SecuriCloud tar brandlarmanläggningen till nästa nivå

Med Securitons breda sortiment av brandlarmsprodukter finns möjligheter att skydda alla typer av objekt. Ett av många är Skutskärs Trä, vars fyra anläggningar säkras av brandlarmet SecuriFire och linjära värmedetektorer ADW 535. Samtliga anläggningar på ett effektivt sätt med hjälp av molnlösningen SecuriCloud.

För drygt två år sedan skulle Newsafe Gävle installera brandlarm i Skutskärs Trä:s anläggning i Skutskär. Elektroskandia hade levererat all materiel men det hade ännu inte monterats. Då inträffade det man inte trodde skulle kunna ske. Den 3500 kvadratmeter stora anläggningen, fylld med virke, stallströ och pellets, fattade eld och brann ner till grunden.

– Vi har samarbetat med Skutskärs Trä nu under flera år då det gäller säkerhetssystem till deras anläggningar, men tyvärr hann vi inte få upp brandlarmet i Skutskär innan det var för sent, säger Matias Köping, projektledare Newsafe Gävle.

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör som säljer, installerar och utför service på brandlarm, passersystem, inbrottslarm, övervakningskameror och lås. Företaget är också en av Elektroskandias Securiton Partners.

Fyra anläggningar

Skutskärs Trä impregnerar trävaror till hyvlerier och erbjuder stallströ till bland annat hästägare och företaget finns på fyra orter, Skutskär, Valbo, Lesserud och Veddige.

– Vi fick förtroendet att utrusta samtliga Skutskärs Trä:s anläggningar med brandlarm och började med de övriga orterna medan anläggningen i Skutskär återuppbyggdes. Det är en utmanande miljö med mycket spån och damm och en traditionell rökdetektor skulle inte klara uppgiften utan snabbt damma igen och falsklarma. Vi valde därför istället en linjär värmedetektor från Securiton, säger Matias.

Känner av temperaturökningar

Elektroskandias marknads- och försäljningschef Säkerhet, Christer de Wahl, som var inblandad i projektet från start, förklarar funktionen hos en linjär värmedetektor.

– Den linjära värmedetektorn SecuriSens ADW 535 fungerar perfekt även i mer utmanande miljöer. Med sin långa livslängd och underhållsfria utformning är ADW535 idealisk i extrema miljöer, exempelvis ett sågverk. Enheten fungerar på det sätt att vid brand expanderar luften i det trycksatta sensorröret då det utsätts för ökad temperatur. Överstiger trycket i enheten de uppsatta kriterierna utlöses brandlarm på ett effektivt sätt, säger Christer.

Kontroll på distans med SecuriCloud

Newsafe har också använt sig av molntjänsten SecuriCloud till samtliga fyra anläggningar. Varje centralapparat är ansluten till en router som är uppkopplad mot Securitons molntjänst och med SecuriCloud kan de på distans få information och se statusen på varje SecuriFire-anläggning.

– Med hjälp av SecuriCloud kan vi bland annat se felsymtom, göra vissa konfigurationsändringar etc. Och om det blir fel på en anläggning som ligger flera mil bort kan vi skicka dit en lokal samarbetspartner istället för att åka själva. Det ger oss möjlighet att följa våra kunder och geografiskt och jobba över större distrikt. Det här är första gången vi använder oss av SecuriCloud, men vi ser det som en mycket bra lösning som vi kommer använda oss av på flera projekt framöver, säger Matias Köping och fortsätter:

– Tack vare samarbetet med Elektroskandia och Securitons breda produktsortiment har vi verkligen kunnat erbjuda Skutskärs Trä en heltäckande och samtidigt smidig brandlarmslösning.