Bättre arbetsmiljö, minskat underhåll och ökad energibesparing var några av målsättningarna med att byta till ny belysning vid Göteborgs återvinningscentraler. Med Cebe-armaturerna Motion Street, Motion Area samt St Street och St Area fick man en enhetlig lösning, trots att förutsättningarna skilde sig åt vid de olika platserna.

Midroc Electro fick uppdraget av Göteborgs Stad och förvaltningen Kretslopp och vatten att ta fram förslag på ny belysning till stadens återvinningscentraler.

– Den befintliga belysningen var gammal och gav alldeles för dåligt ljus. Så ett skäl till bytet var att man ville få en bättre arbetsmiljö för de som arbetar där. En anledning var också att minska på underhållet, då man slipper byta ljuskällor på LED-armaturer. Sist men inte minst ville man genom att investera i ny belysning kunna spara energi, säger Pierre Samuelsson, projektledare på Midroc Electro AB.

Utmaning med befintliga stolpar

I Göteborg finns det fem återvinningscentraler, där man kan lämna de flesta typer av grovavfall.

– Jag har samarbetat med Elektroskandia i många år och har bra kontakt med såväl säljare och deras belysningsavdelning. Därför var det naturligt för mig att kontakta Elektroskandias belysningssäljare Fredrik Pettersson inför det här projektet, säger Pierre Samuelsson.

– Jag och Pierre åkte tillsammans ut till de två återvinningscentraler som skulle åtgärdas först för att gå igenom förutsättningarna och se vilka armaturer som kunde vara lämpliga. En utmaning var att de nya armaturerna skulle monteras på befintliga stolpar vilket gjorde att vi måste anpassa belysningen efter stolparnas placering, säger Fredrik Pettersson.

Olika typer av optik

Nästa steg blev att involvera Elektroskandias ljusdesigners som gjorde ljusberäkningar, energikalkyl och tog fram förslag på lämpliga armaturer. I de senare anläggningarna var också Elektroskandias utesäljare Henrik Örtengren involverad.

– Anläggningarna var av varierande kvalitet men vi lade en standard genomgående på 20 lux. Armaturerna som valdes var Motion Street, Motion Area, St Street och St Area, som ingår i Cebe-sortimentet. Dessa stolparmaturer har den stora fördelen att de kan förses med olika typer av optik. Det blir enhetligt och ser bra ut samtidigt som vi får ljuset där det behövs, säger Fredrik Pettersson.

St Street / Motion Street har en asymmetrisk optik optimerad för gator medan St Area / Motion Area har en optik optimerad för att ge en jämn och avbländad områdesbelysning. St Area / Motion Area har design som en gatljusarmatur men med en strålkastares ljusfördelning.

– Vi började det här projektet för cirka ett år sedan, har nu bytt belysning på fyra av återvinningscentralerna och inom en månad ska vi byta på den sista. Allt har fungerat bra och både vår kund och vi är mycket nöjda med resultatet. Jag vill också passa på att framhålla det det lyckade samarbetet mellan oss och Elektroskandia. Deras projektering och vår installation blev en bra kombination i det här projektet, avslutar Pierre Samuelsson.