Elektroskandia har som målsättning att källsortera 97 procent av allt avfall vid logistikcentret i Örebro. Under 2020 nådde man upp till 96,7 procent, ett bra resultat men det finns alltid utrymme för förbättringar.

Elektroskandia genomför regelbundet en kartläggning av olika miljöaspekter och hur de ska prioriteras. En av de betydande miljöaspekterna för företaget är källsorter­ingen. Magnus Pettersson, controller Logi­stik vid Elektroskandia berättar om arbetet.

– Vi producerar varje år cirka 1 200 ton avfall vid vårt logistikcenter i Örebro. Det består av materiel som till exempel trä, well, kabel­skrot, metall och vitvaror och vi har 15 olika fraktioner som vi återvinner. Vi har som mål att källsortera 97 procent av vårt avfall och under 2020 nådde vi 96,7 procent. Med detta resultat ligger vi i topp såväl i Sverige som internationellt, säger Magnus Pettersson och fortsätter: 

– Utöver det som källsorteras har vi materiel som klassas som brännbart och ej härrör till någon fraktion. Det är sådant som inte går att särsortera då det kan innehålla flera olika typer av materiel. Vi har stort fokus på bränn­bart och det är mängden vi vill minska, då det skapar utsläpp.

Elektroskandia har källsorterat sitt avfall sedan början av 90-talet och man arbetar systematiskt för att hela tiden förbättra sig, vilket också ger resultat.

– I min roll följer jag upp källsorteringen månadsvis och redovisar vid resultatmöten med logistikledningen men också för lagermedarbetarna, så de kan se hur det går månad för månad. Det är givetvis mycket viktigt att medarbetarna är involverade och här tar vi också hjälp av vår återvinningspartner PreZero, som utbildar all personal inom källsortering. 

– Genom uppföljning kan vi hela tiden jobba framåt och se till att förbättra oss. Även om vi idag ligger på en hög nivå så finns det alltid aktiviteter att göra. För framtiden tittar vi bland annat på mängderna per fraktion och hur vi kan minska den totala mängden avfall, till exempel genom att ändra förpackningar och byta till sådana som går att återvinna. Vi går igenom allt för att hela tiden bli bättre, säger Magnus Pettersson.