Runt om i landet pågår fiberbyggnationer för fullt. Marknaden är glödhet och det gäller för tillverkarna att hinna med och producera den materiel som behövs. Ett företag som sett till att trygga materielförsörjningen är Blacklink, som låtit Elektroskandia sätta upp kundunika lager.

– Vi har fullt upp nu. Främst är det fiberbyggnation och vi har cirka 30-talet pågående projekt runt om i landet. Geografiskt jobbar vi från Sälen till Trelleborg, Ystad och lite på östkusten, men mest är vi på västkusten, säger Daniel Fredriksson, inköpschef på Blacklink.

Blacklink Networks AB bildades år 2011 och har idag cirka 60 medarbetare. Företaget erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och operativ drift av kommunikationsinfrastruktur, såsom optofibernät, fastighetsnät, FTTH, FTTX, trådlösa nätverk, aktiv nätelektronik och data/tele. Blacklink har huvudkontor i Varberg samt kontor i Malmö.

Snabb tillgång till materiel

– Med det tryck det är nu på marknaden så kan det ibland vara svårt att få tag på materiel. Det är många som bygger fiber och det är mycket materiel som går åt nu för att bygga fiber långa sträckor på landsbygden. Samtidigt är det ofta snabba ryck då jobben kan komma med kort varsel, säger Daniel Fredriksson och fortsätter:
– Det var Daniel Jarneström, utesäljare på Elektroskandia, som presenterade idén för oss med att ha ett kundunikt lager i våra lokaler och på så sätt alltid ha snabb tillgång till materiel. Vi tyckte det lät som en bra lösning och valde därför att göra den här satsningen tillsammans med Elektroskandia.

150 unika artiklar på lager

Elektroskandias kundunika lager kan sättas upp i företagets egna lokaler, i montörers bilar eller ute i container på site. Lagret ägs av Elektroskandia och artiklarna faktureras först när de hämtats ut från lagret (skannas med smartphone). Lagret fylls på automatiskt via beställningspunkter så att rätt antal artiklar alltid finns på hyllan.

– Vi började med att gå igenom vilka artiklar som lagret skulle innehålla och vid vilka beställningspunkter de ska fyllas på. I det kundunika lagret finns det mesta som Blacklink behöver för fiberbyggnation, fiber, dukt, tätningar, fiberuttag etc. Totalt är det säkert 150 unika artiklar, säger Daniel Jarneström.

Fylls på automatiskt

Elektroskandia har satt upp ett kundunikt lager i Blacklinks huvudkontor i Varberg och ett i en container i Sälen, där företaget har ett par stora pågående projekt.
– Vi har nu haft våra kundunika lager igång i två månader och det fungerar väldigt bra. Våra projektledare skannar bara den materiel de behöver med sin mobil. Det här gör att vi inte behöver tänka på att alla smågrejor vi behöver finns hemma, det fylls på automatiskt. Vi vet att vi alltid har materiel på lager och kan börja jobba direkt när vi får ett projekt och leverera snabbare. Våra kundunika lager ger oss trygghet och vi kan koncentrera oss på projekten, avslutar Daniel Fredriksson.

Några av många fördelar med kundunika lager
– Sparar pengar – Minskad kapitalbindning
– Sparar tid – Färre resor till butik för att handla material, mer tid till kärnverksamheten
– Elektroskandia kontrollerar sortiment och nivåer på lagret och sköter påfyllnad
– Alltid materiel tillgängligt