Tuffare reningskrav och ökad belastning från en växande befolkning är bakgrunden till att Himmerfjärdsverket i Grödinge nu genomgår en omfattande om- och tillbyggnation. Som en del i projektet installeras åtta nya lågspänningsställverk och åtta transformatorer vid reningsverket. Elektromontage Power installerar, monterar och driftsätter den nya utrustningen.

Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag – SYVAB är av kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje ett gemensamt ägt aktiebolag som äger och driver avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket. Reningsverket tar i nuläget dagligen emot cirka 120 000 m³ vatten som ska renas. När det nya verket står färdigt ska utsläppen ha halverats samtidigt som det ska kunna serva ännu fler än dagens cirka 350 000 personer. Bygg- och anläggningsföretaget Veidekke är byggherre för projektet som bland annat omfattar nybyggnation av en ny silstation, pumpstation, membranbyggnad samt tillhörande teknikutrymmen. Dessutom byggs de befintliga bassängerna och utloppsledning om.

– Vi fick i uppdrag av Veidekkes dotterbolag Veitech att ansvara för montage och installation av de nya ställverken och transformatorerna. Arbetet påbörjades för vår del under 2021, sen har vi jobbat med det etappvis och nu till sommaren ska det vara klart, säger Joakim Ahlberg, vd för Elektromontage Power.

Kunder i Sverige och utomlands

Elektromontage Power i Sverige AB startades 2018 och är ett dotterbolag till företagsgruppen Elektromontage AB.

– Vi arbetar främst med att tillhandahålla kvalificerad personal och utrustning för montage, provning, driftsättning och projektledning av arbeten i elektriska anläggningar, såväl låg- som högspänning. Våra kunder är framför allt industrier, elnätsleverantörer, nätbolag och deras entreprenörer men även elfirmor som behöver vår kompetens. Vi utgår från Norrköping men har kunder över hela Sverige och även utomlands. I februari i år hade vi bland annat uppdrag i Indonesien och under våra tidigare utlandsuppdrag har vi bland annat varit i Jordanien, Tyskland, Polen, Norge och USA, säger Joakim.

Elektromontage Power har flera återkommande kunder och några av de större uppdragsgivarna är ABB, Hitachi, Holmen Paper, Gränges, Parks and Resorts, Oneco, Siemens och Mondelez.

Lågspänningsställverk och transformatorer

– Vid Himmerfjärdsverket utförde vi arbeten redan 2019, då vi kompletterade mellanspänningsställverket med nya fack för den här nya anläggningen. I samband med om- och tillbyggnationen av reningsverket blev vi kontaktade av Veitech och fick efter upphandling uppdraget, att koppla in åtta lågspänningsställverk och åtta transformatorer inklusive skarvbrygga och dra kabel från mellanspänningsställverket till respektive transformator i de nya lågspänningsställverken.

Ett av de större uppdragen

I uppdraget ingick även montage av kabelstegar i ställverksrum, komplettera med signaler mellan mellanspänningsställverk och de nya ställverken, komplettering av 110 volt-system etc. När allt är klart, till sommaren ska anläggningen förse hela bygget med byggström. Hela om- och tillbyggnationen av Himmerfjärdsverket ska vara klart 2026.

– Det här är ett av våra större uppdrag och det har varit viktigt för oss att ha en pålitlig materielleverantör. Vi har samarbetat med Elektroskandia sedan vi startade företaget och är mycket nöjda. De har ett brett sortiment och är ganska ensamma om att ha mycket av den typ av materiel som vi ofta behöver. Jag har kontakt med Elektroskandias säljare Jan Jakobsson och Charlie Eriksson i stort sett dagligen och de hjälper oss med att bland annat föreslå materiel, ta fram offerter och lösningar och ser sen till att allt levereras i tid. Dessutom är de mycket trevliga att ha att göra med, säger Joakim Ahlberg.

– Vi har täta kontakter med Elektromontage Power och ser till att ta fram rätt materiel och leverera i tid. Till det här projektet har vi levererat allt från mellanspänningskabel, jordlina, signalkabel och markrör till avslut, kabelstegar m.m. Utbyggnaden av Himmerfjärdsverket är ett stort och komplext projekt som det är spännande att få vara delaktig i tillsammans med Elektromontage Power, kommenterar Jan Jakobsson, Utesäljare Industri Elektroskanda.

 

 

Himmerfjärdsverket

Projekt – Om- och tillbyggnation av reningsverk

 • Tidsram: 2019–2026.
 • Reningsverk med 350 000 anslutna människor.
 • Anläggningen tar i nuläget dagligen emot ca 120 000 m³ vatten som ska renas.
 • När det nya verket står färdigt ska utsläppen ha halverats samtidigt som det kan serva ännu fler hushåll.

Elektroskandia har bland annat levererat följande materiel:

 • Kabelstegar
 •  Kablage
  • 3,5 km Mellanspänningskablage AXQJ 3×240/35 mm² 12kV
  • 3,5 km Signalkablage 15x2x1,5 mm²
  • 3,5 km 110VDC FXQJ 4×16/16 mm²
  • 3,5 km Jordlina 185 mm²
 • Jordlina 185 mm² och huvudjordbockar till respektive ställverk