För att spara tid och minska kapitalbindningen väljer allt fler av Elektroskandias kunder logistiktjänsten Kundunikt lager. Att det även innebär en lönsam lösning för skåpbyggare är Elfördel i Alingsås ett bevis på.

– Nio av tio skåpbyggare är positiva till vår tjänst Kundunikt lager. Alla företag har idag ett eget lager vilket binder kapital samtidigt som det tar tid att administrera. Med ett kundunikt lager är det vi som sköter det och artiklarna faktureras först när de skannas ut från lagret, säger Mats Kensby, Key Account Manager för skåpbyggare på Elektroskandia.

Färdiga förslag för skåpbyggare

För att snabbt komma igång har Elektroskandia tagit fram fem olika exempelförslag på kundunika lager för skåpbyggare och Spektrabyggare. Förslagen innehåller de mest förekommande artiklarna. Sedan skräddarsys varje lager efter kundens specifika behov.

– Det enda skåpbyggaren måste stå för är egna hyllor eller backar att förvara artiklarna i. Vi förser dem med hylletiketter så de enkelt kan skanna artiklar med mobilen när de hämtas ut. Vi fyller också på lagret automatiskt, så de vet att de alltid har de artiklar hemma som de behöver, säger Mats Kensby.

Alla former av elcentraler

Elfördel i Alingsås levererar alla former av elcentraler, kabelskåp, normcentraler, ställverk etc. Företaget tillverkar mellan 1000 och 1500 kabelskåp och normcentraler per år. Produkterna levereras till bostäder, skolor och sjukhus samt dessutom mycket till infrastrukturprojekt som till exempel vägbelysning och laddstationer. Kunderna är främst elinstallatörer, grossister och energibolag.

– Vi är idag 19 anställda, varav cirka 12 montörer. Under de senaste två åren har vi ökat ganska mycket, från 12 till 19 anställda och vi behöver nu rekrytera ytterligare, säger Martin Åsgaard, vd på Elfördel AB.

Säkerställa lager med RQ-kabel

Elfördel har varit kund hos Elektroskandia under många år och det var Elektroskandias utesäljare Robert Sandberg som kom med idén att de skulle ha ett kundunikt lager.

– Elfördel köper kontinuerligt en hel del och jag berättade för dem om fördelarna med ett kundunikt lager, säger Robert Sandberg.

– Vi tyckte det lät som ett bra förslag då vi på så sätt kunde säkerställa att vi alltid har kabel hemma och själva slipper tänka på att beställa. RQ-kabel använder vi hela tiden och det får inte ta slut, säger Martin Åsgaard.

45 artikelnummer

Det kundunika lagret startades upp i september förra året och innehåller idag cirka 45 artikelnummer. Det är RQ-kabel i 100-meters ringar, från 0,75 mm² till 16 mm² i olika färger.

– Det var enkelt att starta upp vårt kundunika lager. Vi inventerade vad vi hade hemma av kabel. Sen köpte Elektroskandia tillbaka de som var i obrutna förpackningar och lade in på det kundunika lagret. Därefter kompletterade de även med de artiklar som saknades. Allt vi behövde göra själva var att göra plats på lagerhyllorna. Tobias Andersson från Elektroskandias logistikavdelning kom ner till oss, märkte upp hyllorna med streckkodsetiketter och lade in produkterna, säger Martin Åsgaard och fortsätter:

– Det har fungerat jättebra, vi slipper tänka på att beställa och lagret fylls på automatiskt. I och med att det är täta leveranser så behöver vi nu heller inte ha lika mycket på lager vilket innebär att det också tar mindre plats. Vi funderar nu på att utöka det kundunika lagret med fler artiklar och bland annat lägga till kabelfläns och multifläns.