Storsjöskolan i Östersund moderniseras, byggs ut med en ny del och byter i samband med det namn till Odensalaskolan. Totalt omfattar projektet lokaler med en yta om cirka 15 000 kvadratmeter. Marklunds El, som ansvarar för projektering och installation av el, tele och säkerhet, valde Elektroskandia till huvudleverantör av elmateriel, belysning och säkerhetssystem.

Steven Andersson och Firouz ”Firre” Ahmadi, Marklunds El.

Storsjöskolan hade tidigare plats för cirka 280 elever på 5500 kvadratmeter, men i och med utbyggnaden kommer Odensalaskolan nu ha plats för cirka 750 elever på totalt 15 000 kvadratmeter, från förskoleklass till årskurs nio samt grundsärskola. Dessutom byggs en ny sporthall och utemiljön kring hela skolan förbättras. Det första spadtaget till den nya byggnaden, på cirka 9000 kvadratmeter, togs i februari 2021 och den nya skoldelen var inflyttningsklar till höstterminen i år. Nu påbörjas renovering och ombyggnation av de befintliga byggnaderna. Denna del av projektet ska vara klar till terminsstarten hösten 2023.

– Vi blev inblandade redan i slutet av 2020 med en förfrågan från Hent Sverige AB, som då fått Fas 1-kontrakt av byggherren Östersunds kommun om att göra en första projektering. Därefter var vi delaktiga i projekteringen som sedan ledde till ett anbud med framtagen systemhandling, ritningar och kommunens styrdokument som underlag. I februari förra året lämnade vi sen ett slutgiltigt anbud. Projektet har drivits som en samverkan/partneringentreprenad, där vår uppdragsgivare SSEA (tidigare Hent Sverige AB) har totalentreprenaden. Vi har ansvarat för att projektera och installera all el, tele och säkerhet, säger Steven Andersson, projektledare Marklunds El.

Belysning för alla miljöer och krav

Elkonsult för projektet var Eltekniska Ingenjörsbyrån, som på ett tidigt stadie var i kontakt med Elektroskandia och belysningssäljaren Jessica Vurestedt för att få förslag på belysningen till skolan.

– Det var roligt att bli inblandad från början i den här satsningen och att få chansen att visa att vi har armaturer som klarar de olika miljöer och krav som är i skolor. Vi tog fram ett förslag på belysning och jag gick sen igenom det hela med de ansvariga hos Eltekniska Ingenjörsbyrån och Marklunds El. Vi valde att jobba mycket med direkt och indirekt ljus för att skapa en bra arbetsmiljö för undervisning. Det indirekta ljuset riktas mot tak och väggar vilket ger ett bra omfältsljus och ett jämnt belyst klassrum. Dessutom gav vi förslag på utomhusbelysning, säger Jessica Vurestedt.

Beställde i god tid

Efter offertförfrågningar bland grossister/leverantörer blev Elektro-skandia den största leverantören totalt sett till Marklunds El i det här projektet. Det gäller såväl installationsmateriel, som belysning och säkerhetssystem.

– Vi har god, personlig kontakt med de som arbetar lokalt här på Elektroskandia, de kan alltid ge snabba svar på våra frågor, vi får bra stöttning och de är prisvärda. Elektroskandia är dessutom säkra på att leverera, något som var viktigt i detta projektet då tidsschemat var pressat och det var fråga om stora volymer materiel. Vi var därför tidigt ute med mängdning av den materiel som skulle gå åt och beställde det mesta långt i förväg. Efter semestern 2021 la vi beställningar på det som skulle levereras i oktober, januari och mars i år och avropade vartefter. Att vi var ute i så god tid var definitivt en framgångsfaktor i projektet, säger Steven Andersson.

Stor vinst att förmontera snabbkopplingssystem på armaturer

Elektroskandias utesäljare Daniel Hallgren och tekniske innesäljaren Pär Åslund har löpande arbetat med projektet, offererat, tagit fram lösningar och sett till att all materiel levererats.

– I och med att det var många armaturer som skulle monteras på kort tid valde man att låta vår avdelning Projektpackning i Örebro förmontera Wagos snabbkopplingssystem på de flesta av de belysningsarmaturer som vi levererade, säger Pär Åslund.

– Vi lät göra det vid det projekt vi hade på Internationella Engelska Skolan för ett par år sedan, med mycket gott resultat. Det kostar lite me

Utomhusmiljön kring skolan lyses upp av Cardi-armaturerna Tersus och Tersus pollare.

r men det räknar vi snabbt hem då det spar otroligt mycket arbetstid. Det är vinster såväl ekonomiskt som arbetsmiljömässigt. Bara på nybyggnaden gällde det säkert cirka 600 armaturer där Elektroskandia förmonterade sladdställ, kommenterar Steven Andersson.

Cardi-armaturer utomhus och i klassrum

Utomhus och i samtliga klassrum är belys­ningen av fabrikat Cardi. Bland de armaturer som används utomhus märks bland annat modellerna Tersus, Tersus Pollare och Motion. Box, Leia, Cubo, Glob Pärlan, Intra, Plato och Vektor är några av modellerna Cardi-armaturer som monterats inomhus i den nya skolbyggnaden.

– Samtliga armaturer är mycket energieffektiva och de flesta är försedda med DALI-styrning. Klassrummen har frånvarostyrning med aktiv tändning vilket garanterar att det inte står och lyser i onödan om ingen är på plats i lokalen, säger Jessica Vurestedt.