I Västervik är det full fart på fiberutbyggnaden och i år är det dags för öarna i Mellanskärgården att få bredband. Att installera på öar ställer dock extra stora krav på logistik och leveransprecision.

Västervik Miljö & Energi har uppdrag från kommunen att leverera bredbandsnät. Målsättningen är 100 procents täckning till år 2020. Till och med 2017 är idag 79 procent av hushållen fibermöjliga. De som återstår är de hushåll som ligger längst bort, bland annat på öar i Mellanskärgården.
– I projektet Mellanskärgården har lokala föreningar varit drivande, vilket är viktigt. Av de 156 hushållen fritidsboende sa 50 procent ja till fiber medan det bland de 30 fast boende var 85 procent som ville ansluta sig, berättar Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät på Västervik Miljö & Energi.

Bred kompetens inom fiber

Entreprenör för projektet med fiber i Mellanskärgården är Svagströmsinstallationer i Norrköping AB (SVINAB).
– Vi arbetar främst inom tre områden: fiberentreprenader, kopparnät samt antennanläggningar och AV-utrustning. Största området är fiber, där vi har stor bred kompetens, all utrustning som krävs samt att alla montörer är certifierade. Vi har avtal med sju kommuner, däribland Västervik, då det gäller totalentreprenader inom fiberbyggnation. Vi tar hand om hela projekten, från avtal med markägare och ansökan om tillstånd från myndigheter till projektering, grävning, blåsning och installation, säger Marcus Johansson, delägare i SVINAB.

SVINAB vann tre upphandlingar som Västervik Miljö & Energi gjorde kring julen 2016, däribland prjekt Mellanskärgården.
– I Mellanskärgården är det cirka 1,5 mil sjökabel som ska förläggas och 2 mil grävning på öarna. Sen är det cirka 100 hushåll som ska anslutas, säger Marcus Johansson.

Ramavtal med Elektroskandia

Västervik Miljö & Energi har ramavtal med Elektroskandia via den upphandling på optomateriel som Utsikt Bredband gjorde för några år sen. På Elektroskandia var Lotta Larsson, utesäljare och Charlie Hägg, teknisk innesäljare Elnät inblandade i projektet.

– Det var tidigt i höstas som jag började jobba med det här. Först gällde det att hitta en lämplig sjökabel till det ganska grunda vattnet i området. Jag tog därför kontakt med vår kabelleverantör Hexatronic, säger Charlie Hägg.

Insjökabel

– Normalt är sjökabel avsedd för att kunna förläggas på ned till 3000 meters djup, men det blir onödigt dyrt och kraftigt utförande när det gäller grundare vatten. Vi har därför tagit fram en så kallad insjökabel anpassad för grundare vattendjup, ned till 100 meter, i sjöar, vattendrag och skärgård. Kabeln är självsjunkande och skyddad så att inte vatten kan tränga in. Den är uppbyggd med ett skydd av aluminiumfolie och armeringstråd runt kabeln, sen lägger vi på HDPE-material för att hålla ihop och försluta allt, säger Jonas Wendelstjerna, försäljningschef på Hexatronic, och fortsätter:
– Vanligtvis produceras sjökabel som projektorder, med minsta längd på 6 km och med 10 till 12 veckors leveranstid. Vi har däremot gjort vår insjökabel till lagervara och kan leverera kapad längd på trumma inom en vecka till kund. Denna höga tillgänglighet på sjökabel är vi unika med inom branschen.

Elektroskandia har levererat sjökabel men även dukt, fiberkabel och övrig materiel i omgångar till projektet.
– Vi har använt oss av vår projektpackning i Örebro, dit vi tagit hem all materiel. Sen har vi packat tillbehör på pall, vädersäkrat och levererat allt som behövs till projektet till lämpliga upplagsplatser på adress eller koordinater, säger Charlie Hägg.

Prickfria leveranser

– Västervik Miljö & Energi har upphandlat all materiel men jag har samordningsansvar och haft dialog med Elektroskandia under hela projektets gång. Det är bra med en leverantör som kan leverera allt som åtgår till projektet. Jag har jobbat med Elektroskandia i många år och vet att de är proffs på stora order, projektpackning etc. Då det här projektet är så utdraget i tid så har de levererat i omgångar, först slang och skyddsrör, sen sjökabel och sist blir det fiberkabel. Leveranserna har fungerat bra och jag har fått bra återkoppling från Charlie och Lotta. Det är extra viktigt att logistiken fungerar prickfritt i ett projekt som detta då man ska passa en båt som ska ta med sig all materiel ut till öarna, säger Marcus Johansson.

Isbrytning

Den kalla vintern har också gjort att det blivit än mer arbete än planerat.

Marcus Johansson, SVINAB.

– Hela projektet ska vara klart till augusti och 31 mars var sista datum för oss att förlägga sjökabeln. Från 1 april är det nämligen förbud för arbeten i vatten, då det riskerar att störa fågel- och fiskliv. Då det var is inne i vikarna fick vi ta hjälp av Roger Karlsson på Skärgårdstjänst som bröt is strax innan vi skulle förlägga sjökabeln. Roger har varit delaktig i projektet på många sätt då han även ombesörjt transporter ut till öarna och skött en del grävarbeten, säger Marcus Johansson.

Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät på Västervik Miljö & Energi.

Nu är det kvar några veckors grävarbete på stammen på öarna och sen är det dags att blåsa fiber. Installationerna i hushållen görs sen i sommar då de fritidsboende finns på plats.

– Vårt samarbete med Elektroskandia har fungerat mycket bra. De har stor kompetens samtidigt som de är flexibla vad gäller leveranser m.m. De har även förmedlat direktkontakt med deras leverantörer vilket varit värdefullt. Vi har ett mycket dynamiskt samarbete helt enkelt, avslutar Mee Särneroth.