Alf Svensson, elektriker på vatten- och avloppsreningsverket i Höganäs kommun.

När man vid vatten- och avloppsreningsverket i Höganäs kommun beslöt att börja fjärrstyra sina avloppspumpar ställdes högsta krav på all materiel, inte minst mjukstartare. Efter noggranna fälttester valde kommunen att investera i den nya kompakta mjukstartaren PSE30 från ABB.

Bakgrunden är att kommunen ville kunna effektivisera driften vid sina 60­ tal pumpstationer. Istället för att behöva åka ut till en station så fort det gick ett larm, om exempelvis utlöst motorskydd, ville man ha möjlighet att direkt kunna se vad som hänt och avgöra om det kunde åtgärdas på distans eller om man behövde åka ut på plats.

– För att kunna fjärrmanövrera pumparna med hjälp av radiokommunikation behövde vi bygga om automationsskåpen i pumpstationerna och bland annat installera radiomodem, plc och nya mjukstartare, säger Alf Svensson, elektriker på vatten­ och avloppsreningsverket i Höganäs kommun. Skåpen var gamla och det var mycket trångt om utrymme. Dessutom är avloppsreningsverk en tuff och aggressiv miljö där svavelväte förstör kretskort och elektroniken

Alf Svensson kontrollerar mjukstartarna tillsammans med Paul Nylén från ABB.

Litet format och lackade kretskort

Höganäs kommun har avtal med Elektroskandia och kontaktade därför Sonny Nilsson, som är kundansvarig på region syd. Denna förfrågan utmynnade i att man fick kontakt med ABB, som precis tagit fram en ny mjukstartare PSE30, avsedd för bland annat pumpapplikationer. Produkten är utvecklad i nära samarbete med pumptillverkaren ITT Flygt och tillverkas vid ABB i Västerås.

”En stor fördel med den här mjukstartaren var det lilla smidiga formatet – den var cirka halva storleken jämfört med andra fabrikat”

– En stor fördel med den här mjukstartaren var det lilla smidiga formatet – den var cirka halva storleken jämfört med andra fabrikat. Dessutom var det lackade kretskort, för att bättre kunna stå emot frätande gaser. Tidigare hade vi andra mjukstartare med olackade kretskort, vilket innebar att det kanske höll i några år men förr eller senare uppenbarade sig konstiga fel, säger Alf Svensson.

Höganäs kommun valde att köra ett fälttest med PSE30 på två av deras pumpar – ett test som föll mycket väl ut.

– Det har fungerat mycket bra. På varje pumpstation har vi två pumpar som går växelvis och de första mjukstartarna har nu varit i bruk sedan november 2010. De har bägge gått cirka 200 timmar var och gjort mer än 3500 starter utan problem.

Arbeta effektivare

ABB:s mjukstartare har momentstyrning vilket eliminierar tryckslag och tryckstötar. Det innebär minskade service- och underhållskostnader samt ökad livslängd på utrustningen. Det inbyggda torrkörningsskyddet känner av att man tappat lasten och ger signal. Detta ger driftkontinuitet och minskade skador på pumpen.

– Vi har nu hittills byggt om fyra av våra pumpstationer där vi låtit montera in två mjukstartare PSE30 i varje station. Fjärrmanövreringen fungerar mycket smidigt. Får vi idag ett larm kan den som har beredskap direkt, var han än befinner sig, se vad som hänt och därefter avgöra om det behöver åtgärdas på en gång eller om det kan vänta. Ibland kanske det räcker att man endast använder en av pumparna under någon dag. Med det här nya systemet kan vi nu också ha en bättre uppföljning, då vi kan gå in och titta på historiken för varje pump. Det här gör att vi kan arbeta effektivare och därför kommer vi nu successivt att bygga om samtliga våra pumpstationer för fjärrmanövrering, avslutar Alf Svensson.

Smyg igång motorn med en mjukstartare.

ABB har ett brett program av mjukstartare som startar och stoppar motorer mjukt och skonsamt. Vilket är bra både för motorn och den utrustning den driver.

Att starta en elmotor med en brytare som direkt kopplar på full ström till motorn kan liknas vid en rivstart med en bil. Sådana ”rivstarter” sliter på elmotorn, sliter på utrustningen som drivs av motorn och frestar på elnätet.

Lösningen på problemet heter mjukstartare: en liten grå låda i olika storlekar och modeller för olika motorer och användningsområden. Mjukstartaren kopplas in i elmatningen till motorn och används oftast för elmotorer som driver pumpar, fläktar, transportörer, kvarnar, omrörare eller kompressorer, exempelvis i industrier och vatten- och avloppsverk. Källa: ABB.

”Det här gör att vi kan arbeta effektivare och därför kommer vi nu successivt att bygga om samtliga våra pumpstationer för fjärrmanövrering”

Avloppspumparna, som styrs av mjukstartarna, är nedsänkta under pumpstationen.

 

PSE mjukstartare – Funktioner och fördelar

• Världens första kompakta mjukstartare med momentstyrning

• Alla de viktigaste funktionerna som behövs ingår

• Inbyggt elektroniskt överlastskydd

• Strömgräns

• LCD-skärm för enkel inställning och övervakning

• Energieffektivitet med inbyggd by-pass

• Utrymmesbesparande med kompakt storlek

• Lackade kretskort

• Analog utsignal

• Extern knappsats