OneOak Network AB grundades 2012 av Nils Norberg och Jonas Arbestål.

I takt med det ökade användandet av ny teknik, streamingtjänster, bilder och avancerad grafik över nätet, så ställs det idag allt högre krav på att det ska finnas  internetuppkoppling med god kvalitet. Utan en bra digital infrastruktur blir det allt svårare att kunna tillgodogöra sig de olika tjänster och möjligheter som erbjuds via nätet. Därför byggs det idag allt mer fibernät över hela landet.

Ett av de mindre företagen som satsar offensivt på byggnation av fibernät är OneOak Network AB. Med Elektroskandia som grossist och logistikpartner och Hexatronic som helhetsleverantör av duct, fiberkabel, fiberskarvar, blåsfiber m.m. har OneOak på kort tid genomfört ett antal totalentreprenader och fortsätter nu sin kraftiga expansion.

– Vi kom båda från branschen, jag hade kontaktnätet medan Jonas kunde det tekniska. Så vi kompletterar varandra väldigt bra, berättar Nils Norberg. Till att börja med arbetade vi som konsulter inom IT-infrastruktur men 2013 började vi med totalentreprenader. De existerande aktörerna var väldigt stora företag och vi såg att det fanns utrymme på marknaden för en mindre spelare. Vi är mer flexibla, tänker i lite nya banor och arbetar nära våra kunder.

Stark tillväxt

Sedan 2014 fokuserar OneOak helt verksamheten på totalentreprenader. Satsningen har lönat sig då företaget växer kraftigt och idag är man 10 anställda.

2_150505_4126_300

”Vi har kunnat konkurrera i större upphandlingar mycket tack vare Elektroskandia och Hexatronic”

– Det har varit en snabb resa och vi växte under 2014 med hela 800%, med svarta siffror i alla projekt. Men den här utvecklingen hade inte varit möjlig om vi inte haft ett gott och nära samarbete med Elektroskandia och Hexatronic. Som ett litet företag är det viktigt att leverantörerna tror på en och kan vara med och ge stöd, säger Nils Norberg.

OneOak började arbeta som totalentreprenör med att bygga fibernät för IP Only på några platser och därefter har man vunnit flera upphandlingar, nu senast för Kungälv Energi.

– Vi har kunnat konkurrera större upphandlingar mycket tack vare Elektroskandia och Hexatronic. De tittade inte bara på vår verksamhet föregående år utan vi kunde tillsammans gå igenom de affärer vi hade avtal för framåt i tiden, säger Nils Norberg.

Elektroskandia i en central roll

Tommy Jannesson, utesäljare på Elektroskandia har varit med sedan starten av samarbetet med OneOak.

3_150505_4028_310– Även om företaget var litet och relativt nystartat så var de ekonomiskt stabila och hade avtal med IP Only. Det gjorde att vi vågade satsa på dem, säger Tommy Jannesson. Vi tog en central roll i affären som grossist och logistikpartner och gav även stöd kring materialval m.m. På ett tidigt stadie så involverade vi även Hexatronic i samarbetet. Hexatronic har helhetslösningar för byggnation av fibernät och är dessutom ganska nya på marknaden, de satsar offensivt och kunde leverera med kort varsel.

Hexatronic är helhetsleverantör

Hexatronic Cables & Interconnect Systems är en del av Hexatronic Group, en teknikkoncern specialiserad inom fiberkommunikation. Ansvariga för försäljningen på den svenska marknaden är Jan Helin och Jonas Wendelstjerna.

4_150505_4005_551

”Hexatronic är en komplett leverantör av såväl rör som fiber, vilket gör att vi kan ta ett helhetsansvar”

– Vi har ett unikt erbjudande på flera sätt. Vi är en komplett leverantör av såväl rör som fiber, vilket gör att vi kan ta ett helhetsansvar. All utveckling och tillverkning sker i Sverige, vilket innebär kontroll över såväl kvalitet som leveranstider. Under Hexatronics namn startade den här verksamheten 2014 och vi arbetar nu hårt för att bygga upp försäljningen på den svenska marknaden i samarbete med ledande grossister, säger Jan Helin och fortsätter;

– Elektroskandia är väldigt professionella. De har hög kompetens med säljare som är specialiserade på att jobba med telekom-materiel, de har centrallager där våra produkter är lagerlagda, butiker över hela Sverige samt en väloljad logistikapparat, som innebär att kunden har sin leverans morgonen efter beställning.

