TPO behövde flexibla och mobila skåp för att skydda sin nätverksutrustning vid uppdrag på evenemang, i tunnlar och vid byggarbetsplatser. Elektroskandia utvecklade och producerade skräddarsydda skåp, som står emot såväl vind och vatten som värme och kyla.

Det nya skåpet är mobilt och enkelt att hantera för en person.

TPO är en svensk helhetsleverantör av temporära nätverk för evenemang, indu­stri- och byggsektorn. Företaget startade 2006, då man såg behovet hos framför allt evenemangsindustrin, och TPO har sedan dess växt kraftigt. 

– Våra nätverkslösningar kommer till nytta då det är många människor på liten yta, så som festivaler och sportevenemang eller då det är fråga om utmanande miljöer, som exempelvis tunnlar, gruvor och i byggprojekt där det inte finns någon täckning. I alla dessa miljöer krävs det ett robust och redundant kommunikationssystem, säger Hampus Rosenqvist, affärsutvecklare på TPO och fortsätter:

– Melodifestivalen var vårt första stora projekt, efter det har det rullat på och vi har sedan dess varit med och tagit fram nätverkslösningar till bland annat Eurovison Song Contest i Malmö, Stockholm, Ukraina, Portugal, Israel och nu senast i Rotterdam.

Global marknad

Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg men deras marknad är global.

– Ett exempel är den internationella racerbilsserien Formula E, som arrangeras i 13 städer runt om i världen varje år. Här har vi under tre år rest runt i sällskap med förare, team och annan personal och på alla tävlingsplatser ansvarat för lokal IT-service så som fast upp­koppling och WiFi samt levererat ett system för IP-TV, säger Hampus Rosenqvist.

Axians installerar

Det skräddarsydda skåpet skyddar TPO:s nätverksutrustning.

När det gäller fasta installationer av nät­verks­lösningar i Sverige, anlitas Axians av TPO.

– Vi samarbetar med TPO sedan ett par år tillbaka, de tar fram systemlösningar och vi sköter installa­tionen. Det kan till exempel gälla WiFi-nät för inomhustäckning i lokaler eller tunnlar. TPO gör design och levererar antennen, vi köper sen in kabel, kabelstegar och den övriga installations­materiel som krävs för projektet av Elektroskandia. Elektro­skandia hjälper oss även med skräddar­sydda produkt- och logistik­lös­ningar till våra olika projekt. Vi har ett mycket utvecklande och innovativt sam­arbete med både TPO och Elektroskandia, säger Thomas Jansson, marknadschef på Axians.

Skåp för mobila nätverkslösningar

Det var också tack vare Axians som TPO började samarbeta med Elektroskandia.

 – Vi var i ett skede att vi behövde ta fram en ny modell av skåp för att kunna ha våra mobila nätverkslösningar i vid tillfälliga installationer som sportevenemang, festivaler och byggen. Vi hade ett skåp som vi låtit göra tidigare, men det fanns utvecklings­potential. Bland annat var det viktigt att skåpet skulle kunna hanteras av en person, istället för två som var fallet med det gamla skåpet. Vi vet att Elektroskandia tidigare tagit fram skräddar­sydda skåp till Axians så därför var det naturligt att kontakta dem, säger Hampus Rosenqvist.

Klara tuff miljö

På Elektroskandia är Stefan Browall, global produktchef Telecom, ansvarig för de kundunika lösningar som tas fram under varu­märket NEWTEC.

– Vi träffades och gick igenom deras krav på skalskyddet för deras aktiva utrustning. De var i behov av ett flexibelt och lätthanterligt skåp som skulle klara tuff miljö och skydda utrustningen från vind, vatten, värme och kyla, säger Stefan Browall.

Skåpet ritades utefter kraven och den nätverksutrustning som skulle få plats och efter att ritningarna godkänts lät Elektroskandia tillverka skåpen.

– I första skedet lät vi Elektroskandia tillverka ett 20-tal skåp, som vi sedan använt vid ett antal event. Elektroskandia är en leverantör som verkligen förstått våra behov och utvecklat en skräddarsydd produkt som upp­fyller alla våra önskemål på en robust och samtidigt lätthanterlig konstruktion. Nu har vi satt en standard, vi har ritningar och dokumentation och kan enkelt beställa nya skåp när det behövs, avslutar Hampus Rosenqvist.