Genom att arbeta nära kunden, vara med ute på objekten, ge förslag på armaturer och provbelysa har Elektroskandias utesäljare Mattias Dahl sett till att flera kyrkor i Tierps pastorat försetts med ny belysning. Resultatet har blivit mer stämningsfullt och bättre ljus samtidigt som kyrkorna kraftigt reducerat elförbrukningen.

Mattias Dahl, Elektroskandia och Johan Eriksson, Försäters El.

Tierps pastorat tillhör Uppsala stift i Tierps kommun och i de olika för­samlingarna har man sju kyrkor. 

– Den första kyrkan jag var inblandad i och som vi levererade belysning till var Västlands kyrka. Där ville man byta ut den gamla belysningen till LED och komplettera fasadbelysningen så att hela kyrkan blev belyst. Jag var ute på plats och pratade med kyrkvaktmästaren och installatören. Därefter tog jag hjälp av vår ljusdesignavdelning och tillsammans med min erfarenhet tog vi fram ett komplett förslag och en belysningsberäkning. Den nya belysningen fungerade bra och de blev väldigt nöjda med slutresultatet, berättar Mattias Dahl.

Byta till LED

Installationen på Västlands kyrka skedde för cirka fem år sen och för ett år sen var det sen dags för nästa kyrka, Hedesunda, som tillhör en angränsande församling. Även här var det fråga om att konvertera till LED och styra och avgränsa ljuset med hjälp av barndoors på armaturerna.

– Nu i höstas blev jag kontaktad av installa­tören Johan Eriksson på Försäters El som fått i uppdrag att uppgradera belysningen på Hållnäs kyrka och Tolfta kyrka, säger Mattias Dahl.

– Vi har genom åren gjort en hel del mindre jobb och underhållsarbeten till kyrk­orna här i trakten. Nu kontaktades vi för att byta ut högtrycksnatrium-belysning­en mot LED. Samtidigt ville man ändra fasadbelysningen vid Hållnäs kyrka då den befintliga satt för lågt så besökarna bländades, säger Johan Eriksson.

Västlands kyrka.

Få ned elförbrukningen

Johan Eriksson besökte de bägge kyrk­orna tillsammans med Mattias Dahl för att se på förutsättningarna och höra vilka krav man hade på belysningen.

– Den främsta anledningen till att inve­stera i ny belysning var att den befintliga fasadbelysningen satt för lågt och bländade. En stor bonus var också att kunna få ned elförbrukningen. Samtidigt behövde vi få till en förändring då den befintliga belysningen lyste upp allt för starkt så kyrkan såg blek ut, säger Andreas Persson, kyrkvaktmästare vid Hållnäs kyrka.

Provbelyste kyrkan

På Hållnäs kyrka bestod fasadbelys­ningen av 2 st 250W högtrycksnatrium på en och en halvmeters stolpe.

– För att vara säkra på att få fram rätt lösning så gjorde vi ytterligare ett platsbesök tillsammans där vi hade med oss olika armaturer och provbelyste kyrkan, säger Mattias Dahl och fortsätter:

– För att få bort problemet med bländning bytte vi till tremeters stolpar där vi satt två armaturer i varje stolpe (2 st smalstrålande 4×2,5W 3000 K, 1 st mediumstrålande 48W 3000 K, 1 st bredstrålande 39W och 1 st bredstrålande 22W). De två smalstrålande belyser korset i toppen av kyrktornet. De sitter på en strålkastarbalk och är försedda med barndoors för att kunna styra belysningen. Vi gick också ned i färgtemperatur från tidi­gare 4000K till 3000K. Kyrkan är lite gulaktig i färgsättningen och med 4000K så gjorde den befintliga belysningen att kyrkan upplevdes som vit. Dessutom sitter det en extra spotlight som belyser det stora, vackra kastanjeträdet. Med den nya belysningen som vi levererade blev det en magisk helhet med ett jämnt och stämningsfullt ljus över hela fasaden med en punktbelysning av korset. 

Vid Tolfta kyrka satt det 250W högtrycks­natrium-lampor som ersattes med 120W LED. Här installerade man även upp spotlights för belysning av en stenmur vid minneslund. Installationerna vid de bägge kyrkorna var klara lagom till första advent.

– Vi är mycket nöjda och hade jag vetat att resultatet skulle bli så här tillfredställande hade jag försökt få igenom den här föränd­ringen för flera år sedan. Den nya belys­ningen har verkligen blivit ett lyft samtidigt som elförbrukningen nu bara är en bråkdel jämfört med tidigare. Vi planerar att kommande år även investera i fasadbelysning på Överlövsta kyrka, säger Andreas Persson.

Finnas nära kunderna

– Vi köper mycket elmateriel av Elektro­skandia, men förutom deras sortiment och snabba leveranser vill jag även framhålla den personliga kontakten som jag sätter stort värde på. Vi beställer dagligen materiel på nätet, men när det är den här typen av projekt betyder det mycket att kunna träffas på plats, gå igenom allt och sen få förslag på armaturer, säger Johan Eriksson.

– Det här har varit roliga och lite unika projekt att jobba med och jag tror också att det finns alla möjligheter för oss att vara med och leverera mer belysning till fler kyrkor framöver. Det känns bra att vi har ett så brett sortiment samtidigt som vi kan erbjuda belys­ningsprojektering. Sen är det också viktigt att vi finns nära kunderna och kan vara med ute på plats och hjälpa till med tekniska lösningar. Detta är något jag fokuserar en hel del på i mitt dagliga arbete, avslutar Mattias Dahl.