Från att tidigare endast haft produktion i Italien ökar nu Pmflex kapaciteten genom att etablera en ny fabrik, i Göteborg. Fördelarna är framför allt säkrare leveranser, större flexibilitet och på sikt kortare ledtider. De kortare transporterna innebär givetvis också minskade koldioxidutsläpp och är ett led i företagets långsiktiga hållbarhetsarbete.

Leif Hallén, vd för Pmflex.

Pmflex har redan fått nycklarna till anläggningen av fastighetsägaren och nu är arbetet i full gång med att anpassa de nya lokalerna till verksamheten och bygga upp produktionslinjerna. Utöver produktion kommer även den 19 000 kvadratmeter stora anläggningen att omfatta en logistikenhet samt kontor och showroom.

– Den här satsningen ligger helt rätt i tiden för oss, då vi hade uppnått full kapacitet vid fabrikerna i Italien samtidigt som norra Europa är vår viktigaste marknad. Tanken är att 90 procent av det vi säljer i norra Europa nu ska produceras i Göteborg. Med den nya fabriken står vi väl rustade för att kunna ta tillvara på en ökande efterfrågan och de kommande årens tillväxtmöjligheter, säger Leif Hallén, vd för Pmflex.

Fabrikerna utanför Bergamo i Italien kommer att fortsätta tillverka samma typ av produkter som skall produceras och säljas på den svenska marknaden. Den enda skillnaden är olika kablar till olika marknader och ibland en annan nyans i plast och en annan struktur. Produktutveckling kommer att ledas från Italien men är relativt europeisk redan idag. Sverige är tillsammans med Frankrike de två mest betydelsefulla marknaderna men försäljning sker över hela världen med hjälp av agenter.

 

Optimera tillverkningen

Pmflex är marknadsledande i Norden när det gäller flexibla installationsrör, med eller utan fördragen kabel, samt halogenfria styva rör.

– Sammanslagningen med Hager gör att vi på sikt kan optimera tillverkning av olika produkter i olika material (PVC och/eller PP) oavsett om det är Pmflex-anläggningar eller tidigare Hager-anläggningar som tillverkar. I Sverige kommer vi enbart att fokusera på PP. De trender som vi ser bland våra kunder är framförallt att de använder lösningar för installera snabbare med hjälp av fördraget (xFlexwire) och minimera spillet genom att använda lösningar med längre längder (xRoller), säger Leif.

Ökad hållbarhet

– Vi har stort fokus på hållbarhet inom företaget och med den här etableringen kommer vi drastiskt att minska transporterna och därmed vårt CO2-avtryck. Att producera nära kunderna blir mer miljövänligt samtidigt som vi kan erbjuda kortare ledtider och ökad flexibilitet. Win-win för såväl kunderna som miljön, säger Leif.

Den nya anläggningen kommer även den att bli hållbar med solceller på taket, med en maxeffekt på 255kW, och laddare för elbilar, som Pmflex helt gått över till.

 

Fördelar för Elektroskandias kunder

Pmflex är en viktig leverantör till Elektroskandia inom produktsegmentet fördragna flexrör och Marcus Johansson, inköp/produktansvarig på Elektroskandia är mycket positiv till etableringen av den nya fabriken i Sverige.

– Det här innebär ett väldigt spännande kapitel i Pmflex historia med Hager som ägare samt att produktionsanläggningen flyttar lokalt till Sverige, där leverantörskedjan kommer effektiviseras samt hållbarhetsdelen, som är väldigt aktuell, kommer att förbättras ytterligare, säger Marcus och fortsätter:

– En tydlig vision, stort kundfokus och en stor innovationsförmåga har resulterat i att Pmflex idag är marknadsledande. De har ett genomtänkt sortiment, är lyhörda för vad kunderna efterfrågar, lanserar ofta nyheter och kommer med lösningar som underlättar installatörens vardag. Pmflex är också duktiga på lokal närvaro och ger support till våra butiker, där vi har en stor bredd och djup av deras sortiment. 

– Att producera i Sverige innebär fördelar för Elektroskandia och deras kunder i form av kortare ledtider vilket möjliggör sänkta lager. Vi kommer också att bli mer flexibla och ställa om till det som kunderna i Sverige efterfrågar generellt, men även genom att göra speciallösningar vid projekt. Vårt lager på Pmflex kommer att ligga i samma byggnad och vi räknar med att detta också innebär fördelar för våra kunder, då det blir enklare att snabbt agera efter kundernas önskemål, kommenterar Leif Hallén.

