på armaturerna, säger Christoffer Åkerblom.

Närmare 5000 armaturer

Elektroskandia effektiviserade installationen genom att projektpacka säkerhetsmateriel per våningsplan.

En stor post i projektet var belysningen med närmare 5000 stycken armaturer. I förfrågningsunderlaget fanns armaturtyper i grova drag och utefter det projekterade Elin Ferngren sedan belysningen, föreslog olika armaturer, tog fram ljuskurvor och visade 3D-skisser över miljöer.

– Det var mycket jobb med belysningen, många förslag och förändringar under resans gång men i februari i år fastställdes armaturförteckningen. I alla allmänna utrymmen i hotellet valdes belysning från Cardi och flera hundra av de armaturer vi levererade gick via vår projektpackning i Örebro, som monterade på Wago snabbkoppling och sladdställ, bland annat på armaturerna Luni, Plato och Cylli, säger Mikael Hermansson.

En part som leverantör underlättade

Förutom Cardi har Elektroskandia köpt in armaturer från andra belysningsleverantörer, bland annat specialarmaturer från Italien. En utmaning har varit att hitta alla armaturer och hålla ordning då det varit fråga mycket positioner, olika beteckningar och många fabrikat. 

– Det är skönt för oss att ha en part som leverantör vilket förenklar mycket av vårt arbete. Vi har ett mycket bra samarbete med Elektroskandia och köper i princip allt till projektet från dem. Vi har god kontakt med dem på personnivå och kommer alltid fram till bra lösningar tillsammans. De har ett brett belysningssortiment, det har varit till stor hjälp att de kunnat vara med och projektera belysningen och en fördel att få armaturer levererade med förmonterade sladdställ och snabbkopplingar. Det har sparat oss mycket tid, säger Andreas Simonsson.

Heltäckande brandlarm och talat utrym­ningslarm

Även brandlarm, utrymningslarm och talat utrymningslarm har Umia köpt av Elektro­skandia.

– Kravet var att man skulle ha ett heltäckande brandlarm i hela fastigheten, med en detektor i varje rum. Vi har arbetat med Elektroskandia och deras brandlarm SecuriFire sedan starten av Umia Säkerhet, så valet av fabrikat var enkelt för oss. Produkterna är bra och flexibla samtidigt som Elektro­skandia ger oss support när det behövs. Brandlarmsanlägg­ningen har vår behöriga ingenjör Per Brändström projekterat medan Elektroskandia och deras leverantör har projekterat det talade utrymningslarmet, säger Jens Pettersson, projekt­ledare Säkerhetsteknik Umia.

Projektpackning av säkerhetsmateriel per våningsplan

Hotellet är försett med två brandlarmcentraler SecuriFire 3000, ihopkopplade via fiber och till dessa är det anslutet bland annat cirka 650 multikriteriedetektorer (varav 270 detektorer är med inbyggda sirener).

– Det är ett stort projekt och det har gällt att ha koll på alla utrymmen och se till att man får med alla styrfunktioner kopp­lade till brandlarmet och det talade utrymningslarmet. Till exempel ska sprinklern aktivera det talade utrymnings­larmet på såväl den våning där det utlösts som på våningen ovanför och under, säger Jens Pettersson och fortsätter:

– För att effektivisera vårt arbete gjorde jag tillsammans med Christer de Wahl, sälj- och marknadschef Säkerhet Elektro­skandia, en leveransplan där vi mängdade säkerhetsmateriel per våningsplan innan vi beställde. Elektroskandia projekt­packade och levererade sen det vi behövde till respektive våning, i en och samma kartong. Det fungerade perfekt och våra montörer slapp springa runt och leta materiel. När det gäller säkerhetsdelen kommer vi vara installationsklara kring nyår och sen kommer vi driftsätta i etapper.

– Det är ett väldigt roligt projekt att vara delaktig i. Allt blir otroligt snyggt i hotellet, det är påkostat och det är något som det talas om i positiva ordalag på stan, säger Andreas Simonsson.