Henrik Ulriksson, elingenjör vid Syvab och Fredrik Pettersson, utesäljare vid Elektroskandia.


Henrik Ulriksson, elingenjör vid Syvab och Fredrik Pettersson, utesäljare vid Elektroskandia.

Syvab_2_150I snart ett år har Norkas kraftfulla LED-armaturer lyst upp bassängerna vid Syvabs reningsverk vid Himmerfjärden.

– Personalen på bassängblocket är mycket nöjda, säger Henrik Ulriksson, elingenjör vid Syvab. Armaturerna har fungerat mycket bra och är väldigt ljusstarka. De nya armaturerna innebär också ett förenklat underhållsarbete och energibesparing.

Syvabs reningsanläggning Himmerfjärdsverket ligger vackert vid Himmerfjärden i Stockholms södra skärgård. Verket tar emot avloppsvatten från omkring 300 000 personer från kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm, Södertälje.

I anläggningens bassänger sker två av reningens steg genom försedimentering och luftning.

­- Det är viktigt att ha bra ljus vid bassängerna. Ibland måste vi exempelvis göra arbeten under natten.

Ljusstyrka och energieffektivitet

– De tidigare kvicksilverlamporna vid hade vid bassängerna började krångla mer och mer och det blev allt svårare att hitta ljuskällor eftersom de håller på att fasas ut från marknaden.

Syvab beslutade att byta ut armaturerna och kontaktade ett antal leverantörer och jämförde olika lösningar.

– Elektroskandia kom med det förslag som motsvarade våra behov. Det som framför allt imponerade på oss var att armaturerna från Norka var så väldigt ljusstarka, säger Henrik Ulriksson. Vi har över 300 lux vid bassängblocket.

­– Vi satsar också på LED-armaturer för att förenkla underhållsarbetet, säger Henrik Ulriksson. Det är smala gångar och svårt att komma åt armaturerna med liftar. Armaturerna innebär dessutom en ordentlig energibesparing.

Stryktålighet

 ”Armaturerna från Norka är väldigt ljusstarka”


”Armaturerna från Norka är väldigt ljusstarka”

Elektroskandias lösning innebar att Norkas stora LED-strålkastare på 380 watt från 6 stora LED-ljuspunkter installerades vid bassängerna.

­– Armaturens styrkor är att de ger ett extremt bra ljus från höga höjder, säger Fredrik Pettersson, utesäljare vid Elektroskandia. Armaturerna är vanliga vid de stora industrierna i Tyskland, men Syvab var först ut i Sverige med att ha dem vid sin anläggning.

Anläggningens läge vid havet gör att armaturerna också måsta vara stryktåliga och klara av att stå emot vind, väta, saltstänk och fåglar. För detta har armaturerna aluminiumchassi och nio lagers pulverlackering.

– LED-armaturer innebär ju också en stor energibesparing, säger Fredrik Pettersson. Kalkylen vi gjorde visade på en besparing upp emot 60-65 procent.

­– Samarbetet med Elektroskandia har fungerat bra och vi är väldigt belåtna med lösningen, säger Henrik Ulriksson.

Utbyggnad

Himmerfjärdsverket tar idag emot ca 120000 kubikmeter avloppsvatten varje dag. För att kunna svara upp mot en ökande belastning och för att kunna uppfylla framtidens reningskrav pågår just nu en omfattande utbyggnad och modernisering av anläggningen.

Målet är att den nya anläggningen ska vara robust och flexibel och dra mindre energi och kemikalier per kubikmeter renat avloppsvatten jämfört med dagens anläggning.

Anläggningen ska förberedas för att kunna behandla läkemedelsrester och ska gå att kompletteras och byggas ut allt eftersom nya krav och högre flöde tillkommer. Den nya anläggningen beräknas vara klar redan 2018.

Text: Otto Marand