En del i arbetet för Elektroskandias utesäljare är att fungera som problemlösare och hitta vägar, till exempel olika logistiktjänster, som gör att kunderna kan göra sitt jobb så snabbt och effektivt som möjligt. Ett aktuellt exempel är för Caverion i Ludvika, som har ett stort projekt med installation av solcellspaneler. Tack vare Elektroskandias materialoptimering beräknar de att kunna spara cirka 10 procent i installationstid.

Allt fler villaägare och företag är idag intresserade av att sätta upp solcellsanläggningar och kunna producera egen, förnybar el för att på så sätt kunna sänka sina energikostnader och samtidigt göra en insats för miljön. Västerbergslagens Elförsäljning har drygt 22 000 elkunder, både privatkunder och företagskunder, de flesta i närområdet västra Bergslagen. För att tillgodose den ökade efterfrågan har man tillsammans med Caverion Ludvika, tagit fram ett koncept med solcellspaket, komplett med installation, som man erbjuder sina kunder.

– Solcellspaketen finns i olika utföranden beroende på villans storlek, allt för att det ska vara enkelt för kunden att få pris på en färdig anläggning. Vi har ramavtal tecknat med Västerbergslagens Elförsäljning och har utifrån det skapat en schablonmall för enkel och snabb prissättning av solcellsinstallationerna, säger Christoffer Markström, servicechef Caverion Ludvika.

Såg möjligheter till optimering

Det här har blivit mycket väl mottaget på marknaden och under 2022 gjorde Caverion Ludvika cirka 80 solcellsinstallationer, med en installerad effekt på 800kW, vilket motsvarar en produktion per år på 720 MWh.

– Jag besökte Caverion i ett annat ärende strax efter årsskiftet och fick då höra om deras solcellsinstallationer under förra året och vad som var planerat under 2023. Vi tittade igenom vad de använder vid installationerna och jag insåg då ganska snabbt att det fanns möjligheter att optimera materielen och därmed kunna förkorta installationstiden, säger Thomas Kosjanov, utesäljare Elektroskandia.

Sju installationer i veckan

Till dags dato är 84 installationer planerade med start vecka 13 och 12 veckor framåt.

– Vi planerar att göra sju installationer i veckan och då är det viktigt att vi kan jobba så rationellt som möjligt, kommenterar Christoffer Markström.

– När jag tittade igenom underlagen på den materiel vi skulle leverera såg jag framför allt två poster där det fanns möjligheter att spara tid, elcentralerna och kabel. Elcentralerna som skulle användas var i sex olika utföranden. Det som skiljer är amperestyrka och om de skall sitta inom- eller utomhus. Jag kontaktade en av de skåpbyggare vi har samarbete med och kom överens om att de skulle förmontera jordfelsbrytare, huvudbrytare och dvärgbrytare i centralerna. På så sätt slapp Caverion utföra dessa moment, säger Thomas Kosjanov.

Fördragen slang med kabel

Den stora tidsbesparingen gällde dock installation av DC-kablaget. Här använder man 2-, 4- eller 6 st 4 mm² kabel som måste vara skyddad i en UV-beständig installationsslang.

– Det fanns ingen leverantör som hade fördragen slang som passade, men jag tog kontakt med vår leverantör Elkanalen i Borlänge för att se om de kunde vara behjälpliga, kommenterar Thomas Kosjanov.

– Vi är ett litet företag i Borlänge som specialiserat oss på att tillverka fördragna rör med kabel i. Varje år tillverkar vi cirka 3 miljoner meter fördraget och för oss var det självklart att kunna leverera detta enligt kundens önskemål. Vi har ett ökat antal förfrågningar om fördraget till solcellspaneler så den här typen av fördragna rör med kabel i kommer vi ta upp i vårt standardsortiment framöver, säger Jan Pelleberg.

Stor tidsvinst

– Att kunna få installationsslang med fördragen kabel i innebär en stor tidsvinst för oss. Jag räknar med att vi sparar cirka 10 procent av installationstiden. Tidigare har vi först behövt gå upp på taken där solcellspanelerna ska monteras och måtta kabellängd och därefter har vi fått stå på vår verkstad och dra i kabel i slangen. Ett tidsödande arbete. Nu får vi kabeln fördragen i slang på 100 meters rullar, så det är bara att gå upp på taket vid montage, utföra installationen och sen klippa kabeln när det är klart. Vi slipper säkert två extra vändor upp på taket vilket givetvis är tacksamt, speciellt då det är ett stort antal solpaneler som ska monteras på kort tid. Det känns tryggt att jobba med en grossist som ”tänker utanför boxen” och inte bara levererar materiel utan lösningar, avslutar Christoffer Markström.