Catena är i full färd med att bygga en ny logistikanläggning för Kyl- och Frys-expressen Nord på ett strategiskt logistikläge i Luleå. Den 4 200 kvm stora terminalen består av kyllager och fryslager, vilket ställer stora krav på bland annat belysningsarmaturerna. På grund av projektets korta byggtid har snabba leveranser varit en förutsättning för Nordströms El, som har totalentreprenaden på el. 

Johan Svedin, förvaltningsansvarig Catena.

– Kyl- och Frysexpressen har varit vår kund i Umeå sedan 2018 och vi har haft en dialog med dem under ett par års tid om deras önskan att etablera en ny logistik­anläggning i Luleå. Efter att ha funnit rätt läge och förutsättningar kunde vi efter årsskiftet starta upp bygg­nationen, med målsättning att ha anläggningen nyckel­färdig den 1 november. Den nya terminalen ligger på en strategiskt viktig plats för Kyl- och Frys­expressens arbete att förse hela Norrland med livsmedel, säger Johan Svedin, förvaltningsansvarig på Catena.

Första terminalen norr om Uppsala

Catena är ett fastighetsbolag som utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Anläggningen i Luleå är Catenas första terminalbyggnation norr om Uppsala.

– Vi har sen tidigare goda erfarenheter av Nordströms El som vi samarbetat med vid våra anläggningar i såväl Umeå som Sundsvall. Bland annat har vi genomfört en hel del belysningsprojekt tillsammans då vi bytt till LED-belysning. Det var därför naturligt att samarbeta med dem även i detta projekt, säger Johan Svedin.

Totalentreprenad på el

Roger Eriksson, Nordströms El och Mattias Lövgren, Elektroskandia.

Nordströms El grundades för 70 år sedan och drivs nu av tredje generationen i familjen. Företaget är beläget i Umeå med filialer i Lycksele och Malå.  

 – I grunden är vi en servicefirma och har inte jobbat så mycket med stora entreprenader tidigare, men vi har vuxit under de åren jag styrt företaget och vi tycker om nya utmaningar. Vårt samarbete med Catena har fungerat mycket bra genom åren, vi har lärt känna varandra och byggt ett tajt team. Därför kändes det helt rätt att få vara med och driva det här projektet, säger Roger Eriksson, Nordströms El och fortsätter:

 – Vårt uppdrag var här att ha totalentreprenaden på elsidan, vilket innefattade installation av el, styr och regler, belysning, passersystem, kameraövervakning och larm. Vi var även ansvariga för samordningen mellan alla inblandade installatörer i projektet. 

Trygg partner

Elektroskandia har levererat i stort sett all elmateriel och belysning till projektet. 

– Vi har alltid använt oss av Elektroskandia som leverantör. De är en trygg partner med en logistik som alltid fungerar. Vi kan lita på att leveranserna kommer i tid, speciellt viktigt när man som i det här fallet är på en annan ort och jobbar. Sen har vi också ett mycket bra samarbete med Elektroskandias medarbetare på regionen. De ställer alltid upp och ger klara besked, säger Roger Eriksson.

Framförhållning

Från Elektroskandias sida var utesäljaren Mattias Lövgren ansvarig för projektet.

– Vårt fokus var att ha en god framförhållning och vi hade därför en leveransplan klar långt före projektstart. Dels var det ett stort projekt med många olika belysningsarmaturer samt stora mängder kabel dels ville vi undvika eventuella leveransförseningar på grund av coronapandemin. När vi projekterade gick vi därför bara på det vi hade lagerlagt, berättar Mattias Lövgren.

Projektering av belysning

165 stycken av armaturen Fabo XXL är monterade i kylrum och returhantering på anläggningen.

Per Olof Jonsson, teknisk innesäljare på Elektroskandia, offererade och övervakade leveranserna och ljus­designern Annika Sjöö tog fram förslag på armaturer samt gjorde belysningsberäkningar.

– Det gällde belysning såväl inne i terminalen och kontorsdelen som utomhus. Det som skiljer det här projektet från många andra var framför allt att det var en mer extrem miljö inomhus med kyla och fukt att ta hänsyn till. Med vårt Cardi-sortiment har vi dock en bred produktportfölj och kan bland annat erbjuda industriarmaturer med hög IP-klassning som tål att sitta i tuffa miljöer, säger Annika Sjöö.

Armaturer med kapslingsklass IP66

I kontorsdelen valdes bland annat LED-plattan Plato för allmänljus kompletterad med den pendlade armaturen Parentes över arbetsplatserna. Som ett alternativ till LED-platta hade man även Rubor, som är infälld i taket och skapar en lysande linje. Allt för att få lite variation i belysningen. Den största posten är armaturen Fabo XXL, som det installerats 165 stycken i kylrum och i returhantering. Fabo har kapslingsklass IP66 och klarar temperaturer ner till -20º. Utomhusytan runt terminalen lyses upp av strålkastare från T-serien på 20-meters master kompletterad med traditionell stolpbelysning på parkeringsytorna.

– Elektroskandia har levererat i stort sett all materiel till projektet. De har också projekterat all belysning, så vi hamnat rätt utifrån kravspecifikationen sam­tidigt som det blivit en ekonomisk lösning. Den stora utmaningen i det här projektet var att kunna ta höjd för längre leveranstider på grund av corona. Här pushade Elektroskandia för att vi skulle lägga beställningar i tid, de kunde sedan lagra materielen och leverera senare. Vi var därför ute i god tid och lade beställningar på väsentliga artiklar som till exempel kabel, stegar och belysning. I och med det kunde vi också klara oss från aviserade prishöjningar. Vi är nöjda med samarbetet och den support Elektroskandia gett oss under hela projektets gång, säger Roger Eriksson.

– Catena vill växa och det har varit riktigt kul att bygga en helt ny anläggning i norr, att etablera oss i en ny stad och att kunna bidra till att skapa arbetstillfällen, avslutar Johan Svedin