”I det aktuella projektet i Torslanda har vi haft ett mycket nära samarbete och en bra dialog med Elektroskandia”

Fler och fler tjänster och möjligheter inom bredband, telefoni och tv kräver också allt mer av nätet. För att kunna skapa en digital infrastruktur av hög kvalitet satsas det därför idag mycket på byggnation av fibernät till hemmet. Ett av många pågående projekt är beläget i Torslanda, utanför Göteborg, där Eltel bygger spridningsnät för att nå cirka 2000 villa- och radhusägare.

Fiber är den enda framtidssäkra tekniken för bredband, telefoni, tv och framtida multimediatjänster. Fibernät borgar för för driftsäkerhet och högre överföringshastigheter av datatrafik. Det är därför som utbyggnaden av just fibernät till hemmet eller FTTH nu ökar mycket kraftigt och till år 2020 beräknar TeliaSonera att ha byggt ut 2 miljoner anslutningar.

Stort projekt i Torslanda

Karlof130221_4086Ett företag som arbetar mycket med utbyggnad av FTTH är Eltel Networks Infranet AB. Det är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla el- och telenät. Just nu bygger Eltel öppen fiber för TeliaSoneras räkning på flera platser i Sverige. Ett stort, pågående projekt är i Torslanda och ansvarig för det är Tommy Stålhammar, teamchef på Eltel.

– Det här projektet är det största som påbörjades under 2012 för min avdelning, säger Tommy Stålhammar. Vi bygger ett så kallat FOS-nät (fiber optisk spridningspunkt) som blir klart nu i mars. Via det här nätet finns det potential att nå cirka 2000 villa- och radhusägare. I steg två säljer sedan TeliaSonera in tjänsterna till fastighetsägarna och i april börjar vi att bygga ut anslutningsnätet till respektive fastighet.

Eltel använder Emtelles produkter/ducter för kanalisation av fibern. I ducterna som förläggs i marken blåser man sen fiber, av fabrikat Nexans, till respektive abonnent.

– Vi har valt att satsa på Emtelles kanalisationslösning genomgående. De har ett bra produktsortiment för att kunna förlägga fiber i mark, dra i stolpar eller lägga i befintlig kanalisation. Att arbeta med ett fabrikat gör det enklare för våra tekniker och projektörer, då vi blir duktiga på just det. Sedan handlar det väldigt mycket om samarbete i den här typen av projekt. Och de ansvariga på Emtelle är flexibla, hjälpsamma och ger oss bra service, säger Tommy Stålhammar.

Emtelle satsar på Skandinavien

Emtelle är en global producent av kanalisation med inriktning på Telecom. Fokus ligger på Europa, Mellanöstern, Indien och Sydostasien och företaget har fabriker i Skottland, Indien och Danmark.

– Vi gör nu en rejäl satsning på den Skandinaviska marknaden, säger Jonas Wendelstjerna på Emtelle Sweden. Vi bygger ut vår produktionskapacitet och har precis öppnat en ny fabrik i Danmark. Produkterna är anpassade efter den svenska marknaden, bland annat vad gäller färgkoder och dimensioner.

– Vi arbetar nära entreprenörerna och att vara flexibel och leverera i rätt tid är avgörande för att lyckas i den här branschen. Därför är logistiken mycket viktig för oss och en av anledningarna till att vi valt att samarbeta med Elektroskandia. Vår strategi är att gå via grossist och under de fem-sex år vi arbetat med Elektroskandia har samarbetet utvecklats allt mer. Det har bland annat bidragit till att vi de senaste åren lyckats öka vår omsättning kraftigt på den svenska marknaden, säger Jonas Wendelstjerna.

Logistiken viktig

Karlof130221_4069Eltel vunnit flera stora FTTH-projekt runt om i landet och i Göteborgstrakten har man ytterligare två stora projekt på gång.

– Logistiken är jätteviktig vid den här typen av projekt. Det får inte gå stopp på materiel, då får vi höga stilleståndskostnader. Det kostar att stå still med en grävmaskin och manskap. Därför beställer vi det mesta av det materiel vi behöver från Elektroskandia. De är stora, de har ett välfyllt lager och leveranserna fungerar. För oss är det inte alltid det lägsta priset som räknas utan helheten och slutresultatet. I det aktuella projektet i Torslanda har vi haft ett mycket nära samarbete och en bra dialog med Elektroskandia. Vi har haft möten en gång i veckan under projektets gång för att kunna göra de små justeringar som har krävts för att allt ska fungera optimalt, säger Tommy Stålhammar.

 

”Via det här nätet finns det potential att nå cirka 2000 villa- och radhusägare”

 

”I det aktuella projektet i Torslanda har vi haft ett mycket nära samarbete och en bra dialog med Elektroskandia”