Elektroskandia har levererat 6 km Nexans fiberkabel till Landskrona Energi. Kabeln ligger på havsbotten ut till Ven, där de bofasta nu kan glädja sig åt fast bredbandsuppkoppling.

Ven är en ö i Öresund, belägen cirka 4,5 kilometer från den skånska västkusten. På ön, som tillhör Landskrona kommun, bor cirka 400 invånare. När det gäller kommunikation via internet har de boende fram till i år fått nöja sig med ADSL matat via radiolänk, vilket gett en uppkopplingshastighet på endast 2 Mbit/s. I en värld där alla blir allt mer beroende av snabb kommunikation innebar det här givetvis problem, inte minst för de många företagarna på ön. Idag är snabb uppkoppling till internet ofta affärsavgörande och ett sätt för landsbygden att leva vidare.

Landsbygdsprojekt

– Vi startade det här projektet för ungefär två år sedan, berättar Eric Martler, projekteringsingenjör på Landskrona Energi. Det började för vår del med projektering av att förlägga en fiberkabel i Öresund till Ven och att söka bidrag. Det här räknas som ett landsbygdsprojekt och vi fick därför EU-bidrag via Länsstyrelsen och Post & Telestyrelsen. Dessutom är Landskrona kommun med som medfinansiär.

Landskrona Energi kontaktade därefter Elektroskandia, som de har avtal med, för att få förslag på en lämplig lösning.

– Tillsammans med Nexans gick vi igenom de tekniska förutsättningarna, för att sen ta fram förslag på en lämplig fiberkabel som kunde förläggas på havsbotten, säger Henrik Björk, informatör på Elektroskandia.

Stora krav på sjökabel

Det ställs stora krav på en den här typen av sjökabel. Bland annat måste den vara tung så att den kan gräva ned sig i sedimentet och den behöver också vara mycket robust jämfört med traditionell fiberkabel.

– Det här har varit en lång resa med många tekniska spörsmål att ta hänsyn till, säger Ulric Dahl, försäljningschef på Nexans IKO Sweden. Vi kunde dock ge förslag på en sjökabel som skulle vara perfekt för ändamålet. Fiberkabeln inne i sjökabeln är i hermetiskt tillslutna tuber, vilket gör att vattnet ej kan komma åt fibern. Kabeln tillverkas vid vår fabrik i Rognan i Norge, där man är specialiserad på kabel för sjö- och havsmiljö.

– Elektroskandia tog hem ordern att leverera då Nexans kabel uppfyllde de tekniska parametrarna och vi låg rätt i pris, säger Henrik Björk.

Uppskattat och efterlängtat

Uppdraget att förlägga kabeln gick till Baltic Offshore AB, ett företag som är specialiserat på att lägga ut, reparera och ta upp sjökabel. Företaget är stationerat i Kalmar Hamn men arbetar i alla länder i Östersjön, där man är rätt ensamma om den här kompetensen. Företaget förfogar över Sveriges mest högteknologiska fartyg specialutrustade för arbeten med sjökabel.

– För oss började det här projektet med att vi blev kontaktade av Eon, som uppdrog åt oss att förlägga en ny kraftkabel till Ven. Landskrona Energi hakade då på och ville att vi samtidigt skulle förlägga fiberkabeln, säger Thomas Eklund, VD på Baltic Offshore och fortsätter;

– Arbetet gick mycket smidigt och med hjälp av vårt kabelutläggningsfartyg C/S Pleijel tog arbetet med att förlägga den 6 kilometer långa kabeln till Ven bara tre-fyra dagar. Det här var ett ganska litet standarduppdrag för vår del. Kabeln till Ven vägde 18,6 ton och på det här fartyget har vi kapacitet för kabel upp till 800 ton!

I mitten av juni var fiberförbindelsen klar och sen återstår bara att bygga fibernätet på Ven.

– Det här var ett jätteroligt projekt som var efterlängtat och uppskattat av många. Nu har vi en högkvalitativ matning över till ön och kan nu erbjuda såväl, internet som telefon och tv. Det känns mycket bra att ha fått vara med om det här utvecklingsarbetet, säger Eric Martler.

”Fiberkabeln inne i sjökabeln är i hermetiskt tillslutna tuber, vilket gör att vattnet ej kan komma åt fibern”

” Elektroskandia tog hem ordern att leverera då Nexans kabel uppfyllde de tekniska parametrarna och vi låg rätt i pris”

För att förlägga kabeln till Ven anlitades Baltic Offshore. På bilden syns fiberkabeln lastas ombord på C/S Pleijel.