Tomas Persson, Tectel i Vindeln, monterar kompositisolatorer.

Sedan kompositisolatorernas intåg på marknaden har efterfrågan ökat allt mer. Den främsta anledningen är att de är stryktåliga och säkrare än porslinsisolatorer.

Sedan i början av mars i år säljer Elektroskandia kompositisolatorer med stor framgång.

– Kompositisolatorer börjar redan ta över försäljningsmässigt jämfört med porslinsisolatorer, säger Peter Melander, produktansvarig Elnät på Elektroskandia. Bakom detta ligger framför allt det faktum att porslinsisolatorer är skörare och även lätt kan gå sönder vid montage.

– Det är lätt att det blir en spricka i porslinsisolatorn vid montering och i värsta fall ser montören inte detta utan sprickan upptäcks först vid dåliga väderförhållanden med att linjen löser ut för jordfel. När det gäller glasisolatorerna kan de formligen explodera. Står montören illa till kan han få splitter i ansiktet. En kompositisolator ger stora fördelar vid handhavandet men även långsiktigt för hållbarheten på anläggningen. Med porslinsisolatorer har det tidigare hänt haverier på grund av kyla då linorna har tyngts ned med islaster och isolatornackar har gått av, säger Peter Melander.

Stryktåliga

En kompositisolator är praktiskt taget okrossbar under lagerhantering, transport och installation. Svensk Energi/EBR rekommenderar kompositisolatorer på distributionsledningar och Vattenfall är ett bolag som endast vill ha komposit isolatorer i sina anläggningar.

Resning av ledningsstolpar. Tomas Persson, montör, Karl-Bertil Jonsson, maskinförare och Magnus Eriksson, montör.


Resning av ledningsstolpar. Tomas Persson, montör, Karl-Bertil Jonsson,
maskinförare och Magnus Eriksson, montör.

– Elektroskandia har nu tagit fram en kompositisolator tillsammans med Destin som finns i två utföranden, häng/ spänn – respektive stödisolator (UZ 00022, 23) samt ljusbågshorn till UZ 000 22 med beställnings nummer UZ 000 24, säger Peter Melander.

Ett företag som gör arbeten på uppdrag av Vattenfall och i en del av sina projekt köpt Elektroskandias kompositisolatorer är Tectel i Vindeln. Tectel är ett norrländskt entreprenad- och serviceföretag som erbjuder tekniska tjänster till kraft och energibolag, industrier, fastigheter, offentlig verksamhet och övriga  nätägare. Företagets tjänster består bl.a. projektering, beredning, nätbyggnation och installation av kraft, el- och styrsystem samt data- och säkerhetslösningar.

Bland Tectels kunder finns bl.a. Vattenfall Eldistribution, E.ON Elnät Sverige och Umeå Energi.

Montörsvänliga

Tectel AB Vindeln, Installation av kompositisolatorer från Elektroskandia. Magnus Lundstedt, Vindeln


Tectel AB Vindeln, Installation av kompositisolatorer från Elektroskandia. Magnus Lundstedt, Vindeln

– Vi är igång med två arbetslag just nu och vi har mellan sex till tio entreprenader per år i Västerbotten och i Västernorrland, säger Magnus Lundstedt, beredare/ projektledare på Tectel i Vindeln. Vi utför mycket arbete åt Vattenfall Eldistribution och de kräver kompositisolatorer i sina distributionsledningar 12/24 kV.

Hittills har vi genomfört två projekt där vi installerat kompositisolatorer och vi är positiva då de är säkrare att arbeta med och bättre för arbetsmiljön. Najspiralerna passar bra på de nya isolatorerna då det är samma diameter som tidigare. Med hängisolatorn ser vi bara fördelar, då den den är lättare och mer montörsvänlig. När det gäller stödisolatorn så skiljer den bara marginellt i vikt jämfört med en porslinsisolator. Vi är dock inte helt nöjda med utförandet på stödisolatorn av komposit. Porslinsisolatorn hade räfflad undersida vilket gjorde att man inte behövde något mothåll och den var enklare att montera. Överlag ser vi positivt på utvecklingen med kompositisolatorer och tror att det är rätt väg att gå. Det gäller bara att finslipa produkterna.

– Vi är medvetna om synpunkterna som kommit när det gäller stödisolatorn och tillsammans med tillverkaren utvecklar vi nu konstruktionen ytterligare, säger Peter Melander. Vi ser mycket positivt på kompositisolatorer, som definitivt har kommit för att stanna. Materialet är tekniskt överlägset och ger stora fördelar såväl när det gäller hanteringen som långsiktigt då det ger oss mer hållbara och driftsäkra elnätsanläggningar.