Premiärleverans till Ljusdal Elnät

På Elektroskandia arbetas hela tiden för att bredda sortimentet och kunna erbjuda så kompletta lösningar som möjligt. Det senaste exemplet är det nya produktområdet Nätstationer där man tillsammans med en av Nordens största tillverkare, Harju Elekter tagit fram ett nytt intressant koncept – förmonterade nätstationer.

– När det estniska företaget Harju Elekter gjorde klart med sin satsning på den svenska marknaden kunde Elektroskandia fylla en lucka i kundernas behov av små och medelstora nät- och kopplingsstationer väl lämpade för nordiskt klimat, säger Christer Strandberg, produktchef elnät på Elektroskandia.

Nätstation komplett med transformator

Nätstationer passar mycket bra in tillsammans med Elektroskandias övriga materiel och för kunderna finns det stora samordningsvinster att göra. Några modeller av nätstationer kommer att e-nummersättas på Elektroskandias centrallager i Örebro och stationerna kommer här att kompletteras med transformator för att kunna levereras så komplett som möjligt. Det här innebär både kortare leveranstid och mindre arbete med stationen på plats.

– Vår tanke är att erbjuda våra kunder lagerhållning av satellitstationer, leverans av nätstation komplett med förmonterad transformator (<200KVA), leverans tillsammans med övrigt projektmateriel och leverans med kranbil, som lyfter nätstationen på plats (på färdig bädd), säger Jörgen Karlsson, key account manager på Elektroskandia.

Stark partner

Harju Elekter Group grundades 1968 och är idag en av de största tillverkarna av elektrisk utrustning och materiel i den baltiska regionen. Företagen som ingår i gruppen tillverkar förutom nätstationer en bred produktflora, bland annat uttag för motorvärmare, solcellspaneler, kapslingar, telekomprodukter, normcentraler och lågspänningsställverk. Harju Elekter är kända för sin kvalitet och man arbetar bland annat med licenstillverkning åt stora, välkända företag som exempelvis Schneider Electric och Siemens. Företagets huvudkontor är beläget i Keila, Estland och totalt arbetar ca 500 anställda inom Harju Elekter Group. Harju Elekter AB är ett rent försäljningsbolag som säljer gruppens produkter i Sverige, Norge och Danmark.

– Vi är mycket glada över att nu börja samarbeta med Elektroskandia på den svenska marknaden, säger Per-Göran Bjon, vd för Harju Elekter AB. Vi ville ha en stark partner för att snabbt kunna komma ut på marknaden utan att behöva bygga upp en egen försäljningsorganisation. Vi har valt att starta vår satsning i Sverige med att sälja nätstationer, men vi har redan nu förfrågningar på andra produkter i vårt sortiment. Vår ambition är att växa tillsammans med våra partners.

Hög kvalitet

Elektroskandias premiärleverans av förmonterade nätstationer skedde i augusti till Ljusdal Elnät. Ljusdal Elnät är ett välskött och förhållandevis litet elnät som täcker en yta om ca 935 km². Företaget arbetar mycket med att hålla hög driftsäkerhet och kvalitet vilket också avspeg­las med få avbrott för kunderna.

– I det aktuella fallet gällde det ny sträckning av högspänning till ett industriområde. Det var tidigare matat via en friledning vilket gav osäker leverans. Vi ville därför nu vädersäkra och gräva ned kabeln. Lösningen blev att byta ut de två stolpstationerna till en markstation, säger Michael Halvarsson, elnätchef på Ljusdal Elnät AB.

– När Elektroskandia presenterade sitt erbjudande om att kunna få allt vi behövde levererat från en och samma leverantör och att dessutom transformatorn var förmonterad tvekade vi inte om att slå till. Det sparar arbetstid för oss och dessutom låg nätstationen rätt i pris.

– Stationen kom färdigmonterad och ställdes på plats. Allt har fungerat bra och dessutom är vi lite imponerade av att nätstationen är så rejäl och verkar hålla en hög kvalitet. Det är lite av känslan som när man stänger dörren på en Mercedes! Vi tycker Elektroskandias koncept är bra och vi kommer nog snart vara i behov av flera nätstationer då vi har en del gamla som behöver bytas ut, säger Michael Halvarsson.

Stor potential

Genom Elektroskandias satsning på nätstationer får marknaden genom Harju Elekter nu tillgång till en komplett tillverkare av plåt och betongbaserade nät- och kopplingsstationer med möjlighet till bestyckning av de bästa apparattillverkarna på marknaden.

Med det positiva gensvar som satsningen redan fått av kunderna ser vi en mycket stor potential i det här nya produktområdet och stora utvecklingsmöjligheter på marknaden, avslutar Christer Strandberg.