Ändringar i nätet och nybyggnation av fastigheter är bakgrunden till att Linjemontage nu river luftledningen och utför kabelförläggning i området kring Hallsberg och Kumla. Elektroskandia lagerhåller den nya kabeln på logistikcentret i Örebro och levererar efter avrop.

– Bakgrunden till projektet är att vi har en 40 kV luftledning som matar E.ONs station i Hallsberg och en slinga som matat E.ONs station i Kumla. E.ON har gått ur detta då de nu matar sina stationer på annat håll. Samtidigt har det beslutats att, på vissa sträckor där luftledningen går, bygga nya reparationsverkstäder för tåg i Hallsberg samt nya bostäder. Dessutom var luftledningen i dåligt skick. Vi behövde därför riva luftledningen och till viss del ersätta med markförlagd kabel, säger Per-Arne Karlsson, projektledare Vattenfall Eldistribution.

Ersätter luftledning

Projektet utförs av Linjemontage AB, där Tommy Runsten är projektledare.

– I och med att E.ON bygger om så behövs den här rundmatningen inte längre och vårt uppdrag blev att riva 2,5 mil luftledning och ersätta den med kabel på en sträcka av 3,2 km, från Hallsberg till en punkt ute i skogen där luftledningen avslutas, säger Tommy Runsten.

När det var klart att Linjemontage fått jobbet gick man ut med en förfrågan till olika leverantörer på det materiel som skulle krävas till projektet. Förutom 52 kV kabel, skarvar och avslut gällde det bland annat trästolpar och lina.

– Vi vann upphandlingen, där det var fokus på leveranstid, logistikflöde samt pris, säger Victor Philip, NKAM Transmission & Vindkraft på Elektroskandia.

Logistikflöde

Arbetet startade i april och under oktober månad ska det vara klart.

– Elektroskandia lagerhåller kabel till projektet vid sitt logistikcenter i Örebro och vi ropar av vartefter vi behöver. Vi har sex olika upplag utefter sträckan dit vi får våra leveranser av kabel, stolpar och lina. Sen har vi också ett huvudupplag där vi förvarar mindre materiel, typ kabelskarv, avslut m.m. Leveranserna har fungerat mycket bra och vi är nöjda med samarbetet med Elektroskandia, säger Tommy Runsten.

 

Har det varit några speciella utmaningar i projektet?

– Vi gräver i kanten av Hallsbergs gamla soptipp, vilket inneburit att vi fått upp mängder av gammalt hushållsavfall, batterier, cyklar etc. Totalt är det säkert 50 till 60 ton avfall som vi måste ta hand om och köra till deponi, säger Tommy Runsten och fortsätter:

– Just nu grävs det och förläggs kabel medan den gamla linan kommer att rivas i höst och vinter. I schaktet som nu grävs lägger vi enledarkabel och sex kablar buntas tre och tre i triangel. Dessutom lägger vi även i två optoslangar, för eventuella framtida behov.