Nu byggs det 28 våningar höga Kineum, en iögonfallande byggnad med kontor och hotell integrerat. Det omfattande projektet kräver noggrann planering,  inte minst när det gäller materielförsörjningen. Lokaliseringen i centrala Göteborg innebär begränsade avlastningsytor och leveranser på slottider. Hög leveranssäkerhet är därför ett måste och en av anledningarna till att El-Otto valde Elektroskandia som leverantör av elmateriel.

Gårda är en expansiv stadsdel i Göteborg, där nu Kineum börjar ta form. Byggherre är AB Gårdafastigheten 16:17 och projektet drivs i samarbete mellan NCC PD och Platzer. Kineum kommer att omfatta totalt 33 000 kvadratmeter varav  ca 18 000 m2 kontorsyta och därutöver hotellet Jimmy´s.  Med spa, restauranger, barer, träning, service etc. blir det en unik destination och målsättningen att är att skapa en hybrid där kontor och hotell integreras till en enhet som lever dygnet runt.

10 montörer på plats

El-Otto AB i Kungälv fick uppdraget av NCC Sverige att ansvara för all elinstallation i Kineum.

– Ja, vi utför installation av el, data, belysning etc. allt förutom styr. Vi blev inblandade redan 2017 då vi började med  system­handlingarna, installationsarbetena påbörjades i mars förra året och i och med byggnadens färdigställande så har vår inblandning accelererat. Idag har vi 10 montörer på plats och som mest räknar jag med att vi kommer ha uppåt 20 man på projektet, säger Mathias Håkansson, arbetsledare El-Otto.

El-Otto AB i Kungälv är ett helägt familjeföretag som startades av Lennart Ottosson redan 1974. Idag är man 55 montörer och 7 arbets­ledare. Företaget arbetar med installation och projektering av kraft och belysning, data, tele, larm, styr- och regler, fiber, kylanlägg­ningar, maskininstallationer, elbilsladdare samt solcellsanlägg­ningar.

Noggrann planering

Mattias Jacobson, Elektroskandia och Mathias Håkansson, El-Otto.

– När det blivit klart att vi fått projektet kontaktade jag Elektroskandia och deras ute­säljare Mattias Jacobsson för att gå igenom all materiel som skulle krävas och vad som gällde kring leveranserna. Vi köper normalt det mesta från Elektroskandia, de har den materiel vi använder, har hög leveranssäkerhet och bra kontaktpersoner, säger Mathias Håkansson och fortsätter:

– Det här är ett tidspressat projekt, det är många yrkesgrupper som samsas på en liten yta och det gäller därför att planera allt noggrant. Då det är en begränsad yta för avlastning så behöver större leveranser tidsbokas i förväg. Därför är det av yttersta vikt att godset kommer i tid. Då det gäller stora leveranser av kabelstegar och kabel bokar vi en slottid, tar emot materielen och ser till att det direkt fraktas upp i huset. På förbrukningsmateriel är det dagliga leveranser från Elektroskandia. Vår ledande montör beställer materiel på nätet på eftermiddagen och morgonen efter får vi det levererat. Elektroskandias chaufförer har access till en låst container på området där de levererar godset och vi får meddelande när det anlänt. Det fungerar smidigt med materielleveranserna vilket gjort att vårt installations­arbete kunnat flyta på bra.

Jonas Nilsson, El-Otto.

Finns det några andra utmaningar med ett sådant här projekt? – Ja, huset är ju högt så det gäller att alla hissar är igång tidigt i projektet så man slipper stå och vänta för att kunna få upp materiel och montörer i huset.. En annan utmaning är att dra kabel i schakt på höjden istället för på längden, säger Mathias Håkansson.

Kineum ska vara helt färdigbyggt under hösten 2022. – Det här är ett riktigt spännande prestige­projekt och vi är stolta över att vara med på hela resan och få förmånen att leverera elmateriel till El-Otto, kommenterar Mattias Jacobsson, utesäljare Elektroskandia.