Comdate fick i uppdrag av Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda att byta ut deras ålderstigna passersystem och inbrottslarm. Projektet kom till slut att omfatta totalt cirka 115 dörrmiljöer. Elektroskandia levererade en komplett anläggning bestående av säkerhetssystem med passerkontroll och larm integrerat samt elektrisk låsning.

– Vi har samarbetat med Elektroskandia under många år nu. Bra relationer med deras personal och en enastående logistik är bara två av skälen. Sen har de också ett komplett sortiment så vi kan köpa det mesta vi behöver från dem. En nyhet var att vi nu för första gången även köpte de elektriska låsen från Elektroskandia. Det har vi tidigare handlat på annat håll men i och med att de nu även kan erbjuda ett komplett sortiment inom detta område så förenklar det för oss med endast en inköpskanal, berättar Magnus Olofsson, säkerhetssäljare på Comdate.

Gammal byggnad

Thomas Viklund, servicetekniker Comdate monterar en läsare.

Comdate hade sen tidigare installerat brandlarm vid Sverigefinska folkhögskolans vandrarhem och förra året fick man en förfrågan från dem om att byta ut det befintliga passersystemet och inbrottslarmet. Dels var det gammalt och hade inte alla funktioner man önskade idag dels behövde man utöka systemet.

– Innan vi lämnade offert var jag ute och tittade igenom anläggningen och förutsätt­ningarna. Det är en väldigt gammal bygg­nad, som har blivit påbyggd  under årens lopp. Det är alltid en utmaning att byta ut ett gammalt system. Dels är underlagen och dokumentationen knapphändig dels måste man försöka förstå vilken kabel som går till vad och vad som går att återanvända. Att få till en bra struktur är en utmaning, säger Magnus Olofsson och fortsätter:

– Det befintliga säkerhetssystemet bestod av hela 38 centraler och 75 läsare, på inner- och ytterdörrar i skolan. Mängden centraler betydde också många batteribackuper, vilket inne­bar stora kostnader för batteri­byten. Med ett modernt system skulle man bara här kunna göra underhållsvinster. Man vill även utöka säkerhetssystemet med läsare på ytterligare 39 dörrmiljöer.

Elektrisk låsning, nytt fokusområde 

De flesta dörrar är försedda med läsaren Pando men vid en del innerdörrar används istället dörrblads­läsaren H100S, som styrs via radio.

Magnus Olofsson kontaktade Elektro­skandias utesäljare Jan Norberg som tillsammans med Elektroskandia Säkerhet gick igenom projektet och offererade en totallösning.

– Vi föreslog att man skulle använda sig av Assa Abloys säkerhetssystem ARX med passerkontroll och larm integrerat. Det är ett smidigt och modernt system som kunden kan växa i. Samtidigt frågade jag om man inte samtidigt skulle köpa de elektriska låsen från oss. Det är ett ganska nytt område för oss som vi nu satsar mycket på med ett sortiment från tre olika leverantörer, säger Christer de Wahl, marknads- och försäljnings­chef Säkerhet Elektroskandia.

Elektroskandia tog även hjälp av Assa Abloy för att gå igenom vilka produkt­val och funktioner som var mest lämpliga för projektet. 

– Vi har ett bra samarbete med Elektro­skandia och fungerar ofta som bollplank, speciellt när det gäller lite mer omfattande projekt. Det är roligt att Elektroskandia nu även satsar på elektrisk låsning, vilket innebär att de kan erbjuda kunderna en helhetslösning. I denna satsning har vi även varit med och stöttat bland annat med utbildningar och höjt deras kompetens inom elektrisk låsning, säger Johan Sallvik, försäljning Assa Abloy Opening Solutions.

Ersatt 38 gamla centraler med 9 ARX centralenheter

Magnus Olofsson, Comdate är nöjd med samarbetet med Elektroskandia.

Assa Abloy ARX är ett av de mest innovativa säkerhets­systemen på marknaden. Med helintegrerat larm och flera andra funktioner skapas fördelar som ger förutsättningar för ekonomisk installation, enkel admi­nistration och trygga användare. 

– Vi brukar ofta använda ARX i våra olika projekt, då vi känner oss trygga med det. Det var också ett säkerhetssystem som skulle passa perfekt i detta fallet. Det var dock mycket tankearbete innan vi kunde börja installera. Då det tillkommit dörr för dörr till det gamla systemet så var det en utmaning och mycket pusslande för att se hur man skulle kunna knyta ihop det och få en struktur. Vi ville ju även nyttja så mycket som möjligt av den infrastruktur som redan fanns, säger Magnus Olofsson och fortsätter:

– De 38 gamla centralerna har vi nu ersatt med 9 stycken ARX centralenheter, vilket inneburit att kunden fått ett betydligt tajtare och mer överskådligt system. Alla läsare i systemet är online och vid de flesta dörrar har vi monterat Assa Abloys läsare Pando. En del innerdörrar har försetts med dörrbladsläsaren H100S som styrs via radio, en lösning som innebär att man sätter en radiohub i närheten och slipper dra kabel till dörrarna vilket ger en avsevärt lägre installationskostnad. De elektriska lås vi installerat är, beroende på dörrtyp, eltryckeslås och elslutbleck från Assa Abloy samt även elslutbleck från Steplock. Man har ungefär 15 olika larmområden i lokal­erna och har delat in användarna i olika behörighetsgrupper, som elever, lärare och administratörer. Det finns alla möjligheter att skräddarsy funktionerna i ARX för olika krav och behov, vilket gör systemet så tacksamt att jobba med. Vi började installera i juni och är nu snart klara. Allt har flutit på bra och vi har kunnat hålla vår planering. Det blir en bra standard­höjning av säkerheten på skolan med ARX, ett system de även enkelt kan växa med i framtiden.