För lite ljus och för hög energiförbrukning! Det var dags att byta ut belysningen på trygghetsboendet Britsarvsgården i Falun. Lösningen blev nya LED-armaturer från Cebe.

– De befintliga belysningsarmaturerna på Britsarvsgården var gamla och gav dåligt med ljus. Och då de boende här är 70 år och äldre är det ju extra viktigt med bra belysning. Dessutom var energiförbrukningen hög. Det var helt enkelt dags att göra något åt saken, säger Fredrik Johansson, projektledare på Kopparstaden, Faluns allmännyttiga bostadsbolag.

Byte av undertak krävdes

Trygghetsboendet Britsarvsgården är på drygt 12 700 kvm, i fyra plan. Det består av flera byggnader som hänger ihop med långa korridorer som går mellan avdelningarna. I huset finns 87 lägenheter och dessutom många gemensamhetsutrymmen för olika aktiviteter.
– Vi delade upp bytet till ny inomhusbelysning i två etapper. Den första genomfördes 2016 och resultatet blev mycket bra. Under hösten 2017 var det så dags för nästa etapp och det gällde framför allt belysning på allmänna ytor som korridorer, trapphus, ljusgårdar etc., säger Fredrik Johansson.

Det började med att Fredrik Johansson och Pär Jansson, projektledare EL vid ÅF i Falun, åkte ut och inventerade den befintliga belysningen på Britsarvsgården.
– När vi tittade på plats så insåg vi ganska snart att man även behövde byta ut undertaket. Det befintliga undertaket var av någon gammal plåtkassettkonstruktion och det skulle bli svårt att i detta montera de nya LED-plattorna, säger Pär Jansson och fortsätter:
– Tillsammans med Kopparstaden tog jag fram en rambeskrivning. Arbetet innebar främst att hitta lämpliga armaturer, med smarta energieffektiva styrningar och som passade in i miljön. Vi var även noga med att den nya belysningsinstallationen skulle upplevas som trivsam och trygg. Andra viktiga parametrar som vi tog hänsyn till var bland annat kvalitet, funktion, pris och företagets renommé på marknaden. Efter en noggrann utvärdering valde vi förslaget från Cebe Belysning.

Totalentreprenad

Belysningssäljarna från Cebe jobbade med projektet på plats och ansvarig för projektering var ljusdesignern Annika Sjöö.

Nästa steg blev att gå ut i en upphandling av entreprenaden.
– Det blev en totalentreprenad där det förutom nya belysningsinstallationer ingick byte av undertak och bättringsmålning samt att dessutom anpassa brandlarmsdetektorer, sprinkler och ventilation till det nya undertaket, säger Pär Jansson.

Det blev Brödermans El som tog hem totalentreprenaden.
– Det var ett stort jobb där vi hade flera underentreprenörer inblandade. Vi började riva det gamla undertaket innan semestern förra året och det var slutbesiktning strax före jul. Arbetet har flytit på riktigt bra och vi har fått leveranserna av Elektroskandia på utsatt tid. Vi jobbar nästan uteslutande med Elektroskandia. De har bra servicegrad och en enorm leveranssäkerhet, säger Anders Bröderman, Brödermans El.

350 st Cebe-armaturer

Totalt installerades det under den andra etappen närmare 350 st Cebe-armaturer av olika modeller i Britsarvsgården. Armaturerna i allmänna utrymmena har DALI-styrning och med hjälp av sensorer har man närvarostyrning i korridorer och trapphus samt även dagsljusstyrning. Dessutom installerades det ny nödbelysning.

– På de flesta ställen har armaturen ett grundljus och den tänds upp till 100 procent först när någon närmar sig. På många ställen i fastigheten har vi mörka material på väggarna, som till exempel murat tegel i korridorer, men tack vare styrningen så kan vi justera belysningen om vi ändrar material. Det här ger oss stor flexibilitet och alla möjligheter inför framtiden, säger Fredrik Johansson och fortsätter:

– Resultatet har blivit mycket bra. De boende har fått en trevligare och ljusare miljö samtidigt som vi kommer kunna göra en energibesparing på cirka 50 procent på belysningen och 15 procent på totalen tack vare armaturbytet. Slutligen vill jag också framhålla det goda samarbetet mellan alla inblandade, säger Fredrik Johansson.