Med 60 000 kvadratmeter hotell, kontor, mötesplatser, restauranger och butiker kommer kvarteret Platinan att bli Göteborgs nya samlingsplats. Elektro-Centralen ansvarar för elinstallationerna i byggnaden och huvudleverantör av elmateriel är Elektroskandia. Att det är ett av de största byggprojekten någonsin i Göteborg samtidigt som det är beläget centralt i staden har inneburit stora utmaningar vad gäller materiallogistiken.

Markus Svensson, projektchef Elektro-Centralen.

Vasakronan är byggherre och Peab total­entreprenör för kvarteret Platinan, som en del i den nya Älvstaden, Nord­ens största stads­utvecklingsprojekt. Platinan är beläget vid Lilla Bommen, alldeles intill nya Hisingsbron. Byggnaden är 18 våningar hög varav Scandic Hotels ska disponera nio vån­ingar, innehållande 450 hotellrum samt konferens­anläggning. Elektro-Centralen ansvarar för all elinstallation i projektet med projektchef Markus Svensson som över­gripande ansvarig.

– Det här är vårt största projekt någonsin och det har inte funnits någon större elentreprenad i Göteborg tidigare. Vi ansvarar för installation av kraft, högspänning, el, tele, säkerhet, datanät, fibernät, mobilnät inomhus, reservkraftanläggning. Totalt är vi cirka 100 personer på företaget varav 50 på entreprenad. Den styrkan har dock inte räckt till här utan vi har fått anlita mycket inhyrd personal, för installation av bland annat brandlarm, kraft och mobilnät. Som mest har vi haft 108 montörer samt fyra tjänstemän igång samtidigt på projektet och totalt rör det sig om cirka 200 000 mantimmar för vår del, säger Markus Svensson

Projektet drivs enligt ett partneringkoncept, där beställare och entreprenörer styr och leder projektet tillsammans för bästa möjliga resultat.

– Det här gör att vi kan komma med idéer och förslag på besparingsåtgärder som gynnar projektet som helhet, säger Markus Svensson.

Hänförande utsikt över Hisingsbron.

Centrala läget en utmaning

Det centrala läget och storleken på projektet har dock inneburit utmaningar.

– Vi behövde kunna ta emot stora mängder materiel samtidigt som det inte fanns platser att ställa det på. Allt som levererades måste direkt komma in på rätt plats i bygget för att det skulle fungera. Vi förstod därför snabbt att vi behövde en pålitlig logistikpartner som kunde ansvara och garantera leveranser på rätt plats i rätt tid, kommenterar Markus Svensson.

Elektro-Centralen fick uppdraget 2016, då fanns det i stort sett bara en arkitektvision att utgå ifrån och ingen visste exakt hur mycket materiel som behövdes. Man fick helt enkelt utgå från sin erfarenhet av kontor och hotell och göra en budget utefter det.

– Vi bjöd in flera elgrossister för att höra vad de kunde erbjuda och tillföra framför allt då det gäller logistiklösningar. Elektroskandia presenterade ett helt koncept av tjänster som kunde underlätta vårt arbete. Vi vet också att de har erfarenhet av stora projekt och har samarbetat med dem flera gånger tidigare med lyckat resultat, säger Markus Svensson och fortsätter:

– Prislappen på materiel skiljer inte så mycket mellan olika grossister utan det är ofta de mervärden de kan erbjuda som avgör valet. Elektroskandia vann upphandlingen tack vare deras logistiklösningar och att de bäst förstod vilket jobb som skulle krävas. De fungerade inte bara som en leveran­tör till projektet utan mer som en kollega som löser logistiken.

Allan Eragi, Elektro-Centralen, Mattias Jacobsson, Elektroskandia, Alexander Utkovic, Elektro-Centralen och Robert Urbowicz, Elektroskandia på plats i hotellets entréplan.

