Vid Cinis Fertilizers nya produktionsanläggning installerar Toriro Power Solutions ställverk medan Eitech installerar el, instrument för processen och allmän kraft/belysning belysning i processlokalen. Det tajta tidsschemat för byggnationen ställer krav på hög tillgänglighet av materiel. För garanterat trygga leveranser i tid har de bägge installationsföretagen valt att samarbeta med Elektroskandia.

 

Kärl för produktion av mineralgödsel.

Det är i norra Sverige det händer just nu, med ett antal nya, stora industrisatsningar. Ett av dessa är greentech-bolaget Cinis Fertilizer AB som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel för jordbruk, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Företaget grundades 2018 av Jakob Liedberg och sedan oktober 2022 finns Cinis Fertilizers aktier noterade  på Nasdaq First Growth Market.

Miljövänligt mineralgödsel

– Vår första produktionsanläggning byggs nu upp på Köpmanholmen i Örnsköldsvik. Här kommer vi att tillverka främst mineralgödsel och som biprodukt industrisalt. Anledningarna till den geografiska placeringen av anläggningen är logistiken, med närhet till hamnen, att vi kan köpa fossilfri el till lågt pris i norr samt att det här finns mycket kompetens, då vi gärna vill anställa personer med erfarenhet från processindustrin, som inom pappers- och massaindustrin, säger Anders Antonsson, tf kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer.

Lågspänningsställverket.

”Vår första produktionsanläggning byggs nu upp på Köpmanholmen i Örnsköldsvik. Här kommer vi att tillverka främst kaliumsulfat (SOP) och som biprodukt industrisalt”

 

 

Flera anläggningar på gång

Magnus Grundström, Elektroskandia och Jessica Vurestedt, Cardi Elektroskandia.

Idag arbetar cirka 10 anställda på företaget men man kommer under början av nästa år anställa ytterligare ett 30-tal personer, för att övervaka processen på anläggningen, som kommer att vara igång dygnet runt, året runt.

– Nästa steg i den svenska uppbyggnaden är en ytterligare produktionsanläggning, i Skellefteå med planerad produktionsstart år 2026. Även här är logistiken med hamn på orten viktig samt närheten till batteritillverkaren Northvolt. Vi planerar även för en etablering i Kentucky, USA, i närheten av en stor batteritillverkare och denna anläggning beräknas bli tre gånger så stor som den i Örnsköldsvik, säger Anders Antonsson.

Det första spadtaget för anläggningen på Köpmanholmen togs i mitten av februari 2023. We Construction uppför anläggningen, som består av en processbyggnad med teknikdel samt kontor och saltlager. Elentreprenaden delas av flera företag där Toriro Power Solutions levererar och installerar ett 24 kV ställverk och Eitech installerar el och belysning i processlokalen. Bägge installationsföretagen valde Elektroskandia som materialleverantör till projektet. På Elektroskandia är utesäljaren Magnus Grundström ansvarig tillsammans med tekniska innesäljaren Ulf Fahlgren samt Cardi belysningssäljaren Jessica Vurestedt.

– Vi är mycket stolta och glada över att få vara med och leverera elmateriel samt belysning till det här prestigeprojektet, säger Magnus Grundström.

Tryggt val

Fredrik Öman, Toriro Power Solutions.

På Toriro Power Solutions är Fredrik Öman projektledare för installationen på Cinis Fertilizer.

– Vi fick förfrågan om att räkna på leverans av ett 24 kV ställverk, från projektering till installation, provning och driftsättning. Under våren 2023 gjorde vi underlagen och i höstas skedde leverans och installation av ställverket. Elektroskandia har levererat all elmateriel, förutom ställverket. Elektroskandia kändes som ett tryggt val – de hjälper oss att välja rätt produkter, återkopplar om vi har några frågor och leveranserna kommer i tid. Det har fungerat klockrent och nu återstår bara driftsättning av utgående kablage från ställverket, vilket beräknas ske i slutet av året, säger Fredrik Öman.

Cardi belysning

Cardi-armaturen Abisko är bland annat monterad i trapphusen.

AFRY Örnsköldsvik projekterade el och levererade bygghandlingar till Cinis Fertilizer i projektet. I projekteringen ingick belysningsberäkningar och ljusdesign. Jessica Vurestedt är belysningssäljare på Cardi Elektroskandia och besöker AFRY kontinuerligt.

– AFRY föreskrev Cardi-armaturer av olika modeller, bland annat Fabo XXL för processlokalerna och Tryggve i tekniska utrymmen samt strålkastare T100 och T150 med speciell areaoptik på fasad, säger Jessica Vurestedt.

”AFRY föreskrev Cardi-armaturer av olika modeller, bland annat Fabo XXL för processlokalerna och Tryggve i tekniska utrymmen samt strålkastare T100 och T150 med speciell areaoptik på fasad”

Tajt tidplan

Dan Kröger, Eitech.

Eitech fick i uppdrag att ansvara för el- och instrumentmontage i produktionslokalerna. Projekteringen utfördes av Eurocon, allmän kraft/belysning AFRY.

– I augusti startade vi upp projektet och var då fem, sex man till att börja med, sen har det växt snabbt och i slutet av november hade vi 29 man på plats. Totalt har processbyggnaden en markyta på cirka 2025 kvadratmeter och 6½ våningsplan. Projektet ska vara färdigt att tas i drift i slutet av mars. Den stora utmaningen i det här projektet är tidplanen och samordningen med övriga yrkesgrupper, säger Dan Kröger, projektledare Eitech.

Specialprodukt för snabbare installation

Specialanpassad pendel från Wibe för enkel fastsättning av kablestegar.

Elektroskandia levererar all elmateriel som krävs, kabel, kabelstegar, kanalisation, armaturer, anslutningsutrustning och övrig installationsmateriel.

– Sen använder vi oss också av en specialprodukt, som ursprungligen togs fram av vårt montageteam som arbetar på Northvolt i Skellefteå i samarbete med Wibe. Det är en specialanpassad pendel, med vilken man enkelt kan klämma fast kabelstegar i balksystem. Montagemässigt innebär det att man kapar tid samtidigt som man slipper att göra åverkan och borra i balken. Det är en jättebra lösning, som vi kommer använda på flera projekt framöver, säger Dan Kröger och fortsätter:

– Elektroskandia är en av våra prioriterade leverantörer och vi har avtal med dem för det här projektet. De är oftast med då det gäller större, mer komplexa projekt där det gäller att ha bra support och snabba, precisa leveranser.

 

Närheten till hamnen är viktig för logistiken.