L&T accelererar elektrifieringen av företagets fordonsflotta och har nu bytt ut 50 st transportbilar till 100% eldrivna transportbilar. Detta innebär att 20% (totalt 100 st) av företagets fordonsflotta nu är elektrifierad. Målsättningen är att alla servicebilar inom företaget ska vara eldrivna inom fem år. För laddinsfrastrukturen vid L&T:s kontor har Elektroskandia tagit fram laddboxar och de första har installerats vid företaget kontor i Sköndal, Stockholm. För att manifestera satsningen anordnades ett uppmärksammat lunchevent den 30 september då de 50 nya elbilarna körde i karavan genom Stockholm till Sköndal.

L&T arbetar med drift, underhåll och energioptimering av fastigheter, samt med lokalvård och hygienservice till livsmedelsindustrin. Företaget är rikstäck­ande med över 30 kontor i Sverige och har totalt cirka 1300 anställda. Mikael Viik är Procurement Manager på L&T.

– Vi har ett stort miljöfokus på företaget och energioptimering ligger i vårt DNA, då vi dagligen jobbar med detta i våra kunders fastigheter. Inom L&T vill vi ligga i framkant när det gäller Sveriges gröna klimatomställning och då har givetvis frågan om elbilar aktualiserats. Vi har idag inom företaget cirka 500 bilar varav 350 servicebilar. Många företag diskuterar idag elektrifiering av sin bilpark och frågorna är många. Hur är räckvidden, hur lång tid tar det att ladda, hur ser laddinfrastrukturen ut och hur länge ska man vänta? Vi tror att den här övergången till eldrift framför allt kräver ett nytt sätt att tänka, planering och en beteendeförändring. Dess­utom krävs en kraftig utbyggnad av ladd­infrastrukturen. Vi har dock valt att inte vänta längre utan att agera nu! Som ett första steg har vi därför bytt ut 50 st av våra transport­bilar till 100% eldrivna transportbilar, med våra tjänstebilar gör det att vi i dagsläget har 100 st rena elbilar i vår fordonsflotta.

Laddinfrastrukturen en utmaning

Den stora utmaningen kring elbilar är ladd­infrastrukturen. Bor du i villa är det inga problem, men om du bor i lägenhet kanske du inte har möjlighet att ladda hemma. Försäljningen av elbilar i Sverige ökar stort och idag är nästan varannan ny bil som säljs laddbar. När det gäller ladd­infrastrukturen går det där­emot trögare och Trafikverket bedömer att Sverige, med nuvarande för­säljningstakt av elbilar, behöver 1 miljon nya laddpunkter till år 2030!

– I samband med att vi nu går över till elbilar lägger vi stort fokus kring ladd­möjligheter på våra lokala kontor och eventuellt i hemmet. Vi kommer även vara delaktiga i att driva utvecklingen framåt inom den generella laddinfrastrukturen genom samarbete med drivmedelsbolag, leverantörer, samhälle och kunder för att utöka de laddningsalternativ som finns i dagsläget, säger Mikael Viik.

Lösningar för företaget, hemmet och kunderna

Lösningen är att L&T skapat en personlig laddpalett för sina förare. Den utgår från hur man bor, vilket kontor man utgår ifrån, vilka kunder man har samt hur laddinfrastrukturen ser ut. 

– Vi startar nu med att etappvis förse alla våra kontor med laddboxar. Här kommer vår personal och även besökare kunna ladda sina bilar. För de förare som behöver en laddlösning hemma har vi tagit fram ett koncept tillsammans med OKQ8, där vi erbjuder en finansieringsplan under 24 månader och OKQ8 läser av energiförbrukningen automatiskt, ersätter föraren och sedan fakturerar oss. Vi håller även på att ta fram ett koncept för att kunna erbjuda våra kunder en komplett laddlösning vid deras fastigheter, berättar Mikael Viik.

Elektroskandia huvudleverantör

Hedvig Newman är projektledare och kundansvarig för L&T på Elektroskandia.

Elektroskandia har avtal med L&T sedan många år tillbaka och är företagets huvudleverantör av elmateriel. Hedvig Newman är projektledare och kundansvarig för L&T på Elektroskandia.

– L&T köper elmateriel från hela vårt sortiment, inte minst belysning för energieffek­tivisering av slutkundens fastigheter. För några år sedan tog vi fram ett samarbetskoncept inom bland annat e-mobility som vi presenterade för L&T under en strategidag. Vi presenterade hur L&T skulle kunna öka sin försäljning genom att nyttja vår kompetens inom e-mobility, genom att låta oss på Elektro­skandia projektera och ta fram den mest fördelaktiga  laddlösningen för slutkunden. Vi har tidigare jobbat tillsammans med L&T på liknande sätt när det gäller belysning, vilket varit mycket uppskattat, säger Hedvig Newman.

Laddboxar installerade vid flera kontor

Intresset och samarbetet kring e-mobility tog fart ordentligt i år då man bestämt sig för att gå över till elbilar på L&T. Leif Klasson, teknisk key account manager och specialist inom e-mobility på Elektroskandia tog över stafettpinnen.

Till L&Ts anläggning i Sköndal har Elektroskandia levererat 12 st laddboxar CTEK CC2 22 kW med dubbla uttag (24 laddpunkter).

– Det första steget var att de ville ha förslag på en lämplig laddlösning till deras kontor. Vi gick tillsammans igenom deras krav och offererade lösningar från olika laddboxfabrikanter. Efter utvärdering valde de en laddbox från CTEK (CC2 22 kW med dubbla uttag) med betallösning kopplad till OKQ8. De första laddboxarna (24 laddpunkter) vi levererat är installerade vid deras kontor i Sköndal och även fått order till kontoren i Gävle, Hudiksvall och Uppsala. Nästa steg är att forma ett riktigt bra men enkelt koncept med laddboxar som L&T kan erbjuda sina kunder, säger Leif Klasson.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Elektroskandia. Förutom att de har en så stor bredd av den materiel vi är i behov av och en bra logistik och tillgänglighet så uppskattar vi den kompetens och expertiskunskap som finns inom bolaget. Det har underlättat mycket för oss inte minst då det gäller satsningen på elektrifiering av vår fordonsflotta och lösningen av laddinfrastrukturen, avslutar Mikael Viik.