För att få bättre belysning och ökad trygghet har Norrköpings kommun valt att byta till ny belysning vid flera motionsspår. Bytet innebär också en stor energibesparing och väsentligt lägre framtida kostnader för kommunen. I tuff konkurrens blev valet Elektroskandias armatur Smart Motion LED.

Gustav Flodén, projektledare för belysningsavdelningen på One Nordic Ab.

Gustav Flodén, projektledare för belysningsavdelningen på One Nordic Ab.

I Norrköping finns det många motionsspår att välja mellan. Belysningen i spåren hade dock blivit till åren med följd av att de gav dåligt med ljus samtidigt som de drog mycket energi. Vid samtliga elljusspår var det kvicksilverlampor och då det från och med i år är förbud mot tillverkning och import av dessa, beslöts det att genomgående byta till LED-belysning.

Vann test
– Jag fick höra att kommunen skulle byta ut belysningen vid spåren och de ville prova olika nya armaturer. Därför kontaktade jag dem och visade upp vår nya bredstrålande stolparmatur Smart Motion, berättar Sven-Ola Lundgren, belysningsinformatör på Elektroskandia. De blev intresserade av vår lösning och tillsammans med armaturer från tre andra tillverkare provmonterades en Smart Motion LED i ett av spåren.

Johan Pegado, One Nordic, justerar in de nya armaturerna.

Johan Pegado, One Nordic, justerar in de nya armaturerna.

Efter att ha testats och utvärderats tog Smart Motion hem segern. Den var bäst i alla klasser, med bästa ljus och bästa spridning. Därefter gick Kultur & Fritidsförvaltningen vid Norrköpings kommun ut med en upphandling av entreprenör. Totalt gällde det installation av nya armaturer vid fem motionsspår, med längder på mellan 1,5 och 2,4 kilometer. One Nordic AB vann upphandlingen.

Jonas Hjertström, One Nordic, installerar Smart Motion LED.

Jonas Hjertström, One Nordic, installerar Smart Motion LED.

Totalt 424 armaturer
– Vi började montera Smart Motion LED i april och håller på fortfarande, säger Gustav Flodén, projektledare för belysningsavdelningen på One Nordic AB. Det är totalt ca 450 armaturer som vi monterar på de befintliga stolparna och armarna. Montaget har gått mycket bra och det blir en otrolig skillnad med Smart Motion LED. Den gamla belysningen nådde knappt ner till marken medan den nya sprider ljuset på ett bra sätt på och omkring spåret. För kommunen har det också varit en viktig del att få ökat ljus för att öka tryggheten för

motionärerna. Bytet innebär också en stor sänkning av energiförbrukningen. Vi går från 140 W till 19 W respektive 25 W per armatur. Totalt har vi installerat 297 st Smart Motion 19 W och 127 st Smart Motion 25 W. En besparing på 115 till 121 W multiplicerat med 424 armaturer kommer kostnadsmässigt innebära en stor skillnad för kommunen. Representanter för Norrköpings kommun har nu varit på plats och inspekterat och de är mycket nöjda med den nya belysningen. Att byta till moderna armaturer lönar sig på flera sätt.

”En besparing på 115 till 121 W multiplicerat med 424 armaturer kommer kostnadsmässigt innebära en stor skillnad för kommunen”

Smart Motion LEDElljusspar_5_210
– Smart Motion LED har en mycket bra ljusbild, både asymmetrisk och bakåt.
– Perfekt armatur för motionsspår, gångstråk och cykelvägar.
– Monteringsmetod: Stolptopp/stolparm
– Max lampeffekt: Finns i fyra modeller 19W, 25W, 35W och 49W
– Skyddsklass: IP67
– Material kapsling: Aluminium