Vattenfall Services hade fått i uppdrag av VB Elnät att byta ut ett antal ledningstolpar på en sträcka utanför Smedjebacken. De kontaktade därför Elektroskandia för att få förslag på lämpligt materiel, såväl när det gäller funktion som ekonomi och miljövänlighet. Lösningen blev att använda trästolpar impregnerade med det nya, miljöanpassade träskyddet RVP Repellent samt återvinna de utrangerade stolparna i en kretsloppsanpassad process.

Kreosot har sedan 1800-talet använts för att impregnera trä som skydd mot angrepp av röta och skadeinsekter. Träskyddet innehåller ämnen som har en del negativa egenskaper. Det är därför restriktioner kring kreosot, som endast får användas i yrkesmässigt bruk för träskydd av ledningsnät och för spårbyggnationer. Det kan också finnas arbetsmiljömässiga nackdelar med kreosot, så som stark lukt (kreosot är ett destillat från stenkolstjära) samt att det impregnerade träet kan svettas vid vissa väderleksförhållanden.

– I det här fallet hade jag precis innan Vattenfall Services kom med sin förfrågan träffat vår leverantör Rundvirke Poles, som då berättade om det nya, miljöanpassade träskyddet, RVP Repellent, de tagit fram som ett alternativ till kreosot. Det blev därför naturligt att jag föreslog detta och tillsammans med de ansvariga på Vattenfall Services och VB Elnät besökte Rundvirke Poles för att få reda på mer kring träskyddet och möjligheterna att använda det vid det aktuella projektet i Kvarnsnäs utanför Smedjebacken, säger Micael Björn.

 

Utdömda stolpar

VB Elnät äger, underhåller och upprätthåller driften av 270 kilometer regionledningar, 2 800 kilometer distributionsledningar, 918 nätstationer och 21 fördelningsstationer i Ludvika-, Smedjebackens- och Fagersta kommuner.

– Det här projektet gällde en befintlig 10 kV friledning som skulle byggas om till BLL isolerad. Vi hade fått besiktningsanmärkningar på flera stolpar som var utdömda på grund av rötskador. Sträckan det gällde var cirka 2 kilometer och vi behövde byta ut 25 stolpar, säger Per Nagy, projektledare på VB Elnät och fortsätter:

– Som alla inom branschen tittar vi på alternativ till kreosotstolpar. Innan vi fick höra talas om RVP Repellent funderade vi på att använda kompositstolpar. Nackdelen med dessa är dock att de är lite dyrare än trästolpar samtidigt som det krävs specialverktyg för att jobba med dem. Att Rundvirke Poles kunde leverera en trästolpe med ett miljövänligt träskydd med samma skyddsegenskaper som kreosot avgjorde valet.

 

Bara fördelar

Dagen efter besöket hos Rundvirke Poles beställde Vattenfall Services de nya stolparna via Elektroskandia. Arbetet påbörjades förra hösten och blev klart i vintras.

– Projektet har fungerat mycket bra, leveranserna har kommit när de ska och jag har bara hört positiva omdömen om de nya stolparna. Vi, och inte minst våra montörer, ser bara fördelar med RVP Repellent. Jämfört med kreosotstolpar är dessa stolpar i princip luktfria, kletar ej och är samtidigt miljövänliga. De är också hanteringsmässigt bättre och mindre sköra jämfört med kompositstolpar, säger Jan Åström, beredare Vattenfall Services.

 

Luktar och kletar ej

Leveransen till Kvarnsnäs var ett av de första projekten där RVP Repellent användes. I år beräknar Rundvirke Poles att man kommer leverera drygt 4000 stolpar försedda med det nya träskyddet.

– Vi har sålt dessa stolpar till allt fler kunder och projekt och jag tror det här är den stolptyp som kommer att gälla framöver. Den är inte miljöfarlig, luktar och kletar ej samtidigt som den kan hanteras på samma sätt som en kreosotstolpe. Stolpen är också klättringsvänlig och man behöver inget tillstånd för lagring, säger Micael Björn.

 

Kretsloppsanpassad återvinningsprocess

För återvinning av de gamla kreosotstolparna användes återvinningssystemet Rundvirke Lifecycle. Staffan Bruzelius, försäljningschef på Rundvirke Poles förklarar.

– Vi erbjuder omhändertagande av nätägares utrangerade impregnerade ledningsstolpar i en kretsloppsanpassad återvinningsprocess som vi kallar Rundvirke Lifecycle. Det innebär att vi hämtar stolparna på linjebyggplatsen och transporterar dem till någon av våra anläggningar, i Ludvika och i Kälarne, Jämtland. Här används kreosotstolparna till att göra flisbränsle av, ett rent och effektivt bränsle. I Ludvika levererar vi flisbränsle till VB Energi och de levererar tillbaka hetvatten till oss för uppvärmning i vår process och våra byggnader. I vår anläggning i Kälarne eldar vi flisen i egen panna och levererar också till E.ON:s stora kraftvärmepanna i Örebro Med vårt träskydd RVP Repellent och återvinningssystemet Rundvirke Lifecycle kan vi erbjuda våra kunder både produkter och en returhantering som är miljöanpassad.