I Kumla kommun har man satsat på att öka tryggheten för invånarna. En av de trygghetsskapande åtgärderna var att investera i ny utomhusbelysning. Cirka 350 armaturer byttes ut och 30 nya belysningspunkter monterades.

Bakgrunden är att det hade blivit allt stökigare i Kumla och det kom in många orosanmälningar från allmänheten gällande olika brott, från skadegörelse och förargelseväckande beteende till misshandel och rån. Kumla kommun beslutade därför att avsätta pengar för att genomföra olika trygghetsskapande åtgärder, som till exempel fler ordningsvakter, kameraövervakning och ny belysning. 

Skapa ljusare miljöer

Tomas Sköld, Kumla kommun, Patrik Eliasson, Elektroskandia och Felicia Kanat, ONE Nordic.

– Invånarna ville bland annat ha bättre belysning och få ljusare miljöer. Det ger en tryggare känsla samtidigt som det gör det svårare för ”buset” att gömma sig i skydd av mörkret. Den befintliga belysningen var genomgående gammal, ljuset mycket dåligt och dessutom drog den mycket energi. På några platser saknades dessutom helt belysning, bland annat på parkeringen vid tågstationen, berättar Tomas Sköld, arbetsledare drift Gator och Belysning på Kumla kommun.

Det gällde belysning av gator, gångvägar, cykelbanor, motionsspår, parker, parkeringar etc.

– Belysningen behövde förbättras på alla ställen utomhus där det är folk i rörelse och det viktiga var att få det åtgärdat så snabbt som möjligt, säger Tomas Sköld.

Bra sortiment och snabba leveranser

Kumla kommun kontaktade sin avtals­partner ONE Nordic, som ansvarar för drift, underhåll och entreprenader när det gäller all utomhusbelysning i kommunen. Felicia Kanat är projektledare på ONE Nordic och ansvarig för samarbetet.

– Totalt ansvarar vi för de uppåt 5000 belys­ningspunkter som finns i kommunen. Det gäller all utomhusbelysning i Kumla, för­utom belysning på fastigheter och fören­ingar, säger Felicia Kanat och fortsätter:

– Vi har avtal med Elektroskandia, de har ett bra belysningssortiment och våra montörer tycker att armaturerna är enkla att montera. Dessutom har de snabba leveranser och kan alltid hjälpa till med belysningsberäkningar då det krävs. Sist men inte minst har vi jätte­bra kontakt med deras säljare.

Armaturen Motion från Cardi

Den förr så mörka parkeringsplatsen ”badar” nu i ljus från Cardi Motion.

ONE Nordic hade i tidigare projekt använt armaturen Motion från Cardi, med lyckat resultat. 

– Vi är väldigt nöjda med Motion, den har bra design, finns med optiker för olika typer av vägar och Elektroskandia har den alltid på lager för leverans nästa dag. Och i det här fallet var inte minst leveranstiden en viktig faktor då politikerna i Kumla snabbt ville visa resultat, säger Felicia Kanat.

Elektroskandias tekniske inne­säljare Patrick Eliasson ansvarade för projektet.

– De valde armaturen Motion Street för vägar och Motion GC för gång- och cykelvägar. De har lite olika ljusspridning, där GC lyser upp även bakåt i intilliggan­de grässlänt eller buskage medan Street är ej lyser upp bakåt vilket betyder att den kan placeras nära byggnader utan att blända in i huset, säger Patrick Eliasson.

Bytt ut 350 armaturer

Armaturen Ringo lyser upp vägtunneln.

Installationerna av den nya belys­ningen började i juli och har pågått hela hösten. Totalt har man bytt ut cirka 350 armaturer och det har även tillkommit 30 nya belysningspunkter.

– Felicia och ONE Nordic har gjort ett riktigt kanonjobb och vi är verkligen nöjda med resul­tatet. Det är nu en klar skillnad med mycket ljusare och trevligare miljöer i Kumla, som bidrar till att öka tryggheten. Dessutom är den nya belysningen bättre för miljön, med lägre energi­förbrukning och minskat under­håll. Vi kommer nu fortsätta med att uppgradera belysningen i kommunen och byta ut de kvarvarande kvicksilverarmaturerna under de närmaste två åren, avslutar Tomas Sköld.

 

”Växande efterfrågan på trygghetsskapande belysning”
– Projektet i Kumla kommun är ett bra exempel på en starkt växande efterfrågan av trygghetsskapande belysning. Vi på Elektroskandia kan och vill bidra med både bra kunskap och produkter för att hjälpa våra kunder att ljussätta dåligt upplysta gångvägar, parker och bostadsområden, säger Johan Lång, marknadschef Belysning. Det är lika roligt varje gång vi kan vara med och göra skillnad i en så oerhört viktig fråga som berör så många i vardagen.

Undersökning visar att belysning är viktigaste åtgärden för ökad trygghet
Belysning anses som den enskilt viktigaste åtgärden för att öka känslan av trygghet på offentliga platser. Det visar en färsk undersökning som undersökningsföretaget Ipsos gjort på uppdrag av Belysningsbranschen. Av de tillfrågade föredrar 79 procent bättre belysning, medan motsvarande siffra för fler poliser och vakter är 47 procent.
En jämförelse med en liknande undersökning för exakt 10 år sedan visar att fler känner sig otrygga ute på kvällar och nätter idag och att fler platser upplevs som otrygga på grund av dålig belysning. För att lyfta kunskapen genomför Belysningsbranschen en rikstäckande kampanj för belysning av offentliga platser.
– Kommunala beslutsfattare har ett viktigt uppdrag att se över obelysta platser och göra dem tillgängliga och trygga. När belysning till och med anses viktigare än fler poliser måste våra kommunpolitiker ta frågan på allvar. Inget tycks ju ha hänt på tio år, säger Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.