Logistiktjänster framgångsfaktor

För att effektivisera installationen av armaturer förmonterade Elektroskandia kabel. Kabelstegar och tillbehör projektpackades per våningsplan och brytare samt uttag per hotellrum. För att minimera antalet leveranser köpte Elektroskandia in och lagerförde materiel från externa leverantörer, så kallad crossdocking. Leveranser skedde med tids­passning på speciella tider då stora mängder gods kunde tas emot och direkt bäras in på rätt plats. För att effektivisera projektet administrativt så sköttes all dokumentöverföring elektroniskt mellan Elektroskandia och Elektro-Centralen. Dessutom avdelade Elektroskandia en dedikerad projektansvarig som arbetade med detta projekt till 100 procent.

En dedikerad kontaktperson

Elektroskandias tekniske innesäljare Robert Urbowicz i Göteborg blev utsedd att vara projektansvarig och Elektro-Centralens främste kontaktperson. 

– Min roll var att vara ”spindeln i nätet” och ha fullt fokus på detta projekt. Från Elektro­skandias sida hade jag den mesta dagliga kundkontakten och då det var ett så pass stort projekt hade jag ett antal kontakt­personer, två projektledare och ledande åtta montörer på Elektro-Centralen, säger Robert och fortsätter:

– Det gällde att kunna hålla många bollar i luften och kunna tillgodose olika önskemål, men den största utmaningen var definitivt logistiken. Projektet var enormt storleksmässigt samtidigt som det var beläget mitt inne i Göteborg. Det gjorde det svårt att ta emot mycket materiel och efter en tid begränsades det till att varje leverantör endast fick leve­rera maximalt två EU-pallar per dag. Vi löste det med kvällsleveranser på torsdagar, då vi levererade de stora mängderna materiel, exempelvis kabelstegar och annat otympligt som direkt måste fraktas upp på respektive våningsplan. Genom att hela tiden ha bra och tät kommunikation med alla inblandade har vi lyckats genomföra projektet på ett bra sätt. Det har både varit kul, spännande och utvecklande att få vara delaktig i Platinan.

Full koll på leveranserna! Peter Samuelsson vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro ansvarade främst för projektorder och samordning kring Platinan.

250 st projektorder

Vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro ansvarade Peter Samuelsson, innesäljare Projektorder, främst för alla projektorder och samordning. 

– Efter att jag fått information om projektets omfattning av Robert Urbowicz så kallade jag till ett introduktionsmöte i slutet av februari 2020, med alla ansvariga hos Elektro­skandia i Örebro som skulle bli involverade i Platinan, projektpackningen, operativt inköp samt transport. Detta för att gå igenom projektet, våra åtaganden, ansvarsfördelning samt räta ut eventuella frågetecken, säger Peter Samuelsson.

Allt fler installatörer väljer att Elektroskandia förmonterar sladdställ på armaturer och att få elmateriel projektpackat per rum eller våningsplan för att effektivisera arbetet. Peter Samuelsson arbetar dagligen med detta så det var inget nytt i sig, det speciella med detta projekt var omfattningen.

– Hittills har vi levererat cirka 250 st projekt­order till Platinan. I det första skedet var det mycket kabelstegar, kablage och tillbehör för att senare bli mer av armaturer, strömbrytare och uttag. Det var också viktigt att märka godset ordentligt, enligt excelfil där en A4 skulle fästas på varje pall. För att säkerställa att allt fungerade enligt plan så fotograferade vi de första ordrarna, hur godset var packat och skickade till kunden.

 

Leveranser med tidspassning

Varje projektorder tidsbokades sedan på Peabs portal. Där framgick hur mycket materiel som skulle levereras, när och vart i Platinan det skulle vara. Peab hade personal på plats som tog emot leveransen och såg till att det hamnade på rätt plats. Elektro­skandia levererade till Gullbergs Strandgata 4, cirka klockan 15:30. Förutom de stora, projektpackade leveranserna så levererade Elektro­skandia mindre materielbeställningar löpande med turbilar under hela byggets gång. 

