Kraven från Skaraborgs sjukhus gick inte att uppfylla med någon standardarmatur på marknaden. Därför tog Elektroskandia fram kundunika utföranden av sina Cardi-armaturer Parentes och Plato. För att spara installationstid för Caverion användes Elektroskandias logistiktjänster – förmontering av snabbkopplingar, positionsmärkning av gods samt tidsbestämda leveranser.

Robin Nordlund, Caverion och Fredrik Pettersson, Elektroskandia.

Vid Skaraborgs sjukhus i Skövde genomförs en omfattande ombyggnation av mottagningsblocket, som består av huvudentrén och de mottagningslokaler som ligger i anslutning till denna. Genom denna entré passerar varje dag omkring 10 000 personer. Målet med renoveringen är att förbättra tillgängligheten i entréområdet och göra det lättare att orientera sig på sjukhuset. Den totala ytan som byggs om är cirka 22 000 kvadratmeter. Västfastigheter är beställare och ByggDialog är generalentreprenör för projektet, som genomförs i partneringsamverkan där Caverion ansvarar för installation av el, belysning, tele, brandlarm etc. Robin Nordlund, projektledare på Caverion berättar:
– Projektet startade för vår del i slutet av 2020. Efter att ha fått förutsättningarna gick vi ut med upphandling av materiel för de olika delarna som vi skulle ansvara för.

Detaljerad ramhandling

När det gällde belysningen till sjukhuset så gick man bland annat ut till Elektroskandia med sin förfrågan.
– Vi fick förfrågan från Caverion och tillsammans med vår ljusdesigner Malin Thyberg tog jag ett möte med Caverion och Västfastigheter för att gå igenom förutsättningarna. På mötet fick vi en detaljerad ramhandling med ritningsunderlag och en utförlig kravspecifikation med armaturförteckning med livslängdskrav, alla tekniska krav och kundspecifika önskemål med typ av armaturer samt funktioner, styrning, snabbkoppling etc. De ville sedan att vi skulle göra beräkningar på typrum och återkomma med förslag. Det var ganska omfattande krav men med vårt kompetenta team inom belysning var jag övertygad om att vi skulle kunna ta fram en bra totallösning, säger Fredrik Pettersson, belysningssäljare Elektroskandia.

Krav på Tunable White

Ett av kraven var att ett stort antal av armaturerna ville man ha med så kallad, Tunable White-funktion, som innebär att man kan ställa om belysningens färgtemperatur, mellan 2700 och 6500K.
– Många av dessa ville man ha i pendlat utförande, där upp- och nedljus skulle kunna styras separat. Det fanns dock ingen armatur med en sådan funktion i vårt standardsortiment, men vi diskuterade med våra produktchefer och vår fabrik om möjligheterna att ta fram en kundunik lösning, säger Fredrik Pettersson.

Utvecklingsarbetet satte därefter igång direkt och ett par veckor senare hade Elektroskandia en färdig lösning, där man försett armaturen Parentes med en kundspecifik funktion som delar upp- och nedljus. Nedljuset (4000K) är sensorstyrt och uppljuset (2700-6500K) styrs separat med extern DALI-styrning. Med en dragströmbrytare kan man dimra det direkta ljuset. Parentes kompletterades också med en närvarosensor, som släcker belysningen efter viss tid om ingen befinner sig i rummet. En energibesparande lösning.
– I och med att vi utgick från en standardarmatur blev vårt förslag ekonomiskt fördelaktigt för kunden. Vi projektanpassade även vår LED-platta Plato, som normalt är i måtten 60×60 cm, men som vi specialtillverkade i måtten 30×60 cm för att passa in i sjukhusets undertak, säger Fredrik och fortsätter:
– På många ställen i sjukhuset är belysningen på dygnet runt, vilket ställer höga krav på drifttimmar. Vi fick därför se över innehållet i en del armaturer för att klara kraven på ökad livslängd, som innebar att minst 80 procent av ljuset skulle vara kvar efter 100 000 timmar.

