Victoriahem samarbetar med Elektroskandia då det gäller belysning utomhus och allmänna utrymmen i företagets bostadsområden. Vid upprustning och förädling av sina fastigheter byter man ofta till ny belysning för att skapa tryggare miljöer för de boende samtidigt som man sparar kostnader, såväl när det gäller energiförbrukning som underhåll.

Alexander Lindblom, Elektroskandia och Therese Westh, Victoriahem.

På kort tid har Victoriahem, med cirka 40 000 lägenheter från Uppsala i norr till Trelleborg i söder, blivit landets största privata hyresvärd. Företaget är en sammanslagning av fastighetsbolagen Victoria Park och Hembla, som 2019 fick en gemensam ägare i Vonovia, Europas största bostadsbolag. Många av Victoria­hems fastigheter är över 50 år gamla och byggda under miljonprogrammet, därför görs nu stora satsningar för att rusta upp dem.

– Vi är långsiktiga ägare med en fastighets­plan som bland annat omfattar upprustning av allmänna ytor som till exempel trapphus, loftgångar, gårdar och garage. Ett av de områden vi alltid inventerar inför en reno­vering är belysningen. Att ha rätt belysning kan påverka på många sätt, den kan skapa trygghet för de boende samtidigt som rätt ljus är även en trivselfråga. Vår vision är också att man ska känna igen sig i ett Victoria­hem-område och där inverkar bland annat såväl belysningen som armaturernas design. Sist men inte minst vill vi ha en belysning som är kostnadseffektiv över tid, vilket innefattar såväl låg energiförbrukning som låga inköps- och underhållskostnader, säger Therese Westh, strategisk inköpare Victoriahem.

Skapa trygghet

Elektroskandia har samarbetat under många år med Hembla och nu med Victoria­hem. Förutom belysning har det även, via ett separat avtal, gällt vitvaror från Cylinda. 

– Samarbetet med Victoriahem har intensifierats under de senaste åren och med vårt breda produktprogram samt kompetens inom belysning har vi hjälpt dem att välja och inve­stera i rätt armaturer. Att med belys­ning skapa trygghet och nöjda hyresgäster samtidigt som det blir en energi­effektiv och ekonomiskt hållbar lösning över tid går som en röd tråd i vårt samarbete, kommenterar Mattias Svensson, chef segment Fastighet El Elektroskandia.

Nyckeltal för totalkostnaden

– För mig är det viktigt att jag har underlag så att jag kan erbjuda det bästa valet till min organisation och våra förvaltare runt om i landet. Då är det viktigt att först och främst kunna påvisa den ekonomiska vinningen av att göra ett visst val. Därför ville jag att Elektro­skandia skulle ta fram en enkel lathund, med nyckeltal för totalkostnaden under flera års tid, att användas av våra förvaltare vid byte av belysning. Viktigt var här att totalkostnaden omfattade såväl inköpskostnad som löpande energi- och underhållskostnader, säger Therese Westh.

Lathund med jämförelsekalkyl

På Elektroskandia är Alexander Lindblom, KAM Fastighet El ansvarig gentemot Victoria­hem.

– Vi hade flera diskussioner med Victoria­hem där vi gick igenom deras krav vad gäller olika belysningsalternativ. Det utmynnade i att vi tog fram en jämförelsekalkyl där vi utgick från de tre vanligaste applikationsområdena som de har i sina bestånd och räknade på riktiga case. Här jämförde vi totalkostnaden under 25 år med att behålla befintlig armatur, jämfört med att investera i en armatur från Elektroskandia eller en armatur av annat fabrikat. Här tog vi hänsyn till såväl investeringskostnad och livslängd för ljuskälla/armatur som energikostnad under hela livslängden samt underhållskostnader. Resultatet blev att med armaturer från Elektroskandia gör man en besparing över tid med 54 procent jämfört med den befintliga anläggningen medan om man väljer det andra fabrikatet endast gör en besparing på 29 procent. Med hjälp av den här lathunden kan Victoriahems förvaltare enkelt se skillnaden och vikten av att inte bara titta på inköpspriset utan även ta med framtida underhåll i kalkylen, säger Alexander Lindblom. 

Produktkatalog med armaturer för Victoriahem

Utöver lathunden har Elektro­skandia även tagit fram en produktkatalog för Victoriahem, att användas av deras förvaltare, med ett lämpligt sortiment, bestående av ett 20-tal Cardi belysningsarmaturer för allt från trapp­hus, loftgångar och entréer till tvättstugor, garage samt stolpar och pollare.

– I produktkatalogen har vi skräddarsytt ett belysningssortiment för Victoriahem. Den underlättar för förvaltarna vid offertförfrågan när en investeringskalkyl skall tas fram. Med dessa produkter garanterar vi att Victoriahem får kostnadseffektiv belysningsanläggning över tid samt ett gemensamt formspråk vad gäller armaturer för alla fastigheter, säger Alexander Lindblom.

Skapade trygghet med Tersus i Jordbro

Linda Maklin, förvaltare vid Victoriahem i Jordbro.

Ett av de bostadsområden Victoriahem ny­ligen rustat upp är beläget i Jordbro utanför Stockholm, där Linda Maklin är en av förvaltarna.

 – Vi har här i Jordbro cirka 2000 hyres­rätter varav jag ansvarar för hälften. Här är underhållet eftersatt i många fastigheter och på flera platser upplevs utomhusmiljön som otrygg av de boende. För att identifiera dessa otrygga platser genomförde vi en rundvand­ring tillsammans med bland annat polis och politiker. Det framkom att de platser som upplevdes som otrygga oftast var dåligt belysta. I området fanns det främst gamla kvicksilver­armaturer, som var smutsiga, gav dåligt med ljus och dessutom drog mycket energi, säger Linda Maklin och fortsätter:

– Jag kontaktade därför Alexander Lindblom på Elektroskandia för att gå igenom förutsättning­arna och få förslag på armatur. Vi tittade tillsammans i den produktkatalog Elektroskandia tagit fram till oss och kom fram till att stolparmaturen Tersus med 4000K skulle bli den bästa lösningen. Jag beställde därför 57 stycken Tersus-armaturer. Alexander ringde tillbaka samma dag med leveransbesked och vi fick sen leveransen inom 24 timmar. Väldigt imponerande! Tersus-armaturerna monterades i vintras i två bostadsområden och vi är mycket nöjda med resultatet. En av fördelarna nu är att ett bred­are område lyses upp utan att vi behöver ha fler armaturer. Vi har nu fler områden där vi ska inventera utomhusbelysningen och vi kommer även gå igenom allmänna utrymmen inomhus, som källare, trapphus etc. där belysningen också behöver uppgraderas.

Mål att höja belysningsstandarden

– Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Elektroskandia som också är ett partnerskap där vi tillsammans tar fram de rätta lösningarna. Det gäller nu även att de som leverantör är proaktiv lokalt gentemot våra förvaltare. Med de underlag i form av lathund med jämförelsekalkyl och produktkatalog för Victoriahem finns alla förutsättningar att höja belysningsstandarden i samtliga våra bostadsområden samtidigt som det blir kostnadseffektivt, avslutar Therese Westh.