– För att vara förutseende om Elektro-Centralen skulle behöva leveranser tidigare än beräknat tog vi hem materiel och packade några månader innan. Det gällde att vara förberedd på det mesta. Vi har också cirka 120 order i projektet som bara är mellan­lagringsorder. Det gäller materiel från externa leverantörer, som antingen vi eller Elektro-Centralen köpt in, vi mellanlagrar hos oss och skickar ut det när det behövs. På så sätt har kunden bara en partner för alla leve­ranser vilket underlättar i ett sådant här stort projekt. Det är en fördel att vårt logistikcenter i Örebro har så bra kapacitet, säger Peter Samuelsson.

– För att alltid kunna leverera med kort varsel om det blev panik hade vi även lagrat projekt­materiel i vår butik i Marieholm, som ligger fem minuter från projektet. Arbetet skulle aldrig stanna upp på grund av oss, inflikar Robert.

Fokus på hållbarhet

Projektet har fokus på hållbarhet och byggs enligt miljöcertifieringssystemet LEED med målsättning på högsta nivå, Platinum. LEED används för att skapa byggnader med högre miljöprestanda.

– För att uppnå klassificering enligt LEED måste alla ingående produkter i projektet kontrolleras enligt Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar ingå­ende ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan. Robert Urbowicz lade ner ett stort jobb på att mata in alla produkter och antal som de levererade i Byggvarubedömningens databank, säger Markus Svensson.

Allan Eragi, ledande montör på Elektro-Centralen.

Projektering under byggtiden

Allan Eragi är ledande montör på Elektro-Centralen och har arbetat mycket med det administrativa kring projektet. 

– Jag har varit ledande montör för våra fyra ledande montörer. Arbetet har inneburit att ta tag i alla frågor och ändringar som kommer upp, vara bollplank och problemlösare. De största utmaningarna var projektets storlek samt att projekteringen ej var klar. Så det var mycket att lösa under resans gång, nya idéer, frågeställningar, ändra ritningar och hitta den bästa vägen framåt, säger Allan Eragi och fortsätter:

– I vårt samarbete med Elektroskandia har jag haft mest kontakt med Robert Urbowicz. Det har fungerat mycket bra att ha en dedikerad person att kontakta om allt och utan hans hjälp hade det nog aldrig fungerat.

Över 100 montörer

Elektro-Centralens montör Alexander Utkovic var ansvarig för logistiken på plats under stora delar av projektet.

– Jag har i stort sett haft daglig kontakt med Elektroskandia och Robert, från att beställa materiel och ta emot det till att fördela ut det till kollegorna på plats. Det har varit fråga om stora mängder skrymmande materiel och över 100 montörer inblandade från oss som mest. Så visst har det funnits utmaningar men i stort sett har arbetet flutit på riktigt bra, säger Alexander Utkovic.

Elektroskandia proaktiva

– Det här projektet har verkligen varit ett riktigt teamarbete, inom Elektroskandia, med kunden, leverantörer och fraktbolag. På regionen har jag haft mycket hjälp av mina kollegor, inte minst tekniske innesäljaren Pär Fridén, och våra leverantörer har kommit med många inno­vativa idéer för att hitta speciallösningar när det krävts, kommenterar Robert Urbowicz.

– Huvudprojektet för vår del beräknas vara klart i mitten av mars, sen tillkommer hyresgästanpassningar så vi kommer nog hålla på till september. Samarbetet med Elektro­skandia har fungerat riktigt bra. De har hela tiden varit på tårna, proaktiva och kontaktat oss i förväg om det varit några problem att få fram materiel. Vi har också försökt att uppskatta materialåtgången framåt i tid så de kunnat ta hem mer i förväg. Nyckeln till framgång i samarbetet är att vi fick en dedikerad kontaktperson, bra kommu­nikation och att deras logistiktjänster effektiviserade vårt dagliga arbete, avslutar Markus Svensson.