Vid Hudiksvalls sjukhus görs omfattande ny- och ombyggnationer under de närmaste åren. Eitech ansvarar för elinstallationerna och de har valt Elektroskandia som leverantör av Excel datanätsprodukter och Assa Abloy ARX passersystem.

Passersystemet Assa Abloy ARX byggs ut med ett 100-tal nya kortläsare.

För att kunna ge bästa möjliga vård kommer Hudiksvalls sjukhus att moderniseras under flera år. Gamla hus kommer att byggas om eller rivas och nya kommer att byggas. Rekab är bygg­entreprenör för ombyggnationerna i hus 07 och 08 med samordningsansvar och Eitech underentreprenör med ansvar för all elinstallation. Andreas Nordling, projektledare på Eitech beskriver deras roll i projektet:

– Det här är ett stort projekt som vi startade med för ett år sen och beräknas vara klara våren 2024. Vi ansvarar för installation av de eltekniska systemen, bland annat kraftfördelning, avbrottsfri kraft, tele, larm och säkerhet.

Uppåt 25 elektriker

Arbetet började med ombyggnationer i hus 07 och 08 där bland annat öron-näsa-hals, centraloperation och akuten får nya lokaler.

– Vi har gjort öron-näsa-hals-avdelningen och håller nu på med uppvakningsavdelningen  (UVA) och förberedelser inför de sex operationsmodulerna som kommer att finnas på plats. för att senare kunna bygga om den befintliga operationsavdelningen. Vi håller också på med omklädningsrum, gör ny sterilcentral samt bygger om och ut akuten, under drift. Det är ett stort och ganska komplext projekt som kräver mycket av vår organisation. Just nu har vi 15 man på plats, men som mest har vi haft uppåt 25 elek­trik­er i arbete samtidigt på projektet, säger Andreas Nordling.

Bra support från Elektroskandia

Datanätsprodukterna är genomgående från Elektroskandias fabrikat Excel.

Eitech har valt Elektroskandia som leve­ran­tör av tele, passersystem och alla datanätsprodukter.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Elektro­skandia och deras utesäljare Per Larsson. Han är väldigt kunnig och ger oss alltid den support vi behöver. Vi skickar bara rit­ningar och underlag till honom, sen hjälper han oss att mängda de produkter vi behöver och offererar en färdig lösning, säger Andreas Nordling.

100 000 meter datakabel och 100 läsare

– I vårt Excel-sortiment har vi alla data­nätsprodukter som de behöver till projektet, från datakabel till uttag, paneler med mera. För att få en uppfattning om mängden kan nämnas att vi bland annat levererar över 100 000 meter oskärmad datakabel Kat6 till projektet, säger Per Larsson och fortsätter:

– Hudiksvalls sjukhus har sedan tidigare passersystemet Assa Abloy ARX, så det kör de vidare på och bygger ut. Det gäller totalt nog en drygt 100 dörrar som ska förses med läsare och hittills har vi levererat fem nya undercentraler för utbyggnad av systemet.

De nya passersystemsläsarna kommer att finnas på bland annat dörrar in till avdelningarna, omklädningsrum, medicinskåp etc.

– Vi köper även blåsfiber från Elektroskandia. Vi blåser fiber till varje panel och vi ska göra närmare 900 svetsningar, säger Andreas Nordling.

Beställt i god tid

Elektroskandia levererar efter avrop från Eitech och hittills har all materiel kommit enligt plan.

– Den stora utmaningen nu rent allmänt är ju annars materielförsörjningen. I sviterna efter pandemin är långa ledtider något som drabbat de flesta branscher. Därför har vi sett till att vara ute i god tid, planerat och försökt att ligga tre månader före med våra beställningar. Det har varit en lyckad strategi och vi har därför inte drabbats av några förseningar i projektet, avslutar Andreas Nordling.