I takt med de allt högre elpriserna har också intresset för energilager ökat kraftigt. Ett företag som märkt en stor efterfrågan är Elförbättringar på Öland AB, där ägaren Pär Ohlsén nu installerat en anläggning i den egna villan.
– Dels var jag nyfiken på möjligheterna med energilager dels har jag fått order på flera anläggningar. Med ett eget energilager lär jag mig mer och kan samtidigt använda det som en demoanläggning, säger Pär.

Efterfrågan ökar på att kunna lagra sin energi både i villor och i större fastigheter. Stigande elpriser samt möjligheten att få skattereduktion har gjort att det här till en allt intressantare lösning för många.

– Vi får dagligen mycket förfrågningar från kunder och det var i samband med att Martin Lovén från Enequi var i butiken i Kalmar och hade en demonstration av energilager som Pär Ohlsén från Elförbättringar på Öland blev intresserad, säger David Gissberg, teknisk innesäljare Elektroskandia.

Självgående system

Enequi är ett svenskt företag specialiserat på utveckling och försäljning av intelligenta system för energilagring. Med hjälp av den patenterade plattformen QuiPower tar systemet ett helhetsgrepp kring fastighetens elkonsumtion och hjälper bland annat till att effektbalansera fastigheten. Martin Lovén, försäljningschef på Enequi, hjälper till att reda ut begreppen:

Elektroskandis kundtidning. Elförbättringar på villa Öland. David Gissberg, Martin Lovén, Per Ohlsen. Karlöf Content.<br /> Fotograf MatsfSamuelsson– Genom att styra olika externa förbrukare, till exempel elbilsladdning och värmepump, samt stötta med batterikapacitet så kan vi hålla nere kostsamma effekttoppar och optimera elinköpen efter när priset är som bäst. Efter installation och driftsättning kommer systemet hjälpa slutanvändaren med att optimera fastighetens elkonsumtion. Några delar som systemet kommer att ta hänsyn till är timpriserna på elbörsen, väderprognoser och gällande effektavgifter. Allt detta gör vi tillsammans med intelligent prognosdata som tittar på när fastigheten förväntas förbruka el. Systemet är enkelt, självgående och självlärande efter nya förutsättningar. Det känner till exempel av om man kompletterar med en laddbox i fastigheten. Som slutanvändare behöver man inte göra något själv, det är bara att luta sig tillbaka och se en sänkning av kommande elräkningar, säger Martin.

Skattereduktion

Skattereduktion för grön teknik ges nu bland annat för installation av system för lagring av egenproducerad energi med 50 procent av kostnaden för arbete och material, dock maximalt 50.000 kronor per fastighetsägare och år.

– Den här möjligheten har givetvis gjort investeringen i energilager än mer intressant, trots att det även utan bidrag blir en bra kalkyl. Det senaste året har det varit en explosionsartad utveckling av försäljningen. 2021 ersattes 1 600 energilager i Sverige med grönt ROT-avdrag och förra året kom man upp i nästan 12 000 stycken, säger Martin Lovén.

Enkelt att installera och driftsätta

Pär Ohlsén på Elförbättringar på Öland hade en solenergianläggning på sitt hus och ville nu även investera i energilagring. Han köpte därför ett komplett system från Elektroskandia, bestående av ett QuiPower Storage 10 kWh, en QuiPower Core och en QuiPower inverter 10 kW. Systemet kan användas för att optimera fastighetens energianvändning eller som reservkraft vid strömavbrott. QuiPower Core är hjärnan i systemet som kontrollerar, analyserar och styr utifrån fastighetens rådande förutsättningar och behov. Hybridväxelriktaren kan hantera produktion från både en solcellsanläggning och ett energilager.

– Det var ett enkelt system att installera och montera och jag blev positivt överraskad över hur smidigt det var. Enequi hjälpte mig även att driftsätta anläggningen, de kopplade upp sig mot den och kunde se att allt blev rätt. Mitt energilager driftsattes för en vecka sedan och det fungerar perfekt. Det laddar på nätterna när elpriset är lägre och jag kan enkelt följa allt via QuiPower-appen. Systemet är uppkopplat mot Nord Pools spotpriser på el och känner på så sätt till morgondagens elpriser. Nu vet jag mer kring Enequi-systemet och alla möjligheter som finns. Det känns som bra erfarenheter att ha med mig då jag nu har order på fyra energilager att montera hos kunder nu i vår, säger Pär Ohlsén.

Elektroskandis kundtidning. Elförbättringar på villa Öland. David Gissberg, Martin Lovén, Per Ohlsen. Karlöf Content. Fotograf MatsfSamuelssonQuiPower – plattformen i systemet

Kapade elkostnader
Genom intelligent analys av energidata – hur familjen använder energi, väderprognoser och morgondagens elpriser – optimerar systemet energiflödena i fastigheten. Elen köps in när den är billig, lagras och används när den är dyr att köpa från elnätet. Kombinationen solceller och energilagring innebär dessutom att man kan spara solenergi från dagen för användning på kvällen – vilket möjliggör lägre effekttoppar och därmed även sänkta elnätsavgifter.

Smartare elbilsladdning

Genom att låta QuiPower-plattformen styra elbilsladdningen skapas nya möjligheter för snabbare och billigare laddning. Systemet tar hänsyn till fastighetens förbrukningsmönster och kan kopplas upp mot såväl väderprognoser som Nord Pools spotpriser på el för att bäst planera laddningen.

Hållbar förbrukning

QuiPower gör det möjligt att optimera värdet av fastighetens solcellsanläggning och öka självförsörjningsgraden. Solcellernas verkningsgrad är som högst mitt på dagen, vilket ofta tyvärr är den tid då fastigheten behöver minst energi. När QuiPower är installerat kan systemet lagra solel från dagen och använda den när fastighetens energibehov är som störst. En ökad självförsörjningsgrad borgar också för en hållbar och fossilfri energianvändning.