– Vi bedriver ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering inom kommunen och belysning är ett av våra fokusområden, berättar Annika Börjesson, energi- och miljöingenjör på Lidköpings kommun. Dels har vi mycket gammal belysning som ger dåligt med ljus och dels kan vi göra stora energibesparingar genom att byta till LED-belysning med styrning.

Varje år genomför Lidköpings kommun ett antal projekt och byter ut belysningen på sina fastigheter. Under hösten och vintern har två belysningsprojekt genomförts, på De la Gardiegymnasiet och på Lidköpings brandstation. Lidköpings kommun gick ut i en upphandling för bägge projekten. Upphandlingen vanns av Caverion.

– Vi gick ut med en förfrågan till några olika belysningsleverantörer, säger Robert Norén, serviceledare på Caverion. Efter att ha gått igenom de olika förslagen bestämde vi oss för Elektroskandias lösning med Cebe-belysning. Deras förslag var verkligen genomtänkt, de hade gjort ett bra förarbete och vi fick bland annat ritningar där alla armaturer var utplacerade. Det breda sortiment gjorde också att vi verkligen kunde få en anpassad lösning för de här bägge objekten. Dessutom låg Elektroskandias förslag bra till i pris.

Komplett belysningsförslag

Innan Elektroskandia lämnade sitt förslag besökte säljchefen region Väst, Robert Urbowicz och KAM, Roger Törnberg Caverion.

– Vi gick igenom förutsättningarna för projektet och presenterade även vad vi kan erbjuda för olika lösningar, både vad gäller produkter och logistiktjänster. Vi hade en mycket bra dialog. För att kunna ta fram ett förslag fick vi också med oss den ramhandling med krav och önskemål, som kommunen tagit fram, säger Robert Urbowicz.

Därefter tog Elektroskandias ljusdesigner Malin Thyberg fram kompletta förslag med ritningar, armaturförteckning, 3D-skisser och ljusberäkningar, för både gymnasiet och brandstationen.

– De hade tydliga krav och önskemål, bland annat när det gällde typ av armaturer, lux-krav och styrning. Det var genomgående interiörbelysning. I gymnasiet var det belysning bland annat till korridorer, uppehållsrum, grupprum, omklädningsrum, förråd, toaletter, städutrymmen. I brandstationen gällde det belysning till bland annat kontor, omklädningsrum, gymnastiksal, städutrymmen, toaletter, slangverkstad. Totalt ritade jag in drygt 330 armaturer av fabrikat Cebe på de två objekten, säger Malin Thyberg.

 

Alexander Huusko och Robert Norén från Caverion samt Robert Urbowicz, Elektroskandia

Olika typer av styrning

I slutet av oktober började Caverion installera den nya belysningen.

– Det var mycket gammal belysning av typ T8 lysrör som vi bytte ut mot LED-armaturer med inbyggd sensor. Tidigare stod det ofta och lyste hela dagarna oavsett om någon var i lokalerna eller inte. Nu har vi bytt från vanliga strömbrytare till närvarostyrning på vissa ställen och i andra utrymmen krävs det aktiv tändning. Vi har valt olika typer av styrningslösning i olika rum. Allt för att de ska kunna spara så mycket energi som möjligt, säger Robert Norén och fortsätter:
– Arbetet har fungerat mycket smidigt för oss. Då vi fick färdiga armaturförteckningar och ritningar var det bara att ge dessa till montörerna och de kunde snabbt installera den nya belysningen. Leveranserna från Elektroskandia har fungerat bra och om det varit några frågetecken så har Robert Urbowicz ställt upp och hjälpt till att räta ut dem.

Installationen av ny belysning på De La Gardiegymnasiet slutfördes under jullovet och brandstationen beräknas blir klar i februari.

– Genom att byta till LED-belysning och olika typer av styrning kommer vi spara mycket energi. Vi tittar nu vidare på andra fastigheter inom kommunen där vi behöver byta ut belysningen. Vi jobbar kontinuerligt med att energieffektivisera och vi kommer framöver att genomföra såväl större som mindre belysningsprojekt varje år, avslutar Annika Börjesson.

Cebe belysningsarmaturer till Lidköpings kommun

Totalt levererades drygt 330 armaturer till dessa bägge objekt.

De La Gardiegymnasiet

– Sense 1 Sensor/Touch Upp DALI/SWD
– Opposite LED DALI/SWD
– Opposite LED DALI/SWD pendlad upp/nerljus
– Linus LED DALI/SWD
– Bloks LED 225-55 asym
– Box School D/I DALI
– Opal LED Bas med utvändig ram
– Opal LED Bas
– Opal LED Bas DALI/SWD med utvändig ram
– Opal LED Bas DALI/SWD
– ICE44 X Sensor T/S
– ICE44 XL Sensor T/S
– IP44 XL LED Bas
– IP44 XL LED Bas Sensor
– Helios LED 20W Dim360
– Helios LED 30W Sens T/S 430

Lidköpings brandstation

– Sense 1 Sensor/Touch Upp DALI/SWD
– Salt II LED T/S Uttag
– Linus LED
– Facit Tavel 1200
– Arena 2000 449 HF
– Circle LED DALI/SWD
– Opal LED Bas DALI/SWD
– Lentus XL LED IP65
– ICE44 X Sensor T/S
– ICE44 XL Ljusöppning 1
– ICE44 XL Sensor T/S
– IP44 X LED Bas
– IP44 XL LED Bas
– IP44 X LED Bas Sensor
– IP44 XL LED Bas Sensor
– D200 LED 20W
– Rados 70-F LED DALI
– Helios LED 20W 360
– Helios LED 20W Sens T/S 360
– Helios LED 20+3W Sens T/S 360
– Helios LED 30W 430
– Lupis LED 12W 320 Opal