Projekt i Göteborg

7_150505_4059_305

”Leveransprecisionen är A och O för de projekt vi arbetar med”

Den första totalentreprenaden för IP Only utförde OneOak i Uppsala, där det gällde fiberanslutning till cirka 1500 hushåll.

– IP Only är ett bolag med riktig entreprenörsanda som trodde på oss och vårat sätt att tänka på. Vi fick snabbt bevisa att vi kunde konkurrera med de större bolagen men vi har alltid behållit vårt tankesätt att alltid vara flexibla och jobba ihop med vår kund till ett lyckat resultat.

Projektet innebar över 30 000 meter schaktning och 1500 kunder och avslutades i december 2014. Efter det fortsätter man även bygga åt IP Only i Göteborg, bland annat så byggs det nu fiber till 2000 hushåll i Frillesås, Härryda och Mölnlycke. OneOak samarbetar även med Kungälv Energi i tre villaområden där fiber skall byggas till 600 villor.

– Det är stor efterfrågan i Göteborgsområdet och därför etablerade vi oss där under förra året. Det är viktigt att ha lokal närvaro, säger Nils Norberg.

För Hexatronic är Jonas Wendelstjerna den som håller i projekten i Göteborgsområdet.

– Kungälv-projektet har just satts igång. Här har vi nu börjat leverera tjockväggig duct som nu grävs ned i marken. Efter det sätts skåpen upp och därefter levereras fibern. Det är roligt med OneOak som kör vårt system fullt ut. Vi är en av få leverantörer som kan leverera kompletta system, vilket gör att vi t.ex. kan anpassa våra kablar till våra rör. Det gör det också enklare att ge support, säger Jonas Wendelstjerna.

Leveranser just-in-time

Den här typen av projekt kan binda mycket kapital, därför är det viktigt med ett nära samarbete mellan kund, grossist och tillverkare.

– OneOak har varit mycket bra på att lämna riktiga prognoser. Det ger oss möjligheter att lagerföra och sedan leverera ut produkterna när kunden gör avrop. I den här typen av projekt är det viktigt att ha ett just-in-time tänk, säger Tommy Jannesson.

– Leveransprecisionen är A och O för de projekt vi arbetar med. Och när det gäller det fungerar Elektroskandia utmärkt. Sen har det också varit viktigt för oss att de har så stor kunskap och kan ge oss den support vi behöver, säger Nils Norberg.

– Det är en expansiv marknad och vi vill fortsätta växa organiskt, med svarta siffor. Just nu är Göteborg den marknad som växer mest och här söker vi nu också mer personal. Men även i Stockholms kranskommuner samt i Uppsala finns det efterfrågan på våra tjänster och i stora delar av norrland behövs det fiberutbyggnad. Dagens och morgondagens teknik och tjänster på nätet gör att fiberutbyggnaden kommer att fortsätta. Så vi har all anledning att se ljust på framtiden, avslutar Nils Norberg. 

Fakta - Hexatronic Cables & Interconnect Systems

–  Systemleverantör som utvecklar, tillverkar, marknadsför och tillhandahåller service inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag.

– Företaget har egen produktion av fiberkabel, duct, kopparkabel samt installationsmaterial.

– Hexatronic C & I har sitt ursprung i Ericssons fiberkabelverksamhet i Hudiksvall, som förvärvades i slutet av 2013.

– Produkterna utvecklas och tillverkas av svenska specialister med mångårig erfarenhet och unik kompetens inom fiberoptik.

– I produktportföljen ingår bland annat de branschledande varumärkena Ribbonet® och Micronet.