Sparbankshallen i Varberg har genomgått en ljus förvandling. Med nya armaturer från Cebe har anläggningen energieffektiviserats, effekten på belysningen har minskat med cirka 37 procent samtidigt som ljusnivån i lokalen har dubblerats.

Sparbankshallen är en multiarena som används för olika typer av event, allt ifrån idrott till konserter och konferenser.

Hallen ägs av Varbergs Fastighets AB, som har stort fokus på energi- och driftoptimering av sina fastigheter.

– Vi fick i uppdrag av Varbergs Fastighets AB att se över vilka möjligheter till energibesparingar vi kunde göra i Sparbankshallen. Samtidigt var de angelägna om att få bättre ljus i hallen för att möjliggöra tv-sändningar, säger David Fredriksson, projektledare på Midroc.

Elektroskandia projekterade

Midroc tittade på lösningar och förslag på ny belysning från olika leverantörer, kalkylerade, räknade på pay-off tider etc. På Elektroskandia var Fredrik Pettersson, belysningssäljare Cebe ansvarig för projektet.

– Det började med att jag för drygt ett år sedan besökte hallen tillsammans med Midroc och gick igenom förutsättningarna och fick ritningar. Sen tog Kajsa Larsson på vår ljusdesignavdelning fram ett förslag och projekterade anläggningen, säger Fredrik Pettersson.

”Det kommer innebära stor energibesparing då man nu kan styra och schemalägga belysningen”

Under den tid som sen gick innan det var dags för beställning hade Cebe introducerat en ny armatur TUFF.

– Det är en nätt armatur idealisk för sporthallar med avseende på ljuskomfort, energieffektivitet och enkelt underhåll. Då denna armatur ger ett bättre vertikalljus, ljus från sidan, än den som vi först offererat så uppdaterade vi vårt ursprungsförslag med TUFF. Pontus Nordahl på vår ljusdesignavdelning gjorde uppdateringen, säger Fredrik Pettersson.

– När vi slutligen tittade igenom de olika förslag vi fått så kom vi fram till att Elektroskandia hade den bästa lösningen och det var den vi offererade i upphandlingen. Under våren fick vi sen beställning från Varbergs Fastighets AB, säger David Fredriksson.

Dubblerat ljusflöde

Den befintliga belysningsanläggningen bestod av 224 st 4x49W lysrörsarmaturer. De byts nu ut mot 192 st TUFF XL DALI från Cebe. Effekten på belysningen minkar med ca 37 procent samtidigt som man har dubblerat ljusnivån i anläggningen, från 500 till 1000 lux.

– Det har blivit en otrolig skillnad på belysningen i hallen. Samtidigt kommer det innebära stor energibesparing då man nu

kan styra och schemalägga belysningen. Varje armatur kan regleras individuellt med hjälp av DALI. Hallen kan också delas in i olika sektioner och belysningen anpassas efter typ av aktivitet i respektive sektion. Rörelsedetektorerna innebär möjligheter till ytterligare energibesparing. Dessutom räknar man med att spara pengar vad gäller underhåll. Tidigare behövde man byta lysrören i 10 meter upp i taket med jämna mellanrum. Med de nya LED-armaturerna slipper man det, säger David Fredriksson och fortsätter:

– Varbergs fastighets AB spar säkert 90.000 kronor per år, vilket är halva driftskostnaden, och vi har räknat med cirka 10 års pay-off tid på den nya belysningen. En bra investering som spar energi samtidigt som den nya belysningsanläggningen ger så mycket bättre ljus i hallen.