Ett krånglande passagesystem som inte gick att lita på samt en bristfälligt utförd installation. Till slut fick de ansvariga på Brf Mosshagestigen nog och beslöt sig för att investera i en ny anläggning. Installationen utfördes av Eyesec Larmteknik och Elektroskandia levererade såväl säkerhetssystem som installationsmateriel.

Magnus Winterfell, ordförande i Brf Mosshagestigen.

Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen är belägen i Salem, i utkanten av Stockholm. Föreningen består av 359 bostäder i en blandad bebyggelse med ett antal två- och fyravåningshus. Dessutom finns ett antal tvättstugor i friliggande hus utspridda i området och dels i entréplanet i vissa av husen. För sex år sedan beslöt man sig för att installera ett passagesystem som skalskydd i husen samt i tvättstugor och gemensamma förråd. Det hela blev dock inte som man hade tänkt sig.

– Nej, det var problem redan från början, såväl när det gällde funktionen som hur installationen var utförd. Passagesystemet fungerade dåligt och på en del ställen räckte det med att ta i läsaren med handen så öppnades dörren. Inte så säkert med andra ord… Dessutom var installationen och kabeldragning slarvigt utförd. Det var så många fel och vi var så missnöjda att vi tog ut en besiktningsman för att gå igenom anlägg-ningen. Han tog hela 297 stycken bilder på olika fel i installationen, det var allt ifrån små till mer omfattande felaktigheter. Leverantören av systemet började att åtgärda felen, men efter ett tag ville de ha betalt. Då tröttnade vi och beslöt oss för att kasta ut det krånglande passagesystemet och investera i ett nytt som vi kunde lita på, berättar Magnus Winterfell, ordförande i Brf Mosshagestigen.

Anlitade besiktningsman

Bostadsrättsföreningen lät besiktnings-mannen ta fram en kravspecifikation och ett förfrågningsunderlag för att kunna upphandla ett nytt säkerhetssystem. Utöver passage-system ville man nu även komplettera med porttelefon vid entréerna, för att kunna öppna dörrar för besökare, samt informations-tavlor för tvättstugebokning.

– Vi tittade runt på olika system och fastnade för RCO. De hade allt det vi efterfrågade och lite till och dessutom känner jag till deras system sedan tidigare och vet att de har ett bra rykte på marknaden, säger Magnus Winterfell.

Trådlöst nätverk

Christer Holmstedter, Eyesec Larmteknik och Kristoffer Magnesten, Elektroskandia.

Efter att ha tagit in offerter från olika säkerhetsinstallatörer föll slutligen valet på Eyesec Larmteknik.

– När vi fått förfrågan kontaktade jag direkt Kristoffer Magnesten på Elektroskandia för att gå igenom allt och få in priser på materielen. Förutom säkerhetssystemet med tvättstugebokning ville de även kunna sköta anläggningen online, vilket krävde att alla byggnader skulle knytas ihop med ett trådlöst nätverkssystem, säger Christer Holmstedter, Eyesec Larmteknik AB och fortsätter:

– Elektroskandia är vår huvudleverantör sedan flera år tillbaka. Vi har bra relation med alla på säljavdelningen och får snabb support när det behövs. De har ett komplett program inom säkerhet vilket innebär att vi kan köpa allt vi behöver från ett och samma ställe. Sen är det också ett stort plus med tillgängligheten, då vi får den materiel vi behöver dagen efter vi beställt. Detta är speciellt viktigt för oss som säkerhetsleveran-tör, med serviceavtal med flera rikskunder där kraven är höga på att säkerhetssystem snabbt måste kunna åtgärdas

100 stycken läsare och 28 stycken porttelefoner

– Det var ett ganska omfattande projekt där vi levererade allt inom säkerhet samt dess-utom installationsmateriel. Totalt blev det ett RCO passagesystem bestående av cirka 100 stycken läsare, 28 stycken porttelefoner och 36 stycken digitala informationstavlor/tvättstugebokning. Dessutom levererade vi 20 stycken 4G-router från CSL inklusive SIM-kort, för att kunna knyta ihop bygg-naderna trådlöst och hantera systemet via nätet, säger Kristoffer Magnesten, utesäljare Säkerhet Elektroskandia.

Eyesec Larmteknik skrev kontrakt med föreningen för ungefär ett år sedan och därefter har man byggt upp anläggningen successivt. Förutom säkerhetssystemet har man även satt upp digitala postboxar.

– Elektroskandia har skött leveranserna på bästa sätt och vi har kunnat jobba på i bra takt. En utmaning med projektet var att kommunicera ett så stort system via nätverk. Men det fungerade mycket bra, säger Christer Holmstedter.

– Utbytet blev klart nu under hösten och vi är mycket nöjda med såväl säkerhetssystemet och dess funktioner som installationen. RCO-systemet känns driftsäkert och det är lättadministrerat, när man ska göra namn­ändringar med mera. Allt flyter på precis som det ska helt enkelt och nu har vi den säkerhet i fastigheterna som var målsättningen från början, säger Magnus Winterfell.