Assemblins uppdrag: Installera 215 st belysningsarmaturer under en helg.
Elektroskandias lösning: Cebe-armaturen Tryggve med förmonterade anslutningskablar
och stickpropp samt fästen för Canalisskena.

Detaljhandelskedjan Clas Ohlsons central­lager och distributionscentral är beläget i Insjön, Dalarna. Anläggningen förser samtliga av företagets butiker och postorder/webb­handel med varor.

– Som ett led i vårt fastighetsunderhåll var det dags att byta till ny belysning i en av huskropparna. De befintliga armaturerna, som varit med sedan huset byggdes 1999, gav allt sämre ljus, HF-donen började fallera och det var ej längre ekonomiskt försvarbart att byta ut donen. Dess­utom förbrukade belysningen en hel del energi, säger Christer Kungs, fastighetstekniker Clas Ohlson.   

Byte under en helg

Den yta som skulle belysas är cirka 4000 kvm och med 9 meter i takhöjd. Assemblin har serviceavtal med Clas Ohlson och fick i uppdrag att byta ut belysningen. Lars Svarfvar, projektledare Assemblin var ansvarig för projektet.

– En viktig del i uppdraget var tiden för att byta belys­ningen. I lokalen är det begränsat med utrymme samtidigt som det oftast pågår full verksamhet. Därför måste allt arbete ske under en helg, säger Lars Svarfvar och fortsätter:

– Vi gick ut med en upphandling av belysningsleverantör i augusti. Två leverantörer var jämbördiga vad gäller belysningskvalitet, men det var bara Elektroskandia som kunde leverera en komplett lösning.

Armaturen Tryggve självklart val

Från Elektroskandia var utesäljaren Thomas Lindberg an­svarig för affären. 

– Jag åkte och tittade på lokalerna tillsammans med Caroline Caesar, som är produktansvarig för vårt varumärke Cebe. Efter att tillsammans ha gått igenom förutsättning­arna och kraven så tog Caroline fram förslag på lämplig armatur, gjorde belysningsberäkningar och kom med ett komplett förslag, säger Thomas Lindberg.

De befintliga armaturerna var av lysrörstyp T5 och 430 st till antalet. Kravet på den nya belysningen var 500 lux.

– Jag valde vår armatur Tryggve, som kändes självklar till det här projektet. Armaturen är smidig att installera, fungerar på hög höjd och ger en bra ljusfördelning. Man får ljuset där man vill ha det helt enkelt. Med Tryggve skulle vi också kunna halvera antalet armaturer från 430 till 215 st. De befintliga armaturerna förbrukade cirka 110W per styck medan Tryggve förbrukar 100W per styck. Med halveringen av antalet armaturer så innebär detta en energibesparing på 54 procent och med 16 timmars brinntid per dag ger det en årlig energibesparing på drygt 100.000 kronor, säger Caroline Caesar.

Förmontering av anslutningskabel, stickpropp och fäste

För att minimera installationstiden offererade Elektro­skandia en lösning som innebar att de förmonterade anslutningskabel med stickpropp på armaturerna samt levererade fästen för de befintliga Canalisskenor som fanns i lokalen.

– För produktgenomgång så besökte vi sedan, tillsammans med de ansvariga Assemblin och Clas Ohlson, vårt huvudkontor i Rotebro. I samband med detta gick vi även och tittade på ett referensobjekt i närområdet. Det var en byggvaruhandel som hade armaturen Tryggve och var mycket nöjda, säger Thomas Lindberg.

Fortsätter uppgradera belysningen

Efter detta stod det klart för alla att Elektroskandia hade den bästa totallösningen och de fick uppdraget att leve­rera. Installationen skedde under en helg i november.

– Armaturerna levererades färdiga med kabel och stickpropp samt fästen, så det var bara att snäppa fast armaturen på skenan och sen trycka in stickproppen. Det gick mycket snabbt och smidigt att montera alla armaturerna och vi blev klara redan söndag förmiddag, säger Lars Svarfvar. 

– Vi är nöjda med resultatet. Det är nu klart bättre belys­ning än tidigare och vi gick också upp i färgtemperatur från 3000 till 4000K. Vi kommer under våren att fortsätta uppgradera belysningen på anläggningen. I nästa etapp är det fråga om cirka 100 stycken armaturer i lagergång­arna. Även då blir det armaturen Tryggve, avslutar Christer Kungs.