Logistiklösningar för effektiv installation

Caverion hade även krav på logistiken kring leveranserna, vilket innebar att man ville ha förmonterade Wago snabbkopplingar på en stor del av armaturerna, att varje kartong skulle positionsmärkas samt tidsbestämda leveranser. För att kunna presentera en logistiklösning involverades Elektroskandias projektpackning i Örebro, som tog fram ett förslag.
– När vi lämnat in vårt anbud fick vi också komma och presentera förslaget för Caverion och Västfastigheter, vilket kändes bra, kommenterar Fredrik.

Caverion antog Elektroskandias anbud som gällde upphandling av etapp 1 och 2 i projektet.

Teamwork

Ett antal medarbetare på Elektroskandia har varit involverade i projektet, där belysningssäljaren Fredrik Pettersson fungerat som samordnare, utesäljaren Christian Bengtsson, kundansvarig, Malin Thyberg, ljusdesigner och Alexander Karlsson, teknisk innesäljare. Tillsammans har de fyra haft ett tajt samarbete kring projektet.
– Min roll har till stor del varit att fungera som en länk mellan alla inblandade. Att lämna priser, offerera, lägga beställningar och kolla leveranser, men även att lägga projektorder till vår projektpackning i Örebro där Mattias Wallin och Peter Samuelsson lagt order på produkter och tjänster. De hjälper till med speciallösningar och ser till att allt fungerar hela vägen, säger Alexander Karlsson.

Bra samarbete

– Samarbetet med Elektroskandia har fungerat mycket bra, leveranserna har kommit i tid och tack vare deras logistiktjänster har vi kunnat effektivisera vårt installationsarbete. Med förmonterade snabbkopplingar är det bara för montören att jacka i armaturerna och med positionsmärkta kartonger har vi alltid vetat vilken produkt som skall vara på vilken plats. Bägge dessa logistiktjänster har sparat oss mycket tid i projektet. Vi är nöjda med de belysningsarmaturer som levererats och de som är i Tunable White-utförande finns bland annat i mottagningar, expeditioner och undersökningsrum, där man individuellt kan välja färgtemperatur och ljusstyrka med hjälp av en DALI-dimmer innanför dörren, säger Robin Nordlund.

Elektroskandia vann även upphandling av etapp 3 och sedan etapp 4, som fortfarande är igång. Vid årsskiftet 2023-2024 beräknas hela ombyggnaden av mottagningsblocket vid Skaraborgs sjukhus vara klar.
– Projektet är mycket omfattande och visst finns det utmaningar, framför allt att det är pågående verksamhet på andra sidan byggväggen. Detta har ställt krav på tillfälliga lösningar ibland för att inte störa verksamheten. Men det har hittills gått jättebra och vi har kunnat följa vår planering, avslutar Robin Nordlund.

 

Stort antal Cardi-armaturer till M-Blocket vid Skaraborgs sjukhus

– Totalt har Elektroskandia levererat 2535 stycken armaturer av 28 olika modeller ur Cardi-sortimentet.
– Av dessa har Elektroskandia förmonterat snabbkoppling på 1847 stycken.
– Totalt har 924 stycken Tunable White-armaturer levererats, varav 235 stycken Parentes (projektanpassad) och 665 stycken Plato II Nano (projektanpassad).

Tunable White – belysning som ökar välbefinnandet

Med Tunable White har man möjlighet att ändra belysningens färgtemperatur under dagen, för att exempelvis efterlikna dagsljuset, då brist på naturligt dagsljus kan saknas. På sjukhuset har nu varje individ möjlighet att själv påverka ljusfärg och ljusnivå utifrån arbetsuppgift, personlig preferens eller behov. Detta möjliggör en miljö som ökar välbefinnandet för såväl patienter som personal vid Skaraborgs sjukhus.