Idag rullar cirka 187 000 laddbara fordon på svenska vägar och siffran bara ökar. I december 2020 uppmättes en tillväxt på 82 procent under de senaste 12 månaderna. Givetvis innebär detta också en ökande efterfrågan på laddstationer. Elektroskandia satsar på elbilsladdning och förutom ett att man tillhandahåller ett komplett produktprogram från de ledande fabrikaten ger man också den support som krävs då det till exempel gäller att välja betalningslösningar, lastbalansering etc.

Laddad Brf i Vaxholm

På Brf Kronan i Vaxholm strax utanför Stockholm har Arninge El nyligen installerat flera laddstationer i garaget. 

Olof Svenfelt, styrelsemedlem i Brf Kronan berättar om varför man investerat i ladd­stationer.

– Vi i styrelsen har pratat om detta en läng­re tid och det har funnits en efterfrågan från våra medlemmar. Vi bestämde oss därför under förra året att investera i ladd­stationer för medlemmarna som hyr platser i vårt garage och har nu försett hälften av platserna, men förberett med elinstalla­tion till alla platser. Valet av laddstation blev fabrikat Ensto och deras nya laddare Ensto One. Den har bland annat även ett inbyggt vanligt vägguttag där man kan ansluta till exempel en dammsugare när man ska städa bilen. Det tyckte vi var smart! Vi har också anslutit laddstationerna till ett datanät och har kopplat upp laddarna i en cloudlösning från Ensto som heter EV Manager. Så vi har koll på förbrukning samt att vi får debiteringsunderlag. Vi tar en fast avgift för de som har laddplats samt en rörlig kostnad på förbrukad el. Vi blev också beviljade bidrag från Naturvårdsverket med 50 procent av vår totala investering, och det var en enkel och smidig process. Så nu kan vi bidra till omställningen från fossila drivmedel till ren el, vilket känns mycket bra, nästa steg är att se om vi har förutsättningar för solenergi!

Laddstation med inbyggt 230V Schuko-uttag

Örjan Forsby, Arninge El och Joakim Becker, Elektroskandia.

Ansvarig för projektet på Elektroskandia var utesäljaren Joakim Becker.

– Föreningen ville ha en laddstation som även har ett 230V Schuko-uttag i samma enhet. Det är inte så många leverantörer som har det och bland annat därför var Ensto One ett bra alternativ. Laddaren har energimätare, LAN-anslutning för upp­kopp­ling till olika cloudlösningar, lastbalansering och RFID, säger Joakim Becker.

– Vi installerar väldigt mycket ladd­stationer och det ökar hela tiden. Speciellt efter årsskiftet då de som installerar laddstationer hemma nu kan få grönt rot-avdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material. Vi har just nu ett antal förfrågningar kring laddstationer från intresserade kunder, kommenterar Örjan Forsby, Arninge El.

Två bostadsrättsföreningar i Jönköping med olika förutsättningar och krav

I Jönköping har nyligen två bostadsrättsföreningar utrustats med laddstationer. Installatör i bägge fallen var Elkompaniet.

– Vi har en väldigt stor efterfrågan på installation av elbilsladdare, både från privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Att vi valde att samarbeta med Elektroskandia som leverantör beror till stor del på att vi var på ett seminarium som de anordnade. Här märktes att de har stor kompetens på området, viktigt när det gäller laddstationer, säger Jörgen Waldo, Elkompaniet.

Uppgradering av fastigheten

Jörgen Waldo och Niklas Mouchard från Elkompaniet flankerar Elektroskandias Andreas Magnusson.

Brf Regnbågens fastighet byggdes 1965 och omfattar drygt 100 lägenheter. Det senaste decenniet har man genomfört ett ordentligt ansiktslyft på fastigheten och bland annat bytt stammar och renoverat interiört. Förra året började föreningen uppgradera den yttre miljön, man har investerat i flera carportar samt låtit installera laddstationer.

– Vi hörde runt bland våra medlemmar om hur många som var intresserade av ladd­station i sin carport. Fyra medlemmar ville ha det och i med att allt fler skaffar elbilar så dubblade vi det antalet för att också kunna täcka kommande behov. Bland de krav vi hade var bland annat att man skulle kunna ladda sin bil över natten och det var också viktigt med lastbalansering. Vi ville också ha en enkel betalningslösning så att förening­en skulle slippa administrera detta, säger Rudi Mölling, vicevärd Brf Regnbågen. 

Förutsättningarna vid Brf Kämpen i Jönköping var att man ville ha en ladd­station med två uttag på föreningens innergård. Här skulle alla medlemmar ha möjlighet att ladda sina bilar. Även här ville man ha en enkel lösning för att kunna debitera de som laddar sina bilar. 

Paketlösningen InCharge

Leif Klasson, teknisk KAM och specialist på elbilsladdning på Elektroskandia följde med Elkompaniet för att titta projekten och ge tips på lämplig utrustning. 

– För bägge projekten valde vi att erbjuda paketlösningen InCharge, som är vårt samarbete med Vattenfall. Det är ladd­stationer från Garo som via unika artikelnummer är försedda med SIM-kort och knutna till InCharge. När laddstationen är installerad är det bara för installatören att kontakta InCharge, som då kör igång den. Kontraktet är mellan föreningen och InCharge, som sköter faktureringen (av det av föreningen bestämda kilowattpriset) till respektive bilägare, tillhandahåller statistik och ger support. Enklare kan det inte bli, säger Leif Klasson.

Även Andreas Magnusson, teknisk inne­säljare på Elektroskandia, var inblandad i de bägge projekten och den som ansvarade för den löpande kontakten med Elkompaniet.

– Vi säljer en hel del laddstationer och det ökar hela tiden. Det här var första gången med InCharge för min del. Det är en smart lösning då installatören kan koncentrera sig på att installera medan InCharge tar hand om hela betalningsbiten, säger Andreas Magnusson.

Fyra laddplatser i carportar

På Brf Regnbågen installerades fyra laddstationer Garo LS4 i två olika carportar, vid platser som hyrs av elbilsägare. Dessa bilägare har försetts med laddbrickor som fungerar i respektive laddare. Föreningen kan logga in på InCharge och se hur el mycket varje bil dragit. Föreningen väljer själv pris per kW-timme men bilägarna faktureras av InCharge.

– Vi har ställt ner laddarna till 11kW per uttag istället för 22kW. Detta för att det inte finns tillräckligt med ström i fastigheten. Laddarna har dynamisk lastbalansering, vilket innebär att bilarna laddas med hänsyn till hur mycket ström det finns att tillgå i fastigheten, säger Jörgen Waldo.

En laddningsplats för alla medlemmar

Vid Brf Kämpen ville man ha så snabb laddning som möjligt, då det är en separat laddningsplats gemensam för alla medlemmar. Här installerades också en laddstation Garo LS4. Laddaren sitter bakom en låst bom på innergården. Alla som har tillträde kan använda laddaren om de har InCharge-kort, alltså även besökare.

– Bägge systemen är installerade och allt fungerar bra. Vi har nu fler laddprojekt på gång så det ser positivt ut inför framtiden, avslutar Jörgen Waldo.