I slutet av juni publicerades Elektroskandias hållbarhetsrapport för 2021, vilket är företagets 8:e i ordningen.

Hållbarhet för Elektro­skandia omfattar ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor. Hållbarhets­rapporten redovisas enligt den stand­ard som är framtagen av Global Reporting Initiative (GRI), en internationell, oberoende och ideell orga­nisation vars uppgift är att stötta verksamheter i sin hållbarhetsrapportering. GRI har ett av världens mest använda och tillförlitliga ramverk för hållbarhetsredovisning vilket möjliggör att kunna jämför rapporter från olika företag.

Nyheter

Bland nyheterna i Elektro­skandias hållbar­hets­rapport för 2021 märks bland annat:

– Elektroskandia certifierade sitt lednings­system också för ISO 45001:2018 (en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö) då man såg att det ytterligare kunde förbättra företagets HR-processer.

– Elektroskandia ställer krav på att transportörer i större utsträckning ska använda bränslet HVO, för att reducera CO2-förbrukningen och även att de ska vara certifierade enligt Fair Trade, vilket borgar för att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart.

Alla avdelningar inblandade

– Vi arbetar långsiktigt för att ligga i framkant då det gäller hållbarhet, ett arbete som påbörjades redan 1995 och som är ständigt pågående. Det är idag ett helt team av med­arbetare från olika avdelningar som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och också medverkar till att ta fram hållbarhets­rapporten, kommenterar Karen Kruger, ansvarig för hållbarhet Elektroskandia.

Nästa version av hållbarhetsrapporten ska publiceras juli 2023.

Gå in på elektroskandia.se där du kan läsa mer och ladda ner hållbarhetsrapporten eller ladda ned den med QR koden.