Vattenfall Services är nu i slutskedet av en elnätsbyggnation i Norrland. För att spara tid har man använt sig av en ny typ av strävad vinkelregel. Elektroskandia har levererat all materiel till projektet.

Projektet är beläget i Ertsjärv, cirka 15 mil norr om Luleå och Vattenfall Services Leif Vikman är projektledare.

– Det är en ombyggnation av ett 20 kV-nät och totalt omfattar det cirka 23 km luftledning och 6 km jordkabel. Luftledningen är helt ny och vi sätter upp cirka 280 nya stolpar. Projektet började för 10 månader sen och vi kommer vara klara inom en månad, säger Leif Vikman.

Projektpackat materiel

På Elektroskandia är Stefan Gunnarsson, utesäljare Elnät ansvarig för affären.

– Vi har levererat all materiel till projektet och vid vårt logistikcenter i Örebro har vi projektpackat all materiel separat till varje stolpe och sen levererat ut till cirka 25 upplagsplatser, säger Stefan Gunnarsson.

– Leveranserna har fungerat bra och det är smidigt för oss att få allt projektpackat, kommenterar Leif Vikman.

Strävad vinkelregel

Det speciella vid den här byggnationen är att man använt sig av en ny typ av strävad vinkelregel från Ensto, ENSTO SH696.1. Den är till för att användas då stolpar ska sättas upp nära en väg som svänger.

– Normalt sätts annars stag i regelbygeln och då måste stolpen placeras längre från vägen. Med den här vinkelregeln sätter man bara en sträva inåt från vägen. Det tar mindre plats och man behöver inte lösa in så mycket skog. Det är stor efterfrågan från nätägarna på den här lösningen då det byggs allt mer elnät längs våra vägar, säger Peter Melander, produktchef Ensto.

 

Stolpar nära vägen

I Ertsjärv behövde några stolpar placeras nära vägen då det var ont om plats.

– Jag kände till att Ensto tagit fram den här vinkelregeln och Vattenfall Services hade även prövat den på ett annat ställe tidigare. Den är idag inte EBR-godkänd, men beställaren av projektet godkände ändå att vi använde den. Alternativet för oss skulle vara att göra en konstruktion där du spänner in linan. Det är ett tidsödande arbete och vi ville därför testa den nya vinkelregeln. Vi satte totalt 3 st vinkelreglar på lika många stolpar och det fungerade bra. Om man jämför med andra lösningar så spar man kanske 8 timmars arbete med att använda sig av den här vinkelregeln, kostnadsmässigt vet vi inte än ifall det blir någon skillnad med tanke på materialkostnaden. Vi kommer troligen att använda den här lösningen i fler projekt framöver, avslutar Leif Vikman.