Elektroskandia har ramavtal med ONE Nordic om leverans av elnätsmaterial till deras produktion. I avtalet ingår tjänsten att hålla kundunika lager vid ONE Nordics etableringar runt om i landet. Det garanterar att rätt produkter alltid finns hemma då företagets montörer ska avhjälpa fel på elnätet.

ONE Nordic är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energisektorn. Företaget hjälper energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att bygga, modernisera, optimera och underhålla sina anläggningar. När det gäller elnät och stationer sträcker sig kompetensen över ett stort antal arbetsområden inom transmissionsnät, regionnät och distributionsnät både vad gäller entreprenader, service och underhåll samt energitekniska tjänster.
– Våren 2017 skrev vi ramavtal med ONE Nordic. De hade tidigare en annan materielleverantör och dessa hade även hållit driftlager för ONE Nordics räkning ute på deras etableringar i landet. I och med att vi tog över avtalet så blev det naturligt att vi även tog över dessa lager, säger Malin Ajax, National Key Account Manager Elnät på Elektroskandia.

Malin Ajax, National Key Account Manager Elnät på Elektroskandia.

20-tal kundunika lager

Kundunikt lager är en av Elektroskandias många logistiktjänster. Det innebär att man tillsammans med kunden kommer överens om ett lämpligt lagersortiment. Elektroskandia skapar sedan detta lager i kundens lokaler, i en container eller i servicebil. Lagret fylls på automatiskt av Elektroskandia och kunden betalar först när produkten hämtas ut från lagret. Detta görs enkelt via skanning med hjälp av Elektroskandias app i kundens mobil. Allt fler företag inser fördelarna och idag har Elektroskandia cirka 150 kundunika lager inom alla kundsegment.
– För ONE Nordic har vi skapat ett 20-tal kundunika lager vid deras etableringar. Lagren är skräddarsydda med artiklar efter behovet på respektive ort. Det kan vara allt från 100 och upp till 300 artikelnummer på varje lager. Exempel på artiklar vid ONE Nordics kundunika lager är skarvrör, isolatorer, kabelavslut, anslutningsdon etc. Vi ser till att automatiskt skicka nya artiklar när man nått sin beställningspunkt. Det gör materialförsörjningen enkel och smidig för kunden, säger Malin Ajax.

”En stor fördel med Elektroskandias kundunika lager är att allt material man hämtar skannas med appen i den egna mobilen.” Johan Widell, linjemontör ONE Nordic Hässleholm.

Fördel med appen

Vid ONE Nordic i Hässleholm arbetar totalt 17 montörer med framför allt felavhjälpning på elnätet i regionen. Johan Widell är linjemontör på ONE Nordic Hässleholm.
– Nu är det högsäsong för oss, det är blött, det blåser och det är snö som ställer till det i form av kabelfel och strömavbrott. Då är det viktigt att vi snabbt kan komma på plats och ha med oss rätt materiel för att avhjälpa felet. Den stora fördelen med ett driftlager är att vi alltid har artiklar hemma på hyllan. I och med att det fylls på automatiskt så undviker man också den mänskliga faktorn. En stor fördel med Elektroskandias kundunika lager är att allt material man hämtar ut skannas av montören med appen i hans egen mobil. Tidigare hade vi en speciell handterminal som användes för skanning. Då den ej gick på 4G var det ofta problem med täckningen. Det fungerar mycket bra med Elektroskandias kundunika lager vilket ger oss trygghet i vårt arbete, kommenterar Johan Widell.