Elektroskandia har logistikavtal med Telia då det gäller utbyggnaden av FTTH (fiber till hemmet) i Sverige. För att effektivisera hanteringen för entreprenörerna och samtidigt kunna säkra den materiel som används har Elektroskandia skapat logistiktjänsten – kapning av kanalisation.

– I samband med att samarbetet med Elektroskandia påbörjades insåg vi att vi behövde få bättre kontroll på vilket materiel som används i våra nät samtidigt som det fanns ett önskemål från våra entreprenörer att kunna få rätt längd dukt till sina projekt. Normalt levereras dukter på kompletta trummor om mellan 500 till 2000 meter, men framför allt då det gäller service- och underhållsarbeten räcker det med kortare längder. Vi kontaktade därför de ansvariga på Elektroskandia och gick igenom önskemålen, säger Erica Karlsson, enhetsledare Teknikutveckling Telia Infra.

Tjänsten togs fram på tre månader

– Vi fick frågan innan sommaren och Telia, ihop med sina entreprenörer, försåg oss med en lista på önskemål kring tjänsten och vilket sortiment av dukter den skulle omfatta. Med utgångspunkt från det tog vi fram den här kapningstjänsten för kanalisation. Tre månader tog det från det att Telia tog upp frågan till att vi kunde sjösätta tjänsten i juli, säger Saud Hossain, KAM Telekom Elektroskandia.
Mikael Frödin, logistikutvecklingschef Elektroskandia, var ansvarig för att skapa förutsättningar för den nya tjänsten.

– Det gällde att ordna allt ifrån process och rutiner, ta fram en webblösning med beställningssystem till att ordna plats och ställage på lagret, kommenterar Mikael Frödin.

30-tal artiklar

Idag har Elektroskandia ett 30-tal varianter av dukt, olika artiklar i storlek och kulör, som går att beställa i 100-meters intervaller enkelt via webben.

– Det här har tagits emot mycket positivt på marknaden och vi får idag cirka 200 kaporder per månad från olika entreprenörer. Det visar vilket stort behov det finns och det känns bra att vi så snabbt kunde få igång tjänsten, säger Mikael Frödin.

Enkelt för entreprenörerna

På Telia är man mycket positiv till samarbetet med Elektroskandia och de många fördelar kapningstjänsten ger.

– Det är helt fantastiskt att vi tillsammans med Elektroskandia så snabbt kunde ta fram den här lösningen och att den nu är igång. Då är vi ändå två stora företag med mycket att förankra i alla led. Men det visar på ett mycket bra samarbete där mycket går att åstadkomma på väldigt kort tid om man drar åt samma håll, säger Mikael Welander, logistikansvarig Cables & Sites Telia Infra.

– Det finns många vinster med det här. Tidigare fick entreprenörerna kontakta olika leverantörer av dukt, nu beställer de allt via Elektroskandia och får materiel i den längd de behöver. Det blir hanterbara trummor som är enklare att transportera ut på site och entreprenörerna behöver inte själva ha plats för kapning och lagerhållning av överblivet materiel. Med Elektroskandia som ”spindel i nätet” kan vi också kvalitetssäkra vilket materiel som används i våra nät och samtidigt effektivisera, få statistik på vad som går åt och finslipa våra processer. Sist men inte minst innebär mindre spill bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan, säger Erica Karlsson.