Marcus Fridell, account manager Pmflex och Marcus Johansson, inköp/produktansvarig Elektroskandia.

Mattias Jacobsson, Elektroskandia och Mats Larsson, Vinga Teknik.

Bra sortiment på lager

Vinga Installation och systerföretaget Vinga Teknik har fått i uppdrag av Pmflex att utföra alla installationer i den nya anläggningen. Vinga Installation ansvarar för att installera el, datanät och även produktionsmaskinerna medan Vinga Teknik installerar säkerhetssystemet med inbrottslarm och passersystem integrerat.

– Vi började projektera förra sommaren och installationsarbetet startade i november. Så fort vi fått uppdraget kontaktade vi Mattias Jacobsson på Elektroskandia för att gå igenom den materiel som skulle behövas till projektet. Vi har mycket bra relation med Mattias, Elektroskandia levererar alltid i tid, de har ett bra sortiment på lager och inte bara elartiklar utan även det vi behöver då det gäller säkerhetsmateriel. Därför var valet av grossist inte så svårt. Det finns inga färdiga handlingar så vi projekterar under tiden som arbetet fortskrider, då är det viktigt att jobba med en grossist som också är lösningsorienterad, säger Andreas Linde, delägare Vinga Installation.

– Jag diskuterade projektet med Vinga Installation och Vinga teknik och tog därefter fram priser och leveransplan. Sen hade vi en genomgång innan projektet startade. Det har varit ett väldigt kul projekt att få vara delaktig i, inte minst för att Pmflex är en av våra viktigaste leverantörer, kommenterar Mattias Jacobsson, utesäljare på Elektroskandia.

Leverans av dataprodukter och säkerhetssystem

Elektroskandia levererar det mesta av den materielen till installationerna vid den nya fabriken. Installatören beställer löpande och leveranserna lastas av inne i den nya anläggningen.

– Utöver kabel, kabelstegar och all den övriga installationsmateriel som krävs kan nämnas att vi även köpt Elektroskandias dataprodukter från deras fabrikat Excel fullt ut, kablage, datadon, paneler med mera. Även säkerhetssystemet från RCO, med passersystem och inbrottslarm integrerat, är levererat av Elektroskandia, säger Mats Larsson, delägare Vinga Teknik.

– Vi har använt oss av förstärkta stegar i entreprenaden eftersom fästpunkterna (balkarna) sitter på långa avstånd mellan varandra samt att det ligger stor tyngd på stegen från allt grovt kablage. Vi har haft mycket beställningar av grövre koppar- och aluminiumkabel i projektet till alla maskiner och strömskenor. Nu håller vi på och monterar strömskenor på en stålstruktur, där vi sätter uttagslådor och går ned med kopparkabel till huvudbrytare i maskinerna. All kanalisation på stålstruktur ner till alla maskiner är unikt anpassad för varje maskin eftersom våra förutsättningar ser olika ut för varje maskin, säger Andreas Linde.

Till att börja med kommer man ha fyra maskiner för plastextrudering.

Installationselektrikern Anton Forsström mäter inkommande matning.

Fabriken i drift i mars

Just nu har Vinga Installation och Vinga Teknik sju man på plats, som arbetar med maskininkopplingar och kopplar in ställverken och är även igång med installation av inbrottslarm och passersystem. Fabriken börjar tas i drift i mars och till semestern ska även entresolplanet med kontor, showroom och kundytor vara klart för inflyttning.

– Till att börja med kommer vi ha fyra maskiner för plastextrudering i produktionen. Antalet maskiner kommer sedan successivt öka under året till 10 och vi har utrymme för upp till 16 maskiner i lokalerna. Så här finns alla möjligheter för oss att växa med marknaden, säger Leif.

Nya arbetstillfällen

Lagerverksamheten är outsourcad till ett annat företag medan produktionen kommer skötas av Pmflex egen personal.

– Den här satsningen skapar också arbetstillfällen och vi har redan rekryterat 12 personer, som nu finns på plats. Rekrytering av flera medarbetare pågår för att vi successivt ska kunna rampa upp produktionen under året. Totalt räknar vi med att på sikt skapa 40 nya arbetstillfällen. Vi har nyligen också ökat vår säljkår med ett par nya medarbetare, så vi laddar verkligen upp på alla fronter för att kunna möta den ökande efterfrågan. Vi har medvind i bolaget och jag ser framtiden an med stor tillförsikt, säger Leif Hallén.